Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
18 lipiec 2024

Jestem z AGH

Zainaugurowany 4 października nowy rok akademicki 2010/2011 obfituje w ciekawe i ważne wydarzenia. Jedno z nich dotyczy szczególnie Absolwentów uczelni. W grudniu mija bowiem 65 lat odkąd swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Wychowanków AGH. Z okazji tego jubileuszu w dniu 22 października 2010 roku odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia.

Restrukturyzacja czy likwidacja polskiego przemysłu węglowego? (część 2)

Dzięki uprzejmości SITG publikujemy zamieszczony w Czasopiśmie Technicznym artykuł J. Malary omawiający problemy górnictwa węgla kamiennego od okresu miedzywojennego do czasów wspólczesnych. Ze względu na jego obszerność, w naszym periodyku Vivat Akademia został on podzielony na dwie części z których część I obejmuje okres do 1989 roku publikujemy w niniejszym numerze. Część II opublikujemy w następnym numerze. Redakcja

Wydarzenia w AGH

Fundacja „Panteon Narodowy”

W dniu 31 maja 2010 roku środowisko krakowskiej nauki, tj. 11 krakowskich uczelni publicznych, wsparte przez Polską Akademię Umiejętności oraz Archidiecezję Krakowską, powołało Fundację „Panteon Narodowy”, której celem jest kontynuacja idei panteonu narodowego przy kościele św. Piotra i Pawła.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH

W dniu 14 lipca 2010 nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH. Na uroczystość przybyli Marszałek Województwa Małopolskiego, przedstawiciele władz AGH i Katedry Informatyki oraz biura projektowego APA i wykonawcy firmy Mostostal SA (o uroczystości podpisania umowy na wykonanie inwestycji pisaliśmy w Biuletynie AGH nr 26/2010, s. 3).