Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH

W dniu 14 lipca 2010 nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH. Na uroczystość przybyli Marszałek Województwa Małopolskiego, przedstawiciele władz AGH i Katedry Informatyki oraz biura projektowego APA i wykonawcy firmy Mostostal SA (o uroczystości podpisania umowy na wykonanie inwestycji pisaliśmy w Biuletynie AGH nr 26/2010, s. 3).

Budowa Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej związana jest ze zwiększeniem zapotrzebowania na kształconych inżynierów informatyków. Rozwój przemysłu IT należy do strategicznych działał podejmowanych przez władze Małopolski i akademii. AGH znacząco przyczyniła się do powstania w Krakowie szeregu oddziałów firm światowego formatu z branży informatycznej. Inwestycja będzie pełniła funkcję obiektu naukowo-dydaktycznego. Centrum o powierzchni całkowitej 7250 m2 (w tym ok. 3000 m2 powierzchni dydaktycznej). Pozwoli to także zrealizować cel projektu, którym jest poprawa dostępu mieszkańców regionu do bazy dydaktycznej, a co za tym idzie na zdobycie kwalifikacji zapewniających dobry start i stabilne funkcjonowanie na rynku pracy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie inwestycji: ci.ics.agh.edu.pl. (red)

fot. Z Sulima
fot. Z Sulima
fot. Z Sulima
fot. Z Sulima
fot. Z Sulima
fot. Z Sulima