Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Na Górnicze Świętowanie

od Bronisławy Betlej

Bronisława Betlej. Poetka, prozaik. Autorka posiada bogaty dorobek literacki – w zbiorach znajduje się około 23 tysiące wierszy oczekujących na opublikowanie. Poetka mimo zaawansowanego wieku, tworzy nadal z ogromną pasją.

Jest członkiem Związku Literatów Polskich, figuruje w wielu Międzynarodowych Encyklopediach wydawanych przez Cambridge:
Dictionary of International Biography, The Cambridge Blue Book Woma of The Year (2005), International Who’s Who in Poetry and Poets (199/2000), International Who’s Who in Poetry and Poets (2001/2002), Biographical Association Directory (1996/1997), International Who is Who Intellectuals (1995/1996), The Worlds Who’s Who Woman (1994/1995).

Poetka za swą działalność literacką została umieszczona w „Międzynarodowym Słowniku dwóch tysięcy wybitnych osobowości na świecie” (1996/1997). Autorka posiada prestiżowy tytuł i legitymację „FIBA” nadaną przez International Biographical Association w Cambridge w 1995 roku.

Bronisława Betlej - fot. arch. autorki

Górnicze Świętowanie

Czas nadszedł – świętowania – powracają wspomnienia –

tak wiele ich było – pisane latami drogie sercu – miłe –

Braci Górniczej spotkania – opowieści – łza się zakręci

wszak tylu odeszło – pewno w niebie świętują – obok

tronu Króla – Święta Barbara – u Stwórcy – wyprosiła

by pozwolił – żałość ułagodził – choć zmęczeni srodze –

z ziemskiej drogi odeszli – powracają serdeczni stają

obok Sztygara – i Tych którzy z nimi dzielili codzienność –

Idą żywi w pochodzie – ramię przy ramieniu – wiatr

spowolniał łagodnie pieści pióropusze – idą do świątyni

by pokłonić się Panu i Świętej Barbarze – choć się zmienia

wszystko w tym szalonym świecie – Ona wierna Synów

zawsze – ma w obronie – nie pozwoli zniszczyć piękną

tradycję – choć oczy przysłania niewiadomej zasłona

trzeba się radować smutki precz odpędzić – przy kufelku

piwa – gromkim śpiewem święto – ubogacą radością

i niech tak będzie tak bardzo potrzeba w wieku nowym

szalonym rozgrzać zimne serca – by nie czuły żalu –

Wiwat –

Wszystkim zdrowia, życzę niech się los uśmiechnie –

dobre prognozy rządy zaoferują – nadzieję obudzą

ciężką niebezpieczną pracę górników docenią –

widmo niedostatku odsuną – by sen był spokojny –

Niech z uznaniem – pochylą głowy – niebezpieczne

zmaganie codzienne docenią – wynagrodzą godnie

Brać górniczą sprawiedliwie dostrzegą – uszanują


W zgodzie z tradycją

Pora świętowania jakże uroczysta – tyle się zmieniło

burze czas serwował – lecz nie zginęła tradycja – dziś

serca otwarte na spotkanie z braćmi – świat naprzód

nie dostrzega człowieka – nowe budują na ruchomych

piaskach – a przecież praca – zapał i uczciwa prawda-

czynią Naród bogatszy – z wielkich obietnic – maleńkie

spełnienia – z obszarów wrażliwości – czas wykreśla

marzenia – pustkę i niepewność feruje codziennie

Górniczy Stan tyle w tym słowie zawarte jest treści

historia ustawia wciąż nowe wyzwania – czas kradnie

nadzieje – wartość człowieka znakiem zapytania

obojętność – zapełnia nowe kalendarze –

Boleje Święta Barbara – ze smutkiem z góry spogląda –

jak gwiazda rozświetla ciemne korytarze – z pośpiechu

czasu – zagubienia i niepewności w której trudno lico

ubrać w uśmiech – wyprowadź Patronko Górników

Niech się rozjaśnią zatroskane twarze – dobroć obejmie

i cichy dostatek – szacunek i wiarę odzyska człowiek –

w wielu dziwnych sloganach miraży obietnica – kłamstwo

bierze górę nad sprawiedliwością – a przecież wolność

o którą walczyli tak ciężka – udźwignąć nie mogą

Trudne i smutne rozważania – a przecież wierzyć trzeba

że jutro się opamięta – znów rozkwitną gwarem i pracy

odgłosem podziemne korytarze – bogactwo ziemi zbiorą

Górnicy i oddadzą bliźnim – serdeczność zapanuje – zgoda

rękę poda – radość zagości na zmęczonych twarzach –

stanie się ciepło w naszym Polskim Domu – nikt nie będzie

zazdrościł szczęścia i radości – ciepłem słońca nasyci

pragnienia codzienne godność i prawda staną się znów ważne –

O Święta Barbaro petycję do Króla wyślij z prośbą o łaski

wszyscy żyjemy w naszym kraju Ojczyźnie – niech nie

zabraknie pracy i troski o każdego człowieka – wyciszmy

trudne nasze gorzkie żale – uwierzmy w przyszłość która

wciąż przed nami – podajmy dłonie Braciom niech ramię

przy ramieniu odwagę pozwoli by trudne jutro przyjmować

z ufnością – niech pieśń Górnicza zabrzmi z wielką siłą

radosne echo jej strofy pomnoży – zgodnie z tradycją uczcijmy

ważne święto – niech żyje Stan Górniczy – zatryumfuje

radość – wolność rozkwitnie uroczystą godnością

i prawdą – niech każdy dozna szczęścia i spełnienia…

Bronisława Betlej
4 grudnia 2010