Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 wrzesień 2023

Moje lata w Zambii

W następujących wspomnieniach pragnę czytelnikom przedstawić mój dwudziestoletni pobyt w Zambii i to jak do tego doszło

Jerzy Malara – wspomnienie

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o odejściu z naszego Górniczego Grona Jurka Malary, naszego przyjaciela, człowieka nad wyraz rzetelnego o wysokiej kulturze osobistej, absolwenta AGH Wydziału Górniczego