Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2024

Wydarzenia w AGH

Fundacja „Panteon Narodowy”

W dniu 31 maja 2010 roku środowisko krakowskiej nauki, tj. 11 krakowskich uczelni publicznych, wsparte przez Polską Akademię Umiejętności oraz Archidiecezję Krakowską, powołało Fundację „Panteon Narodowy”, której celem jest kontynuacja idei panteonu narodowego przy kościele św. Piotra i Pawła. Akt fundacji podpisali rektorzy wsparci uchwałami senatów swoich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Prezes PAU i Kardynał Stanisław Dziwisz. Przewodniczącym Rady Fundacji fundatorzy jednomyślnie wybrano prof. Franciszka Ziejkę, Prezesem Zarządu również jednomyślnie wybrano pana Marka Wasiaka. Aktowi założycielskiemu towarzyszyło jednocześnie podpisanie listu intencyjnego w sprawie 40-letniej dzierżawy zespołu krypt znajdujących się pod kościołem św. Piotra i Pawła oraz obszaru niezabudowanego wirydarza z przeznaczeniem pod budowę Panteonu Narodowego. Organizatorzy przewidują otwarcie pierwszej części Panteonu 27 września 2012 roku, dokładnie w 400. rocznicę śmierci spoczywającego w krypcie kościoła Piotra Skargi.

fot. Maciej Okoń
fot. Maciej Okoń

Si Power SA

W dniu 18 maja 2010 roku odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy” z firmą Si Power SA.

Si Power jest spółką akcyjną, której korzenie wywodzą się z Europy Zachodniej – tworzą ją między innymi grupa firm Solpower, Self Energy JSC oraz inni inwestorzy europejscy z sektora energetyki słonecznej. Grupa Si Power wykonała w różnych częściach Europy i Afryki projekty i montaże sysytemów fotowoltaicznych, elektrowni słonecznych. Grupa ściśle współpracuje z Politechniką Kanaryjską, Niemiecką i Portugalską oraz z Instytutem Technologii Canaria (ITC).

Porozumienie ma na celu swobodną wymianę poglądów i doświadczeń oraz jednoczesne działanie w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej.

Porozumienie zostało podpisane przez Jana Tekielaka – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pełnomocnik Zarządu Si Power oraz ze strony AGH przez prof. Antoniego Tajdusia – Rektora.

fot. ZS

Porozumienie o współpracy AGH i RWE

W dniu 8 czerwca 2010, podczas wizyty dr. Jürgena Grossmanna, Prezesa RWE AG w Polsce, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą i RWE. Porozumienie wejdzie w życie 2 listopada 2010 roku. Dokument „Sustainable Energy for Future of Europe” podpisali prof. Antoni Tajduś, Rektor AGH, dr Jürgen Grossmann, Prezes Zarządu RWE AG w Essen oraz dr Filip Thon, Prezes Zarządu RWE Polska.

RWE Polska współpracuje z krakowską AGH już od 4 lat – mówił dr Filip Thon, Prezes Zarządu RWE Polska. – AGH jest jedną z najstarszych i największych europejskich uczelni technicznych. Kadra naukowa uczelni to eksperci, którzy stymulują rozwój polskiej i europejskiej energetyki według światowych standardów.

Umowa przewiduje m.in. współpracę przedstawicieli RWE w tworzeniu programu dydaktycznego w obszarze energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Eksperci RWE będą przeprowadzać gościnne wykłady i seminaria. Współpraca obejmie również kooperację przy realizowaniu prac studyjnych, dyplomowych oraz prac doktorskich.

Współpraca z RWE cały czas się rozwija, jest to dla nas powód do zadowolenia i szansa na rozwój dla naszych studentów i pracowników – mówi prof. Antoni Tajduś, Rektor AGH – Doświadczenie RWE zarówno w wydobywaniu paliw kopalnych, jak i w wytwarzaniu energii będzie istotnym wkładem w naszą pracę badawczą. Dzięki praktykom realizowanym w firmach Grupy RWE, nasi studenci będą mogli dowiedzieć jak w praktyce stosuje się obmyślane w uczelniach rozwiązania.

