Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Uroczystość powołania Rady Społecznej AGH

W dniu 9 czerwca 2006 r., podczas uroczystego posiedzenia Senatu Rektor AGH prof. Antoni Tajduś powołał Radę Społeczną Akademii Górniczo-Hutniczej. Do uczestnictwa w Radzie zaproszono 8 parlamentarzystów, 12 Prezydentów Miast i Burmistrzów, 18 przedstawicieli instytucji naukowych, 61 osób bezpośrednio związanych z przemysłem i licznymi jego gałęziami oraz biznesem z całego kraju. Podczas posiedzenia określono podstawowe zadania i cele Rady, którymi są:

• Działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w naszym kraju.

• Wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec naszych absolwentów.

• Zbieranie opinii o proponowanych kierunkach rozwoju Uczelni i sposobach ich realizacji.

• Wspólne formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej, szkoleniowej i badawczej do aktualnych oczekiwań firm i instytucji.

• Umożliwienie studentom Uczelni odbywania praktyk programowych, realizacji prac dyplomowych oraz staży zawodowych.

• Wspólna organizacja konferencji, szkoleń.

• Współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie Społecznej.

• Wymiana doświadczeń, poglądów na temat miejsca i roli Akademii w rzeczywistości społeczno-ekonomicznej naszego kraju.

• Wspólne formułowanie propozycji rozwoju innowacyjności w przemyśle oraz ich realizacja.

fot. ZS

Funkcjonowanie nowego organu ma pomóc w lepszym wyrażaniu oczekiwań pracodawców skupionych w Radzie wobec absolwentów AGH i przekazywaniu opinii o proponowanych kierunkach rozwoju uczelni. Uczelnia chce w ten sposób dostosować swoją ofertę edukacyjną i badawczą do potrzeb firm i instytucji. Z kolei uczestniczące w Radzie firmy i instytucje umożliwią studentom AGH odbywanie u siebie praktyk zawodowych i realizację prac dyplomowych, a także będą lobbować na rzecz Uczelni.

Podczas Inauguracyjnego posiedzenia wybrano Przewodniczącego – którym został wybrany przez aklamację Rektor Antoni Tajduś oraz pięciu Wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali: Senator Andrzej Gołaś, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Wojciech Bradecki, Wiceprezes Mittal Steel Poland Jerzy Podsiadło, Prezes Wydawnictwa Jagiellonia Wojciech Taczanowski oraz Prezes Kopalni Bełchatów Krzysztof Wiaderny.

Rada ma charakter otwarty, natomiast sesje Rady będą odbywać dwa razy do roku. Władze Akademii mają nadzieję, że cykliczne spotkania wytworzą korzystny klimat umożliwiający merytoryczną dyskusję na tematy dotyczące szkolnictwa wyższego, Akademii, oczekiwań i sugestii reprezentowanych w Radze środowisk. Jak podkreślił Rektor Antoni Tajduś: „Nasze interesy wszakże tak często są zbieżne, a konkretne, spójne stanowisko może wszystkim nam pomóc występując na szerokich forach i przynieść wymierna efekty”.

Maciej Okoń