Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
18 lipiec 2024

Stowarzyszenie w KWK Staszic i KWK Wieczorek

Koło Zakładowe Stowarzyszenia Wychowanków AGH istniejące przy KWK „Staszic” i KWK „Wieczorek” liczy sobie już 17 lat. Zaczynaliśmy skromnie – od 22 członków w 1990 roku. Naszym pierwszym Rzecznikiem został kolega mgr inż. Andrzej Janik.

Początki może były trochę nieśmiałe, ale z czasem Koło zaczęło się prężnie rozwijać i wychodzić z cienia, dzięki czemu staliśmy się zauważalni, a możliwość zostania członkiem Koła była równoznaczna z pewną nobilitacją i prestiżem w środowisku górniczym. Może zabrzmi to troszkę nieskromnie, ale zawsze czuliśmy się i nadal czujemy elitą Górnictwa!

W 1994 roku było nas już 35 osób. Przewodził nam wówczas już nowy Rzecznik – kolega mgr inż. Janusz Kołodziej. W chwili obecnej szefuje nam kolega Jerzy Gruszka, wybrany na Rzecznika naszego Koła w 1997 roku.

Działalność Koła nie ograniczała się oczywiście tylko do „papierowego” istnienia. Często spotykaliśmy się w mniejszym lub większym gronie na różnych „nasiadówkach”, które często zamieniały się w miłe wieczory wspominkowe o naszej kochanej Uczelni. Jednak nie tylko zabawa była pretekstem naszych spotkań, równie często były, i są do dziś, konkretne rozmowy na „gorące” tematy związane z aktualną sytuacją w Kopalni. Dzięki temu, na gruncie koleżeńskim, udawało się i nadal nam się udaje rozwiązać szybko, spokojnie i przede wszystkim efektywnie mnóstwo problemów bez wymaganej, normalnym trybem, drogi służbowej. Może i nieraz ktoś się zaperzył, albo z uporem nie dawał przekonać do racji kolegów, ale szybko potrafił się przekonać, że nie miejsce tu na waśnie, ale na szukanie rozwiązań w gronie życzliwych ludzi i przyjaciół. Przyjaciół, bo właśnie taka grupę stanowią członkowie naszego Koła. Mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w trudnych chwilach i ta zasada mocno zakorzeniona jest w działalności naszego Koła. Niejednokrotnie, spontanicznie, czy to na hasło Rzecznika, czy zwykłego członka Koła spotykaliśmy się w gronie Wychowanków AGH, aby przedyskutować problem np. pomocy kolegom z naszego grona doświadczonym ciężko przez los, czy to przez wypadek, ciężką chorobę, czy zwykłe życiowe niepowodzenia. Organizowaliśmy wówczas akcje pomocy koleżeńskiej. I zawsze pomagaliśmy, np. poprzez zakupy, transport do lekarza, wizyty koleżeńskie. Oczywiście zawsze nasi koledzy mogli liczyć na drobne wsparcie finansowe. Ile kto mógł, nigdy nie odmówił, i zawsze wrzucił parę złotych.

Dzięki Kołu zawiązało się mnóstwo bliższych znajomości, które z czasem przerodziły się w prawdziwą przyjaźń. Zdarzają się przypadki, że nasi koledzy razem ze swymi rodzinami spędzają wspólnie wakacyjny czas urlopu, czy wyjeżdżają gdzieś na weekend.

Od 1995 roku Koło Zakładowe SW AGH przy KWK „Staszic” i KWK „Wieczorek” zaczęło organizować spotkania barbórkowe.

Pierwsze z nich miało miejsce w klubie SITG w Katowicach Nikiszowcu. Honorowym gościem tego spotkania był m.in. prof. Władysław Longa – Przewodniczący SW AGH.

Od roku 1998 doroczne spotkania Stowarzyszenia Wychowanków AGH zrzeszonych w naszym Kole odbywają się w Restauracji „Anna-Maria” w Katowicach Kotuchnie. Ostatnie spotkanie w listopadzie 2006 r. odbyło się już po raz 12!

Nasze biesiady obrosły już legendą. Z radością stwierdzamy, że są one najbardziej „pożądaną” imprezą w corocznym kalendarzu imprez barbórkowych. Przekonują nas o tym opinie uczestników tych spotkań oraz przeogromne zainteresowanie imprezą. Ilość chętnych wielokrotnie przewyższa możliwości lokalowe Restauracji „Anna-Maria”! Dzięki licznie przybywającym co roku, na nasze tradycyjne spotkania barbórkowe, Wielce Szacownym Gościom z naszej ukochanej Alma Mater (JM Rektor AGH, Prorektorzy, Dziekani, Profesorowie), przedstawicielom władz samorządowych z Prezydentem Miasta Katowice Panem Piotrem Uszokiem na czele, Braci Górniczej z zagranicy (Czechy, Słowacja), Władzom WUG, OUG, KHW SA, Prezesom firm obcych, możemy być dumni, że działalność naszego Koła jest doceniana i szanowana.

Do stałego obyczaju weszło organizowanie podczas tych spotkań przez Kolegę Henryka Konieczkę aukcji i kwesty na wspomożenie wdów i sierot po zmarłych członkach SW AGH. Doceniając długoletnią i bardzo owocną działalność prowadzoną przez nasze koło Zarząd Główny SW AGH w Krakowie na zebraniu w dniu 17.01.2007 r., na wniosek Zespołu ds. Akcji Zapomóg jednomyślnie wyróżnił Koło SW AGH przy KWK Staszic i KWK Wieczorek, przyznając mu odznakę honorową „Zasłużony dla Stowarzyszenia”.

Uroczyste wręczenie Odznaki odbędzie się na najbliższej tj. XIII Biesiadzie organizowanej przez nasze Koło tradycyjnie w Restauracji „Anna-Maria” w Katowicach–Kostuchnie.

Jerzy Gruszka
Rzecznik Koła SW AGH KWK Staszic i KWK Wieczorek