Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
18 lipiec 2024

60-lecie immatrykulacji Wydział Metalurgiczny AGH

40 osób uczestniczyło w niecodziennym Jubileuszu 60-lecia rozpoczęcia studiów na jednym tylko wydziale, a mianowicie na Wydziale Metalurgicznym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Imprezę zorganizował Zarząd Koła nr 276 Stowarzyszenia Wychowanków AGH „Metalurdzy 1953”.

Dostojni Jubilaci zebrali się w Gmachu Głównym, aby pod pomnikiem Stanisława Staszica w dniu 20 września 2013 roku o godzinie 13-tej uwiecznić na zdjęciu swoje uczestnictwo w zjeździe.

Przybyli z różnych stron Polski, a więc z Warszawy, Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia, Stalowej Woli, Suchej Beskidzkiej, Katowic, Gliwic, Krzeszowic, Kęt, Zakopanego oraz z Piotrkowa Trybunalskiego i Krakowa.

Po przejściu do Sali lustrzanej Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” przy ul. Reymonta 15, o godzinie 14-tej Rzecznik Koła prof. Hanna Frydrych przywitała zebranych, a w szczególności zaproszonych gości, którzy w komplecie przyszli na naszą uroczystość, byli to:

– prof. Mirosław Karbowniczek – Prorektor ds. Ogólnych AGH,

– prof. Tadeusz Telejko – Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, czyli dawnego Wydziału Metalurgicznego,

– prof. Maria Richert – Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych, powstałego w 1962 roku na bazie Wydziału Metalurgicznego AGH,

– prof. Stanisław Mitkowski – Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH,

– doc. Kazimierz Matl – Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH,

– członkowie i pracownicy SW AGH: Andrzej Miga, Renata Wacławik-Wróbel, Ewa Cichy, Teresa Nosal, Stanisława Gacek.

Chwilą ciszy uczczono pamięć 11 kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze w ostatnim dziesięcioleciu, czyli po 50-leciu immatrykulacji w 2003 roku.

Najważniejsze i najciekawsze informacje o naszej uczelni przekazał prof. M. Karbowniczek, zaś o działalności kół Stowarzyszenia Wychowanków mówił prof. Stanisław Mitkowski.

Uczestnicy jubileuszowego spotkania - fot. Stanisław Malik

Uczestnicy jubileuszowego spotkania

W imieniu Jubilatów zabrał głos nasz kolega prof. Jerzy Kubicki ze Szczecina. W oparciu o opracowane przez Jerzego Dudę notki 39 absolwentów, w tym 10 doktorów, z których czterech posiada tytuły profesorów i jeden docenta, podał, że 4 osoby podjęły pracę na AGH. Najwięcej uwagi poświęcił on profesorowi Robertowi Szyndlerowi, wybitnemu naukowcowi w dziedzinie przeróbki plastycznej metali oraz założycielowi Związku Kuźni Polskich, czyli organizacji integrującej przedsiębiorstwa branży kuźniczej, którą kierował do 2012 roku. Prezentując prof. Hannę Frydrych podkreślił jej osiągnięcia i zasługi w dziedzinie metalurgii proszków oraz w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dorobek zawodowy i naukowy naszych metalurgów jest wielki w przemyśle ciężkim i na uczelniach oraz w środowiskach zamieszkania. Świadczą o tym następujące liczby:

– ponad 1800 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 50 pozycji zwartych,

– około 120 patentów,

– 250 wynalazków i wzorów użytkowych,

– ponad 1000 projektów racjonalizatorskich.

Część koleżeństwa pełniła kierownicze funkcje w hutach i walcowniach oraz w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych, głównie miedzi, aluminium, cynku, ołowiu i kadmu. Owocowała współpraca przemysłu i praktyków z instytutami oraz naukowcami z AGH.

Warto dodać, że część kolegów wyróżniała się w pracy pedagogicznej, a niektórzy osiągali także sukcesy w działalności społecznej i sportowo-rekreacyjnej.

W życiorysach kolegów wymieniane są liczne wysokie odznaczenia państwowe, resortowe i organizacyjne, jakimi byli uhonorowani. W otrzymanym 16-stronicowym wydruku znalazły się wspomnienia Jerzego Dudy z okresu studiów (w latach 1953–1958), jak również informacje o obcokrajowcach studiujących z nami.

