Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

AGH w filatelistyce

Wiadomości na temat pamiątek filatelistycznych związanych z AGH zamieszczałem poprzednio w Informatorze Stowarzyszenia Wychowanków AGH, przy okazji obchodów jubileuszowych Akademii i Stowarzyszenia. Zebranie wszystkich okazało się sprawą bardzo trudną i stale znajduję coś nowego. Tym razem pragnę zaprezentować trzy nowe (znalezione ostatnio) walory. Pierwszym jest datownik okolicznościowy stosowany w Upt Kraków 15.02.1979 z okazji VI Szkoły Mechaniki Górotworu, której współorganizatorem była AGH (rys. 1).

Stanisław Staszic – patriota, człowiek czynu

Bądź pozdrowiona, przenajdroższa ziemio nasza, którą czciliśmy miłością bezdenną,
gdyś była pod otchłaniami wód niewoli. Bądź pozdrowiona teraz i o każdej porze mową naszą tysiącletnią i na wieki wieków świętą! Bądź pozdrowiona w sercu pokolenia, co się jeszcze morduje i cierpi – oraz w sercu przyszłych, szczęśliwych i radosnych !

Stefan Żeromski

Sylwetka Profesora Wacława Lesieckiego (1905–1962)

W 2007 roku, roku 55-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, przypadła 45. rocznica śmierci prof. Wacława Lesieckiego, współtwórcy i organizatora Wydziału oraz pierwszego kierownika Katedry Maszyn i Urządzeń Górniczych na utworzonym Wydziale.

Z życia Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Pragniemy poinformować drogich przyjaciół, że profesor Artur Bęben, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH, przedłożył JM Rektorowi AGH profesorowi Antoniemu Tajdusiowi rękopis opracowania pt.: Górnicza lampa się pali… o tradycjach górniczych i hutniczych w AGH i nie tylko – bogato ilustrowany przewodnik subiektywny. Przedłożone opracowanie ujęte w planie wydawniczym Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej jest kolejnym wydawnictwem z zakresu szeroko pojmowanego górnictwa, tradycji, obyczajowości, przypominającym o ich wartościach i potrzebie pielęgnowania dla popularyzacji górnictwa i jego kultury.