Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
04 czerwiec 2023

Działalność Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej na rzecz Uczelni i Jej Wychowanków

Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, rozpoczęło działalność pod koniec 1945 roku (8.12.1945) dzięki organizacyjnej inicjatywie ówczesnego Stowarzyszenia Asystentów Akademii Górniczej (między innymi jego prezesów: Juliana Sulimy-Samujłło i Stanisława Zbigniewa Stopy) wspartej przez grono profesorów AG i liczne grupy wychowanków Uczelni w przemyśle górniczym i hutniczym zwłaszcza na obszarze Górnego Śląska.

Fundacja dla AGH

13 lutego 2007 roku dzięki staraniom Rektora Akademii Górniczo- -Hutniczej prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia utworzona została Fundacja dla AGH. Została ona powołana dla szeroko rozumianego wspierania działalności AGH. Do celów Fundacji należy:

Doktorzy Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej

Doktor honoris causa to honorowy tytuł naukowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. W latach 2006–2007 Senat Akademii tytuł ten przyznał następującym osobom:

Nowoczesna AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się uczelnia techniczna, od początków swego istnienia kształcąca kadry dla polskiego przemysłu. Rozbudowa bazy lokalowej, zwiększenia naboru studentów, rozbudowa infrastruktury, rozwijanie specjalistycznych badań naukowych – wszystko to powoduje, że Akademia utrzymuje wysoką pozycję pośród uczelni technicznych.

Ważnym punktem działalności AGH jest modernizacja posiadanej bazy lokalowej oraz jej rozbudowa. Dotyczy to zarówno obiektów o przeznaczeniu dydaktycznym jak i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Od lat realizujemy modernizację Domów Studenckich, dzięki czemu uzyskują one wysoki standard, zapewniając lokatorom wygodę i przyjazne warunki do studiowania. Modernizujemy i rozbudowujemy bazę sportową chcąc zapewnić młodym ludziom prawidłowy rozwój fizyczny oraz zaproponować inne formy spędzania wolnego czasu, które pozwolą zerwać z utożsamianiem kultury studenckiej z „kulturą knajpianą”. Budowa nowej hali sportowej, modernizacja dotychczasowego obiektu, a przede wszystkim budowa basenu, budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz krytych kortów – to kolejne etapy tworzenia rozbudowanej bazy dla studentów oraz pracowników.

Uroczystość powołania Rady Społecznej AGH

W dniu 9 czerwca 2006 r., podczas uroczystego posiedzenia Senatu Rektor AGH prof. Antoni Tajduś powołał Radę Społeczną Akademii Górniczo-Hutniczej. Do uczestnictwa w Radzie zaproszono 8 parlamentarzystów, 12 Prezydentów Miast i Burmistrzów, 18 przedstawicieli instytucji naukowych, 61 osób bezpośrednio związanych z przemysłem i licznymi jego gałęziami oraz biznesem z całego kraju. Podczas posiedzenia określono podstawowe zadania i cele Rady, którymi są: