Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Książka z Albanii

Znany już naszym Czytelnikom prof. Arqile Teta z Albanii, autor artykułu pt. Profesor Stanisław Zuber – wybitna postać geologii zamieszczonego w pierwszym numerze Vivat Akademia, wziął udział w październikowych uroczystościach jubileuszowych 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Echo minionych lat

Żyje w mojej pamięci i zapisie

W miarę upływu lat myślami wracam do przeżyć, które pozostawiły trwałe ślady na drodze mojego życia.

Pamięć o tym nie może zaginąć

Karol Tendera w niemieckich obozach koncentracyjnych spędził dwa i pół roku. Zaznał piekła Auschwitz-Birkenau, kilka razy był na krawędzi śmierci. Dziś stara się, by pamięć o przerażających wojennych wydarzeniach nie zniknęła.

Wspomnienia o mgr. inż. Wiktorze Woźniaku

Wspomina mgr inż. Tadeusz Niechciał

W trudnym dla kopalni „Ziemowit” okresie załamania się dynamiki wzrostu wydobycia w połowie 1977 roku nastąpiło to co było standardową praktyką w tamtych czasach – zmieniono dyrektora.

Wywiad z profesorem Janem Szlązakiem

byłym wiceministrem Gospodarki odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne kraju

Czesław Ochab: Panie Ministrze, co spowodowało, że wybrał Pan górnictwo jako kierunek studiów na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie?