Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

Profesor Jerzy Buzek Doktorem Honoris Causa AGH

Na wniosek Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Senat AGH uchwałą nr 38/2010, podjętą w dniu 31 marca 2010, nadał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, profesorowi Jerzemu Buzkowi – za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-politycznej.

Rektor AGH Profesorem Honorowym Politechniki Śląskiej

W dniu 22 maja 2010, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Antoni Tajduś, otrzymał tytuł profesora honorowego Politechniki Śląskiej. Ceremonia miała miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Śląskiej z okazji święta tej uczelni.

Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej

8 września 2010 podczas uroczystej Gali Małopolskiej Nagrody Gospodarczej, odbywającej się w trakcie XX Forum Ekonomicznego w Krynicy, Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś, otrzymał kolejne prestiżowe wyróżnienie – Małopolską Nagrodę Gospodarczą.

Nagroda, którą wręczył Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, została przyznana po raz drugi w historii. Jest ona podziękowaniem i wyrazem docenienia dla laureatów za znaczący wkład w rozwój gospodarczy regionu.

Profesor Jurgen M. Honig Doktorem Honoris Causa AGH

Na wniosek Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Senat AGH uchwałą nr 124/2009, podjętą w dniu 23 września 2009, nadał tytuł doktora honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej, profesorowi Jurgenowi M. Honigowi – za unikatowe w skali światowej osiągnięcia w zakresie otrzymywania oraz badania własności fizycznych i chemicznych nowych materiałów o najwyższej czystości, a także za rozwinięcie szerokiej i bardzo owocnej współpracy z krakowskim środowiskiem naukowym.