Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Centrum Ceramiki AGH

W dniu 24 września 2010 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Centrum Ceramiki AGH.

Nowy obiekt dydaktyczny o planowanej powierzchni użytkowej 5591 m2 będzie pawilonem pięciokondygnacyjnym wyposażonym w najnowocześniejsze instalacje techniczne. Budynek pozwoli pomieścić specjalistyczną aparaturę i sprzęt naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz zapewni właściwe warunki kształcenia wciąż rosnącej liczbie studentów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny koszt realizacji projektu oszacowany został na 32,34 mln zł.

Projekt ten jest kolejną, rozpoczętą w tym roku inwestycją realizowaną przez AGH – pozostałe to: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, budynek Wydziału Energetyki i Paliw oraz budynek Centrum Informatyki AGH. Łączna wartość tych projektów to ponad 223 mln zł.

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem: foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=182

fot. Z, Sulima
fot. Z, Sulima
fot. Z, Sulima
fot. Z, Sulima
fot. Z, Sulima
fot. Z, Sulima