Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
28 maj 2024

Doktorzy Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej

Doktor honoris causa to honorowy tytuł naukowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. W latach 2006–2007 Senat Akademii tytuł ten przyznał następującym osobom:

prof. dr hab. inż. Bogdan Ney

za wybitne osiągnięcia naukowe, które znacząco wpłynęły na rozwój geodezji i kartografii, szczególnie w zakresie teledetekcji lotniczej i satelitarnej oraz systemów informacji przestrzennej, a także za utrzymywanie stałej więzi z AGH, przez inicjowanie wspólnych prac naukowo-badawczych i wspomaganie rozwoju kadry naukowej. Promotorem doktoratu był prof. dr hab. inż. Józef Czaja, a recenzentami doktoratu prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński z Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Lubomir Włodzimierz Baran z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uroczystość odbyła się 20 czerwca 2006 r.

fot. ZS

prof. dr hab. inż. Józef Nizioł

za wybitny wkład w rozwój mechaniki, głównie teorii drgań mechanicznych oraz za wkład w rozwój kadr naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej. Promotorem doktoratu był Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, a recenzentami prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek z Politechniki Wrocławskiej. Uroczystość odbyła się 13 września 2007 r.

fot. ZS

prof. dr hab. inż. Jan Lech Lewandowski

za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny odlewnictwa polskiego, rozwój i promocję inżynierskich dziedzin technicznych oraz istotny wkład w rozwój kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo. Promotorem doktoratu był prof. dr hab. inż. Józef Dańko, a recenzentami prof. dr hab. inż. Michał Szweycer z Politechniki Poznańskiej oraz prof. dr hab. inż. Józef Gawroński z Politechniki Śląskiej. Uroczystość odbyła się 15 grudnia 2006 r.

fot. Stanisław Malik

Nowy Statut AGH uchwalony w czerwcu 2006 r. zmienił zasady przyznawania tego tytułu. Obecnie godność tę mogą otrzymać wybitni uczeni, twórcy techniki oraz inne osoby związane z Akademią Górniczo-Hutniczą, które nie są czynnymi lub emerytowanymi pracownikami Uczelni.

Ponadto nowy Statut wprowadza nowe tytuły honorowe. Są to: Profesor Honorowy AGH oraz Konsul Honorowy AGH.

Przemysław Olszewski