Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Podziemia losu

Wiersz poświęcony zmarłym tragicznie górnikom

rzucono nas na pożarcie nocy bez żadnych szans przetrwania,
napięcie czuło się wokół jak czyjąś obecność,
ale nikt nie narzekał; za daleko zabrnęliśmy już w życiu.

Bogusław Burnat (1931–2010) - wspomnienie

W dniu 11 lutego 2010 r., przeżywszy 79 lat odszedł od nas niezwykły Człowiek, którego radością i sensem życia – poza rodziną – była praca. W niej spełniał się całkowicie i bez reszty, a górnictwo było Jego pasją. Był z nim związany przez 55 lat, oddając mu swoją wiedzę i wielki talent.

Studenckie lata (1953–1958)

Niezwykłą radość sprawił otrzymany od Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. Ryszarda Tadeusiewicza list, zaczynał się tak: „Drodzy Koledzy! Szanowni Absolwenci Przesławnej Akademii Górniczo-Hutniczej! Do najpiękniejszych tradycji naszej akademii należy zwyczaj powtórnej immatrykulacji jej wychowanków po pięćdziesięciu latach. Nasza uczelnia jako pierwsza wprowadziła ten zwyczaj i do dzisiaj zwyczaj ten kultywuje z wyjątkową pieczołowitością, widząc w nim element tej ciągłości, która jest istotą i sensem każdego uniwersytetu. Zależy nam na tym, aby uroczystość ta gromadziła w murach naszej Almae Matris wszystkich tych, którzy okrągłe pół wieku temu właśnie na Akademii Górniczo-Hutniczej stawiali pierwsze kroki w swoim dorosłym życiu…”.

Restrukturyzacja czy likwidacja polskiego przemysłu węglowego?

Dzięki uprzejmości SITG publikujemy zamieszczony w Czasopiśmie Technicznym artykuł J. Malary omawiający problemy górnictwa węgla kamiennego od okresu miedzywojennego do czasów wspólczesnych. Ze względu na jego obszerność, w naszym periodyku Vivat Akademia został on podzielony na dwie części z których część I obejmuje okres do 1989 roku publikujemy w niniejszym numerze. Część II opublikujemy w następnym numerze. Redakcja

Z cyklu sylwetki absolwentów AGH

Jacek Drabik

Motorola Country Manager

Motto osobiste:

Należy iść przez życie tak, aby nikt przez Ciebie nie musiał płakać.

Motto zawodowe:

Jeśli do niczego w życiu nie dążysz, to niczego nie osiągniesz.

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu osobistym

Ma wszystko co chciał prywatnie od życia: syna, córkę i wspaniałą żonę.

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu zawodowym