Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
06 grudzień 2023

Wspomnienia z geologią w tle

Przyszedłem na świat w 36 roku ubiegłego stulecia. Przeżyłem Polskę sanacyjną – II Rzeczypospolitą, wojnę światową i okupację hitlerowską, PRL, stan wojenny i burzliwy okres lat 80-tych. Dziś żyję w wolnej i demokratycznej Polsce – III Rzeczypospolitej, jest co wspominać i o czym pisać