Ten sam autor przypomina Koreankę Kim Giu Suk i jej 19 rodaków oraz dwie Bułgarki i dwóch Bułgarów.

W stałym kontakcie z nami jest Penka Iwanowa-Matewa (popularna Pepa). Napisała ona następujący list:

Szanowni Przedstawiciele SW AGH – Kraków

Drodzy moi Koleżanki i Koledzy z rocznika „Metalurgia 1953” – AGH – Kraków – Polska,

Minęło 60 lat od chwili, kiedy po raz pierwszy weszliśmy do sal wykładowych słynnej na świecie Akademii Górniczo-Hutniczej – Kraków.

Obchód 60-lecia, chyba zjawisko nie tak często spotykane, to wydarzenie wybitne!

Każdy z nas – bystrych studentów – ze swych mniej więcej 78-miu lat – 60 lat związał z AGH. Praca zawodowa, wspomnienia związane z profesorami i kolegami wzbogaciły nasze życie – nam, absolwentom AGH, nam – wychowankom AGH. Bo wychowanek AGH – to gatunek niepowtarzalny!

Dnia 20-go września 2013 roku najbardziej szczęśliwi i najbardziej wytrzymali znowu wejdą do AGH.

Nie powiem, że pech chciał (według gwary studenckiej), żebym nie była jedną z nich. Nie najbardziej wytrzymała – tak, ale również szczęśliwa, bo chociaż fizycznie nieobecna, jestem duchem z Wami.

Moje życie było zawsze „pełne AGH”.

Nie sposób wyliczyć tych, którzy kilka lat – i nie tylko! – pomagali mnie, aby nauczyć się języka polskiego, zapoznać się z historią, z bytem, z obyczajami w Polsce. Pomagali we wszystkim. Serdecznie i gorąco dziękuję Im wszystkim! Dzięki moim Profesorom i Kolegom polubiłam Polskę i Polaków.

I to tak zostanie…

Wielkie honory oddaję Profesorom i Kolegom, którzy odeszli od życia, ale nie od pamięci mojej. Wszystkim uczestnikom w spotkaniu dnia 20.09.2013 roku na terytorium naszej kochanej AGH życzę dobrego zdrowia i mnóstwo radości!

Przyjemnych chwil, kochani moi!

Penka Iwanowa-Matewa
Wychowanka AGH

Sofia, Bułgaria 26.08.2013 roku

Wznoszono toasty za zdrowie nie tylko uczestniczących w spotkaniu, ale także za zdrowie ulubionej Pepy, od której otrzymaliśmy bułgarskie pomadki i czerwone wino.

W trakcie spożywania smacznych potraw padały zapytania skierowane do prorektora i dziekanów. Słuchaliśmy ciekawych odpowiedzi. Wytworzyła się miła atmosfera i swobodna dyskusja.

Na przykład kol. Stanisław Sędzik poinformował, że wraz z pięcioma kolegami z roku podjął pracę w przemyśle miedzianym. W kolejnych latach obejmowali kierownicze stanowiska w KGHM.

Podkreślił, że zdobyta na uczelni wiedza pozwoliła im pracować efektywnie przy wdrażaniu nowoczesnych technologii produkcji miedzi z rud krajowych i metali jej towarzyszących.

Zabierali jeszcze głos: Anna Lejzerowicz-Rożnowska, Zbigniew Ćmiel, Jan Toczek, Robert Szyndler.

Sekretarz Koła Metalurgów 1953 wymienił osoby wspierające naszą działalność, spośród których wyróżnił „Plakietkami Sponsora” dwie koleżanki: Janinę Cichą-Piela i Izabellę Guzendę-Rudzką.

Wszyscy zebrani otrzymali imienne statuetki okolicznościowe, a Jubilaci cieszyli się wykonanymi dwie godziny wcześniej zdjęciami, na których nie można dostrzec ani zmarszczek, ani innych oznak sędziwego wieku.

Miłe spotkanie zakończyła zaduma nad tym, czy uda się jeszcze kiedyś zorganizować imprezę w mniejszym lub większym gronie. Wola spotykania się jest w zasadzie powszechna. Czy pozwoli jednak na to zdrowie zainteresowanych? Oto jest pytanie.

Wzajemnymi podziękowaniami zakończono Jubileusz 60-lecia.

Do zobaczenia, Kochani!

Jan Toczek