Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
06 grudzień 2023

Wpisany w sztafetę pokoleń

mgr inż. Bolesław Herudziński to mój rozmówca i dyplomant z 1970 roku. Bolesław Herudziński po przejściu z Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie już w 1975 roku z okazji Dnia Górnika zorganizował Pochód Lisów z Lis Majorem i kontrapunktami na koniach, przez miasto pod Urząd Miasta, a potem spotkanie w Karczmie Piwnej. Zostało to skrzętnie odnotowane w jedynym ogólnopolskim piśmie satyrycznym w okresie PRL, wydawanym od 1957 roku w Łodzi, dwutygodniku „KARUZELA” pt.: bełchatowskie pierony.
A tak o sobie mówił on sam.

Górnik z krwi kości

Artur Bęben: Pełni kolega obowiązki Wiceprzewodniczącego SW AGH i Przewodniczącego Zespołu Akcji Zapomóg, a jednocześnie jest kolega czynny w zawodzie uzyskanym na Wydziale Górniczym AGH. Skąd wzięły się te dość różnorodne pasje?

List z Albanii

Było ich na uczelni wielu. Jedni, po studiach wrócili do Albanii z dyplomami, a inni, będąc nawet tuż przed egzaminem dyplomowym, musieli w lipcu 1961 roku wrócić do swojego kraju. Rząd Envera Hodży zerwał bowiem stosunki ze wszystkimi państwami socjalistycznymi, związał się z Chinami, by i z nimi później zerwać, i w końcu Albania stała się osamotnionym państwem w Europie – we wszystkich widziano wrogów. Po śmierci E. Hodży w 1985 roku, Albańczycy odetchnęli.

O chłopie z „Pyrlandii”

Wywiad z Piotrem Niełacnym Dyrektorem KWK „Ziemowit"

Panie Piotrze, kieruje Pan jedną z największych i zarazem najlepszych kopalń węgla kamiennego w Polsce. W jakim stopniu wiedza zdobyta w trakcie studiów na Wydziale Górniczym AGH okazała się przydatna w Pańskiej karierze zawodowej?

Kalendarium Stowarzyszenia Wychowanków AGH 1945–2010

Pod koniec 2010 roku obchodzona będzie 65. rocznica istnienia Stowarzyszenia Wychowanków AGH w Krakowie.

W dniu 8 grudnia 1945, a więc pół roku po zakończeniu wojny oraz niecały rok po opuszczeniu Krakowa przez okupanta (18 stycznia 1945), zebrała się na apel Stowarzyszenia Asystentów AG w auli uczelni znaczna grupa absolwentów AG, aby uzyskać szczegółową informację o stratach materialnych uczelni, i co najważniejsze, o stanie kadry profesorskiej i ofiarach pośród absolwentów i studentów związanych z obroną ojczyzny i walką niepodległościową. Zebrani postanowili podtrzymać zadzierzgniętą wtedy w auli więź i powołać do życia stałą organizację, której zadaniem miało być utrzymywanie i rozwijanie bliższych kontaktów koleżeńskich, a także bieżącej współpracy z uczelnią.