Poza wsparciem merytorycznym, RWE ufunduje nagrody i stypendia dla wybitnych studentów, realizując wspólne projekty badawcze. RWE dąży do jak najszerszej popularyzacji idei efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Dlatego razem z AGH będą realizowane panele dyskusyjne, konferencje i inne działania promujące świadome rozwiązania energetyczne.

fot. arch. RWE

Rok Zerowy w II Liceum Ogólnokształcącym – Wodzisław Śląski

W dniu 2 czerwca 2010 w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy” z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera

Wobec szybkiego rozwoju nauk przyrodniczych i nowych technologii oraz powstawania nowych nauk takich jak biochemia, biofizyka, inżynieria biomedyczna, fizyka nowych materiałów, chemia fizyczna, inżynieria genetyczna oraz ogromnego deficytu osób podejmujących studia na kierunkach ścisłych pojawiła się potrzeba ścisłej współpracy wyższych uczelni technicznych oraz szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia młodych zdolnych ludzi i przygotowania ich do podjęcia studiów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zainteresowania i pasje młodych ludzi rodzą się w szkole, zanim podejmą decyzję o swoich studiach, dlatego uczelnia mając większe możliwości, dysponując lepiej wyposażonymi pracowniami powinna wspierać szkołę w rozbudzaniu zainteresowań przedmiotami ścisłymi. Ponadto dobre przygotowanie do studiów bezpośrednio wpływa na efektywność i poziom studiów, dlatego strony porozumienia deklarują wolę współpracy, której podstawowym celem jest wysoka jakość kształcenia, szczególnie w przedmiotach ścisłych i przyrodniczych.

fot. ZS

Statuetki INFOSTAT

Podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego, która odbyła się 17 maja 2010 w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego dr Marek Hołyński wręczył Nagrody INFOSTAT, przyznane przez Komitet Organizacyjny obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Statuetkę INFOSTAT 2010 otrzymał m.in. prof. Ryszard Tadeusiewicz – za ogromny wkład i zaangażowanie w budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.


Diamentowe Indeksy AGH

W dniu 11 czerwca 2010 odbyło się w AGH uroczyste zakończenie III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Jak co roku, centralnym punktem uroczystości było wręczenie „diamentowych indeksów AGH” laureatom I stopnia olimpiady.

Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” prowadzona jest w AGH od 2007 roku w zakresie matematyki, fizyki, chemii oraz geografii z elementami geologii. Jej głównym celem jest pozyskanie zdolnych, dobrze przygotowanych kandydatów na studia w naszej uczelni. Olimpiada jest również znakomitą okazją do promocji Uczelni.

W III edycji olimpiady ODI wzięło udział 2152 uczniów z całej Polski: 1322 z matematyki, 403 z fizyki, 162 z chemii i 265 z geografii z elementami geologii. Po trzech etapach wyłoniono 216 laureatów I, II i III stopnia, którym regulamin olimpiady gwarantuje przyjęcie na studia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. I choć nie wszyscy podejmą studia w naszej uczelni (wielu z nich zostaje laureatami innych ogólnopolskich olimpiad i wybiera studia w uczelniach zlokalizowanych bliżej miejsca zamieszkania), to z pewnością dzięki Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” wiele otwartych głów zasili szeregi najzdolniejszych studentów AGH. I o to właśnie chodzi!

Warto dodać, że wiele innych polskich uczelni przyjmuje laureatów naszej olimpiady na podstawie „diamentowego indeksu AGH”, co jest najlepszym dowodem uznania dla jej poziomu.

fot. ZS

Posiedzenie
Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

W dniach 17–18 września br. w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się posiedzenie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, pod hasłem: „Wyzwania CO2. Wizja dla Polski w świetle polityki energetycznej UE”.

W programie znalazły się następujące prezentacje:

– Polityka energetyczna, uwarunkowania ogólne –
dr inż. Adam Szurlej AGH, Ministerstwo Gospodarki.

– Energetyka węglowa – prof. Antoni Tajduś Rektor AGH.

– Energetyka gazowa – prof. Jakub Siemek.

– Energetyka jądrowa – prof. Kazimierz Jeleń.

– Geotermia i poszukiwania gazu; tight gas, shale gas – prof. Wojciech Górecki

– Zagadnienia wychwytu CO2 – prof. Piotr Tomczyk.

