Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Profesor Jakub Siemek Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej

W dniu 12 lipca 2010 w auli Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Jakubowi Siemkowi. Ceremonię prowadził Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik, dr h.c.

Senat Politechniki Śląskiej, po zapoznaniu się z opiniami Senatu Politechniki Krakowskiej oraz Senatu Politechniki Wrocławskiej w dniu 26 kwietnia 2010 podjął uchwałę o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej prof. zw. dr hab. inż. Jakubowi Siemkowi: „w uznaniu jego wielkiego wkładu w rozwój nauk górniczych i geologicznych, a w szczególności wniesienie wartości poznawczych i utylitarnych w inżynierii złóż węglowodorów oraz hydrodynamiki ośrodków porowatych, inicjatyw generowania nowych kierunków badań naukowych, wieloletniej kreatywnej współpracy w promocji Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej”. Wniosek został zgłoszony przez Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Promotorem profesora i autorem laudacji był prof. Krystian Probierz z Instytutu Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej.

fot. Marek Szum
fot. Marek Szum
fot. Marek Szum