Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
18 lipiec 2024

Z listów do Redakcji


„Vivat Akademia” jest coraz bardziej ciekawszym pismem – z niecierpliwością czekam na następny numer. Dziękuję za przesyłki. Roman Pustołka – Wydział Geodezji Górniczej – 1957. (28.03.2011)

Piotr Chmieliński – absolwent AGH – Honorowym Obywatelem Rzeszowa

Rada Miasta Rzeszowa nadała kolejny, już 49. tytuł Honorowego Obywatela tego miasta. Tym razem uhonorowano Piotra Chmielińskiego, znanego w świecie kajakarza, odkrywcę i podróżnika oraz organizatora i uczestnika wielu badawczo-wyczynowych wypraw kajakowych. Z wnioskiem o nadanie P. Chmielińskiemu honorowego obywatelstwa wystąpił Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze”, działający przy AGH w Krakowie.

Na górnicze świętowanie

od poetki Bronisławy Betlej

Bronisława Betlej. Poetka, prozaik. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, figuruje w wielu Międzynarodowych Encyklopediach wydawanych przez Cambridge: Dictionary of International Biography, The Cambridge Blue Book Woma of The Year (2005),