– Zagadnienia składowania i transportu CO2 –
prof. Stanisław Nagy.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na istotne zagrożenia i wyzwania jakie stoją przed Polską w najbliższych latach: rosnące zużycie energii elektrycznej, zbyt małe nakłady na inwestycje w energetyce, koszty składowania i transportu CO2, zbytnie ograniczenie wydobycia węgla, czy odległy w czasie program budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Istotnym elementem, który podkreślono jest konieczność współpracy uczelni i ludzi reprezentujących kluczowe gałęzie przemysłu w Polsce. Wspólny głos może mieć wpływ na decyzje najważniejszych osób w państwie i przekładać się na wypracowanie lepszych rozwiązań.

fot. ZS

Prezydenci Polski i Niemiec uczcili pamięć ofiar obozu koncentracyjnego Sachsenhausen

Prezydenci Polski Bronisław Komorowski oraz Niemiec Christian Wulff uczcili w piątek pamięć ofiar nazistów na terenie byłego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen; prezydenci złożyli m.in. wieńce w celi komendanta głównego AK, generała Stefana Grota-Roweckiego.

Prezydentom towarzyszyli rektorzy krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego – Karol Musioł i Akademii Górniczo-Hutniczej – Antoni Tajduś. Pracownicy naukowo-dydaktyczni tych uczelni zostali wywiezieni do obozu Sachsenhausen na początku II wojny światowej.

– Przyjechaliśmy tu na te pół godziny, spędzając 12 godzin w samochodzie, po to, żeby być z panami prezydentami, bo to (wizyta głów państw w tym obozie – PAP) jest nie do przecenienia – podkreślał w rozmowie z dziennikarzami Musioł.


Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się w Warszawie w murach Poli¬techniki Warszawskiej oraz siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT-NOT w dniach 8–10 września 2010 pod hasłem „Inżynierowie Ojczyźnie i Światu”. Wydarzenie zgromadziło ponad 300 polskich inżynierów wykształconych i pracujących w kraju i poza jego granicami.

Jednym z punktów spotkania było nadzwyczajne posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, na którym powrócono do wydarzeń podczas tegorocznej powodzi. Podczas Posiedzenia KRPUT w Sandomierzu, który tak boleśnie odczuł skutki tegorocznych powodzi, podjęto zobowiązanie, że jako środowisko uczelni technicznych będzie zabiegać o opracowanie strategicznego programu badań, który w przyszłości mógłby przyczynić się do ograniczenia tak ogromnych strat.

Dodatkowo podczas zjazdu, w holu wystawienniczym, uczestnicy mogli się zapoznać z ofertą kształcenia oraz ofertą badawczą, którą prezentowały uczelnie wyższe. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli z AGH. Pracownicy Działu Nauczania, Centrum Transferu Technologii oraz Zespołu ds. Informacji i Promocji mieli okazję podyskutować i wymienić poglądy z uczestnikami wydarzenia, ale i przy okazji opowiedzieć o naszej Almea Matris. Był to także ważny element całego przedsięwzięcia bowiem polscy inżynierowi, zwłaszcza ci którzy od lat przebywają poza granicami kraju, mogli zobaczyć jak w ostatnich latach rozwijały się uczelni techniczne.


Control Process SA – podpisanie porozumienia o współpracy

W dniu 23 czerwca 2010 roku na terenie AGH odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy” z firmą Control Process SA.

Spółka Control Process SA realizuje inwestycje przemysłowe we wszystkich gałęziach przemysłu jako generalny wykonawca inwestycji. Głównymi sektorami działalności Control Process SA są: ropa i gaz, energetyka, chemia i petrochemia, ochrona środowiska oraz sektor publiczny. Spółka Control Process SA realizuje kompleksowo inwestycje poprzez projektowanie, realizację dostaw, montaż, serwis, nadzór i rozruch. Grupa Control Process to szereg specjalistycznych spółek inżynieryjnych wspomagających realizowane zadania.

Porozumienie ma na celu swobodną wymianę poglądów i doświadczeń oraz jednoczesne działanie w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej.

Porozumienie zostało podpisane przez Mariana Wiatra – Prezesa Zarządu Control Process SA oraz ze strony akademii przez prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

fot. ZS