Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

Świętokrzyskie kruszywami stoi

2 października 1993 roku odbyło się zebranie założycielskie Związku Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych . Po dwóch dekadach działalności i ewaluacji związku spotkaliśmy się na jubileuszowej uroczystości. – Los nas przez te 20 lat uchronił i zachował, z 12 członków założycieli znaczna większość jest dziś razem z nami na sali – powiedział Aleksander Kabziński, prezes dzisiejszego Polskiego Związku Producentów Kruszyw, który podczas spotkania pełnił nie tylko funkcję gospodarza, ale też wspaniałego prowadzącego.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda świętokrzyski, Grzegorz Świercz – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, prof. Maciej Kaliski – dyrektor Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki, Zenon Janus – wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Lucjan Pietrzczyk – poseł na Sejm RP. Z racji tego, że Związek dba o powiązanie świata biznesu i nauki, nie zabrakło przedsiębiorców jak i przedstawicieli nauki. Świat nauki reprezentowali prof. Zbigniew Kasztelewicz – Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego i prof. Wiesław Kozioł – Kierownik Pracowni Eksploatacji Złóż i Ochrony Terenów Górniczych z AGH. W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Geoedukacji w Kielcach wzięli udział także przedstawiciele administracji państwowej, przyjaciele związku i prezesa Kabzińskiego.

Osoby, który przyznano stopnie górnicze z A. Kabzińskim i prof. M. Kaliskim - fot. arch. autorki

Osoby, który przyznano stopnie górnicze z A. Kabzińskim i prof. M. Kaliskim

Pod względem wielkości wydobycia kopalin powiat kielecki zajmuje drugie miejsce w Polsce, zaraz po powiecie bełchatowskim – 20 proc. kruszyw łamanych wydobywanych w naszym kraju pochodzi właśnie stąd. Nie bez kozery więc uroczystość odbywała się w Kielcach, w obiekcie, który na co dzień służy edukacji geologicznej.

– O Kielecczyźnie mówi się, że gdziekolwiek kopnąć, tam skała. My, dorośli, już o tym wiemy, ale pora przekazać tę wiedzę najmłodszym. Apeluję więc do moich kolegów, aby oprócz geologii w tym miejscu prezentowali to, co wydobywamy, i opowiadali, do czego to służy – zachęcał A. Kabziński.

Członkami założycielami Związku Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych byli: Józef Dąbek – ówczesny dyrektor Kopalni Wapienia „Morawica” w Morawicy, Andrzej Łapiński – ówczesny Dyrektor Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Rudawie i Aleksander Kabziński – ówczesny Dyrektor Kopalni Kwarcytu i Dolomitu w Wiśniówce.

Wystąpienie B. Pałki-Koruby, Wojewody Województwa Świętokrzyskiego - fot. arch. autorki

Wystąpienie B. Pałki-Koruby, Wojewody Województwa Świętokrzyskiego

„Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków (…), a także podejmowanie działań dla integracji zrzeszonych pracodawców oraz przeciwdziałanie degradacji górnictwa” – zapisano w statucie.

O prężności Związku świadczy chociażby fakt jego rejestracji już w dwa miesiące od spotkania założycielskiego.

– Po wprowadzeniu dość radykalnych zmian gospodarczych grono kolegów, którym było ciężko, postanowiło połączyć swe siły. Od początku naszym zamierzeniem było działanie w celu, a nie przeciw czemukolwiek. To poniekąd tłumaczy, dlaczego przez 20 lat działania nasza Komisja Etyczna nie miała nic do roboty – wspominał A. Kabziński.

– Z prawdziwą przyjemnością przyjąłem zaproszenie na obchody jubileuszu. Choć 20 lat to w dziejach naszej ery okres krótki, dla związku był to okres wzmożonej aktywności, dowodem starania o jakość kruszyw i budownictwa drogowego – powiedział Tadeusz Mierzwa, prezes kieleckiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, od początku członek związku. Pełnił m.in. rolę dyrektora biura związku oraz protokolanta spotkań.

W ostatnich latach w ramach związku utworzono Komisję Jakości i Komisję Logistyki, które aktywnie uczestniczą w przygotowaniu dokumentów technicznych oraz interweniują w sprawach istotnych dla całej branży kruszywowej, np. w razie łamania prawa czy umieszczania dyskryminujących zapisów w specyfikacjach technicznych.

Wystąpienie prof. M. Kaliskiego, Dyrektora Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki, po lewej A. Kabziński - fot. arch. autorki

Wystąpienie prof. M. Kaliskiego, Dyrektora Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki, po lewej A. Kabziński

– Droga, nie ujmując nikomu, składa się z kruszyw, reszta to tylko pomyłki drogowców. Spieramy się czasami z drogowcami, czy w drogach jest 95 czy 96 proc. kruszyw. Właśnie z tego względu tak istotne jest wyznaczanie standardów produkcji kruszyw i stałe ich podnoszenie – mówił A. Kabziński.

Podczas jubileuszu odbyła się uroczystość nadania stopni górniczych. W imieniu ministra gospodarki nominacje wręczał prof. M. Kaliski, Dyrektor Departamentu Górnictwa.

– Mam zaszczyt i przyjemność w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego przekazać list gratulacyjny. Pan premier dziękuje za 20 lat wspólnej pracy. Bez sektora wydobywczego rozwój gospodarki nie byłby możliwy.

Nie zabrakło słów podsumowania i życzeń na przyszłość. Jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele samorządu lokalnego.

– Życzę wszelkiej pomyślności z okazji jubileuszu. Cieszy mnie powołanie Komisji Jakości. To niezwykle istotne, by wykonawcy zawsze działali zgodnie ze standardami jakościowymi. Życzę kolejnych 20-leci działalności w zmieniającej się rzeczywistości na rynku kruszyw – powiedziała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Wystąpienie prof. Z. Kasztelewicza i prof. W. Kozioła z AGH - fot. arch. autorki

Wystąpienie prof. Z. Kasztelewicza i prof. W. Kozioła z AGH

– Świętokrzyskie surowcami mineralnymi stoi. Bardzo doceniamy wkład państwa przemysłu w rozwój naszego województwa – powiedział wicemarszałek Grzegorz Świercz.

– Cieszy mnie, że właśnie powiat kielecki jest ostoją przemysłu wydobywczego. Wydobywane tu kruszywa służą do budowy obiektów liniowych i kubaturowych w całym kraju – podkreślił wicestarosta Zenon Janus.

– Kielce i województwo świętokrzyskie stanowią główne polskie zagłębie kopalin. Z tego powodu w Chęcinach powstaje Centrum Geologii. Cieszę się, że mam swojego eksperta od kruszyw w osobie prezesa Kabzińskiego i że podczas naszych spotkań to ja rzadziej zabieram głos – powiedział Lucjan Pietrzczyk, poseł na Sejm RP z ziemi świętokrzyskiej.

– Mamy ze związkiem co najmniej jeden wspólny cel: dbać o to, aby branża wydobywcza była bezpieczna. Tego typu spotkania sprzyjają docenianiu roli Związku, co też czynię – powiedziała Marzena Rabiasz, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.

– W ostatnich latach Wyższy Urząd Górniczy przestał już tylko kontrolować, coraz częściej też doradza – zauważył prezes Kabziński.

Życzenia i przede wszystkim liczne prezenty przekazali również reprezentujący Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie profesorowie W. Kozioł oraz Z. Kasztelewicz. Niestety, wśród prezentów nie było ani mikstury, ani recepty na „słodkie życie” dla producentów kruszyw.

Nagrodzenie grawertonami, od lewej: H.J. Jezierski M. Krajewski, prof. W. Kozioł - fot. arch. autorki

Nagrodzenie grawertonami, od lewej: H.J. Jezierski M. Krajewski, prof. W. Kozioł

Życzenia złożyła również dr inż. Barbara Gołąbek, która wraz z kolegami z firm zewnętrznych z branży produkcji materiałów wybuchowych i robót wiertniczo-strzałowych, dokonała rewolucji w tym zakresie, wyprowadzając roboty strzałowe w polskim górnictwie odkrywkowym na światowy poziom.

Członkowie PZPK działają z zaangażowaniem na wielu polach. Prezes Kabziński brał udział w tworzeniu zapisów m.in. prawa górniczego. Na uroczystość licznie przybyli więc przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

– W specjalnych okolicznościach organizacja Pracodawcy RP przyznaje nagrodę Konfederatki 20-lecia. Dziś jest właśnie taka okazja – powiedział Janusz Pietkiewicz, wiceprezydent organizacji, wręczając statuetkę za zasługi na rzecz środowiska producentów kruszyw, za podnoszenie efektywności pracy, a przede wszystkim za dwie dekady żelaznej determinacji w działaniu.

– Nie ma drogowców bez waszego trudu. Dziękuję za lata współpracy. Związek i prezes Kabziński towarzyszą nam na wszystkich spotkaniach. Bez tego Polski Kongres Drogowy nie mógłby właściwie funkcjonować. Pozostaje mi życzyć tak wielkiej determinacji na kolejne dziesięciolecia działalności – powiedział Zbigniew Kotlarek, prezes Kongresu.

Wystąpienie L. Pietrzczyka, posła na Sejm RP - fot. arch. autorki

Wystąpienie L. Pietrzczyka, posła na Sejm RP

– Cement w Kielcach zawsze dobrze się czuł, spokojnie mogę więc powiedzieć, że świętokrzyskie słynie także z cementu i to nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Należy jednak pamiętać, że cement to tylko półprodukt, dopóki nie znajdzie się kruszywo, chemia, woda i inżynier, który to wszystko mądrze połączy w beton – powiedział prof. Jan Deja ze Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Polski Związek Pracodawców Kruszyw od lat współpracuje z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jedną ze wspólnych inicjatyw było zorganizowanie Forum Kruszyw w 2010 i 2011 roku.

– Drogi Olku, mój przyjacielu, jestem jednym z Was, bo moja praca naukowa i zawodowa związana jest z branżą kruszyw. Od samego początku jestem sympatykiem związku, dlatego na Twoje ręce składam wyrazy wdzięczności i gratulacje. Dziękuję za wspólną pracę i za to, czego udało nam się wspólnie dokonać – powiedział dr hab. Stefan Góralczyk, dyrektor IMBiGS.

Uczestnicy drugiego panelu dyskusyjnego - fot. arch. autorki

Uczestnicy drugiego panelu dyskusyjnego

– Skromność, wnikliwość oraz nieustępliwość w pilnowaniu interesów przedsiębiorców przemysłu wydobywczego to cechy, które charakteryzują A. Kabzińskiego. To właśnie dzięki niemu i jego pomysłom powołano Forum Przemysłu Wydobywczego – przypomniał Michał Kuszyk, wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

– Dzięki przynależności do Związku potrafiliśmy usystematyzować jakość kruszyw sztucznych, które produkujemy. W ciągu ostatnich 3 lat ich wykorzystanie w projektach drogowych znacznie się zwiększyło. Sprzedaliśmy ich ponad 5 mln ton – powiedział Tadeusz Koperski, prezes zarządu HALDEX.

– Dla branży związek jest spoiwem, jest niewyczerpanym źródłem pomysłów. Dzięki państwa poświęceniu, a zwłaszcza determinacji prezesa Kabzińskiego, nasze życie zawodowe zmienia się na lepsze, za co dziękujemy – powiedział Hubert Schwarz, prezes Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych.

Ciekawym punktem uroczystości były dwa panele poprowadzone przez A. Kabzińskiego, jeden przedstawiający sytuację w momencie powołania związku z panelistami: B. Gołąbek, W. Koziołem, J. Lewandowskim, J. H. Jezierskim i S. Rakosem, drugi przedstawiał obecną sytuację. Tutaj głos zabierali: M. Rabiasz, M. Stefanicka, J. Dąbek, Z. Kasztelewicz, S. Żuk.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody. Ja także zostałam uhonorowana za życzliwość i konstruktywną współpracę oraz pomoc w budowaniu należnej pozycji producentów kruszyw. Czując się zaszczycona, ponownie składam podziękowania panu prezesowi A. Kabzińskiemu, ale nie tylko za to wyróżnienie. Również, a może przede wszystkim, za jego zaangażowanie w każdą z inicjatyw, które podejmowaliśmy, a których pomysłodawcą nierzadko był On sam. Dziękuję za trafne opinie i merytoryczne wystąpienia podczas debat oraz niezliczone wypowiedzi dla „Infrastruktury”. Życzę w imieniu redakcji kolejnych dziesięcioleci wspaniałej działalności.

Anna Krawczyk

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12(67)/2013 miesięcznika „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie”.


Lista osób i instytucji nagrodzonych grawertonami

• Barbara Gołąbek

• Paweł Jagusiak

• Henryk Jacek Jezierski

• Krzysztof Kasprowicz

• prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł

• Marek Krajewski

• Anna Krawczyk

• Wacław Michalski

• Tadeusz Mierzwa

• Henryk Milcarz

• Przemysław Płonka

• Stanislav Rakos

• Hubert Schwarz

• Aleksander Targosz

• Akademia Górniczo-Hutnicza,
Katedra Górnictwa Odkrywkowego

• European Aggregates Association

• Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych

• Pracodawcy RP

• Slovenské združenie výrobcov kameniva

• Stowarzyszenie Producentów Cementu

• Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

• Těžební unie

• Wyższy Urząd Górniczy

• Związek Pracodawców Polska Miedź

• Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego