Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

Koleżeńskie spotkania po latach

Impulsem do koleżeńskich spotkań absolwentów Wydziału Górniczego AGH, studiujących w latach 1959–1964 było odnowienie immatrykulacji po 50. latach w 2009 roku , które zostało zorganizowane przez niestrudzoną dr Krystynę Norwicz. Wprawdzie odbyły się wcześniej dwa spotkania naszego rocznika: w 25-lecie ukończenia studiów w 1989 roku, które zorganizował we Wiśle, dzisiaj już nieżyjący, dr Wojciech Urban oraz drugie, nie związane z konkretną rocznicą, zorganizowane przez Jacka Idzika na Kujawach. Po rocznicy immatrykulacji, w której wzięło udział 34 uczestników, spotykamy się rokrocznie w różnych zakątkach Polski. Liczba uczestników dawno już przekroczyła 50 osób (do towarzystwa dołączyły żony absolwentów i nawet wdowy po zmarłych kolegach). Udział w naszych spotkaniach bierze regularnie Helga Humpa z Niemiec, okazjonalnie pojawiali się: Jacek Radłowski (Kanada) i Jan Kułach (Kanada). Spotkania koleżeńskie po latach odbywały się w następujących miejscach: Czeladź (2009) organizatorzy – Tadeusz Odrobiński i Zbigniew Sowa, Bożykowo na Ziemi Lubuskiej (2010) organizatorzy – Kazimierz Krasiczyński i Kazimierz Mrozek, Olsztyn koło Częstochowy (2011) organizatorzy – Tadeusz Odrobiński i Zbigniew Sowa, Wieliczka (2012) organizatorzyy – Władysław Grubecki i Mieczysław Kozioł, Kielce (2013) organizator – Stanisław Konopka. Mamy nadzieję, że zdrowie będzie nam dalej dopisywało i spotkamy się 2014 roku w 50. rocznicę dyplomu obronionego w AGH.

Wojciech Biedrzycki

Grupa uczestników spotkań koleżeńskich Wydziału Górniczego AGH przed Szybem Daniłowicza w Wieliczce - fot. arch. autora

Grupa uczestników spotkań koleżeńskich Wydziału Górniczego AGH przed Szybem Daniłowicza w Wieliczce