Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

Z działalności Zespołu ds. Akcji Zapomóg ZG SW AGH w Krakowie

Zespół Akcji Zapomóg działa w Stowarzyszeniu od 1945 roku to jest od czasu, gdy powstała potrzeba włączenia się społeczności akademickiej , a później przemysłu węglowego do niesienia pomocy poszkodowanej kadrze naukowej AG w czasie II wojny światowej. Obecnie Zespół ds. AZ w 9-osobowym składzie sprawuje pieczę nad prawidłowym rozdziałem posiadanych środków wśród najbardziej dotkniętych ułomnościami zdrowia, zgonami współmałżonków i niedostatkiem środków do życia. W tym roku wpłynęło od darczyńców ok. 33 500 zł, a rozdysponowano w ciągu 10 miesięcy 29 100 zł wśród 16 osób zakwalifikowanych do uzyskania zapomogi. Najwierniejszych darczyńców postanowiliśmy wyróżnić dziękczynnym dyplomem i plakietką (jak na zdjęciu).

Wśród najbardziej wiernych w dotowaniu środków Zespołu ds. AZ znaleźli się koledzy:

1. Wojciech Dygdała – Prezes „Hydromel” z Siemianowic Śląskich,

2. Kazimierz Grzechnik – Prezes Południowego Koncernu Węglowego S.A. z Jaworzna,

3. Adam Grabarczyk – Prezes „Temkop” Sp. z o.o. z Katowic,

4. Stanisław Lasek – Prezes „Projekty Górnicze”,

5. Dariusz Lubera – Prezes „Tauron” Polska S.A. z Katowic,

6. Piotr Niełaczny – Dyrektor KWK „Ziemowit” z Lędzin,

7. Marek Piszczek – Dyrektor KWK „Wieczorek” z Katowic,

8. Gabriel Pustelnik,

9. Eugeniusz Nowakowski – Prezes „TransJan” Sp. z o.o. z Katowic,

10. Marek Wróbel – Prezes „Wampol” z Mysłowic,

11. Jerzy Wróbel – Wiceprezes Południowego Koncernu Węglowego S.A. Jaworzno,

12. Marek Skuza – Naczelny Inżynier KWK „Piast” z Katowic,

13. Jerzy Szuster – Prezes „Phoenix Business” Sp. z o.o. Ruda Śląska.

Wysiłek tych osób był szczególny, bo wieloletni. Nie można pomijać faktu, że część pieniędzy uzyskujemy od społeczności akademickiej i studenckiej. Część zbierana jest na aukcjach dzieł sztuki, organizowanych przy okazji biesiadnych górniczych spotkań. Przykładem godnym powielania przez innych jest wylicytowanie przez Rektora AGH prof. Tadeusza Słomkę obrazu, którego wartość znacząco zasiliła kasę Zespołu ds. AZ. Ta piękna licytacja godna zaszczepienia w innych środowiskach odbyła się 8 listopada 2013 roku w „Annie Marii” w Kostuchnej. Organizatorami były: KWK „Murcki-Staszic” i KWK „Wieczorek”. Ostatnią tegoroczną decyzją zespołu było obdarowanie świątecznymi paczkami wraz z odwiedzinami naszych podopiecznych.

Henryk Konieczko
Przewodniczący Zespołu