Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
04 czerwiec 2023

Koleżeńskie spotkania po latach

Impulsem do koleżeńskich spotkań absolwentów Wydziału Górniczego AGH, studiujących w latach 1959–1964 było odnowienie immatrykulacji po 50. latach w 2009 roku

Dżentelmeni w białych spodniach*

Pierwowzorem tytułowych bohaterów niniejszego wspomnienia był niewątpliwie Nelson Adão B., potomek polskich enigrantów w Brazylii

Rozmowa z prezesem Adamem Grabarczykiem

Utworzyłeś firmę TEMKOP Sp. z o.o. w 1998 roku, to jest po odejściu na górniczą emeryturę z KWK „Wieczorek” w Katowicach. Co było motywem tego działania?

Świętokrzyskie kruszywami stoi

2 października 1993 roku odbyło się zebranie założycielskie Związku Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych