Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Karnawałowa zmiana warty

W pięknych salach tarnowskiego hotelu Bristol odbyło się 26 stycznia 2007 roku zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Terenowego Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Po odśpiewaniu hymnu Koła przez „etatowy” już zespół Telekomunikacji, prowadzący zebranie kol. Dariusz Lubera poprosił do prezydium kol. Zdzisława Bryga oraz prof. Władysława Longę, zaś o protokołowanie – kol. Anetę Jurczak; wszyscy wyrazili zgodę.

fot. arch. autora

Nie byłoby nic nadzwyczajnego w przebiegu tego zebrania, gdyby nie zaskakująca, chociaż już wcześniej zapowiadana, rezygnacja Zdzisława Bryga z funkcji Rzecznika Koła. Motywowana ona była odejściem na emeryturę i sprawami osobistymi. Zebrani rezygnację przyjęli i jednomyślnie przyznali Koledze Zdzisławowi Brygowi tytuł Honorowego Rzecznika Koła.

Po przeprowadzeniu wyborów skład władz Koła w Tarnowie przedstawia się następująco: Rzecznik – Michał Kraiński, członkowie Zarządu: Kazimierz Baran, Władysław Łabuz, Jan Kozioł, Ryszard Nowak, Krzysztof Wasa, Urszula Wasa, Emil Wijas i Stanisław Wrona. Komisja Rewizyjna: Antoni Kawik, Bolesław Kurowski i Maria Padoł.

Z rąk Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia W. Longi medale jubileuszowe 60-lecia SW otrzymali: ks. prof. Michał Heller oraz dr Ryszard Ścigała. Na zakończenie części oficjalnej zebrani wysłuchali krótkiego wykładu prof. M. Hellera o teorii powstania Wszechświata.

fot. arch. autora

Po spełnieniu swoich statutowych obowiązków mogliśmy przystąpić do prawdziwej zabawy karnawałowej. Była dobra kuchnia, jak co roku, całkiem niezła muzyka, w takt której nawet dało się potańczyć. Nie zabrakło jednak przede wszystkim rozmów, których nigdy za wiele podczas naszych spotkań w Tarnowie. W tak dobrej atmosferze udało nam się dotrwać nawet do pierwszych blasków świtu.

Krzysztof Wasa