Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Nowoczesna AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się uczelnia techniczna, od początków swego istnienia kształcąca kadry dla polskiego przemysłu. Rozbudowa bazy lokalowej, zwiększenia naboru studentów, rozbudowa infrastruktury, rozwijanie specjalistycznych badań naukowych – wszystko to powoduje, że Akademia utrzymuje wysoką pozycję pośród uczelni technicznych.

Ważnym punktem działalności AGH jest modernizacja posiadanej bazy lokalowej oraz jej rozbudowa. Dotyczy to zarówno obiektów o przeznaczeniu dydaktycznym jak i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Od lat realizujemy modernizację Domów Studenckich, dzięki czemu uzyskują one wysoki standard, zapewniając lokatorom wygodę i przyjazne warunki do studiowania. Modernizujemy i rozbudowujemy bazę sportową chcąc zapewnić młodym ludziom prawidłowy rozwój fizyczny oraz zaproponować inne formy spędzania wolnego czasu, które pozwolą zerwać z utożsamianiem kultury studenckiej z „kulturą knajpianą”. Budowa nowej hali sportowej, modernizacja dotychczasowego obiektu, a przede wszystkim budowa basenu, budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz krytych kortów – to kolejne etapy tworzenia rozbudowanej bazy dla studentów oraz pracowników.

Dobiegają końca prace na basenie. Ten nowoczesny obiekt wyposażony będzie w dwie niecki długości 25 m. Ponadto będzie posiadał część typowo rekreacyjną do „zabaw w wodzie” – obejmuje to brodzik oraz zjeżdżalnię. To część skierowana do najmłodszych użytkowników. Budynek basenu docelowo będzie obejmował kręgielnię oraz siłownię i fitness.

Rozbudowa obiektów sportowych obejmuje także utworzenie na Miasteczku Studenckim boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz krytych kortów tenisowych.

W związku z rosnącą liczbą studentów oraz aktywnością pracowników Akademii wyrażającą się m. in. w organizacji konferencji międzynarodowych rozpoczęto modernizację budynku, który mieścił do niedawna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Powstaje w tym miejscu centrum dydaktyczne o pojemności 640 osób, przestrzennym foyer na cele wystawiennicze.

W najbliższych latach planowana jest w Akademii budowa Centrum Ceramiki oraz rozbudowa ACK Cyfronet AGH, Centrum Informatyki oraz Centrum Nanotechnologii.

AGH była zawsze blisko związana z przemysłem, bowiem, parafrazując łacińską maksymę wieńczącą preambułę Statutu AGH, z pracy powstała i pracy i nauce służy. W dobie zapotrzebowania na inżynierów Akademia proponuje nowe kierunki kształcenia, których tworzenie stanowi dopowiedź na dynamiczny rozwój sytuacji na rynku pracy. W jego kreowaniu bardzo ważną rolę odgrywają właściciele firm. To oni zatrudniają naszych absolwentów. Rada Społeczna oraz Konwent to dwa ciała kolegialne, dzięki którym mogą oni uczestniczyć w życiu Akademii. Skupiają one przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu, przedstawicieli administracji publicznej oraz sympatyków AGH.

Siłą Akademii są jej studenci oraz kadra naukowo-dydaktyczna. To w trosce o studentów nieustannie podnosimy poziom kształcenia. Służy temu wewnątrz uczelniany system jakości kształcenia. Jego zadanie jest przygotowanie wewnętrznych standardów do wymagań Państwowej Komisji Akredytacyjnej tak, by możliwie wszystkie uzyskały jak najwyższą ocenę. Z myślą o studentach Akademia podejmuje współpracę z wieloma instytucjami przemysłowymi oraz naukowymi. Dzięki temu mogą oni odbywać praktyki i staże w nowoczesnych zakładach oraz mają możliwość kształcenia poza granicami kraju, łącznie z możliwością uzyskania podwójnego dyplomu – AGH oraz uczelni zagranicznej. Także z myślą o pracownikach oraz studentach utworzono dwie nowe jednostki w strukturze AGH. Są to Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH oraz Centrum Transferu Technologii AGH. Pierwsza z nich ma wspierać rozwój przedsiębiorczości zarówno studentów, jak i pracowników naszej uczelni

Obok dydaktyki rozwijamy także badania naukowe, a także staramy podejmować inicjatywy wspólne z ważnymi ośrodkami przemysłowymi. Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, czy Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych to ośrodki współdziałania środowiska naukowego oraz przemysłowego, mające przede wszystkim na celu wdrażanie nowoczesnych osiągnięć naukowych w konkretne produkty. Podejmujemy także działania w kierunku tworzenia nowych dyscyplin naukowych. W ich rezultacie AGH wystąpiło do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskami o utworzenie dwóch dyscyplin: energetyka oraz inżynieria produkcji.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica nieustannie się rozwija. Nowe kierunki badań, wysoki poziom kształcenia, bardzo dobra kadra, rozbudowywana i unowocześniana infrastruktura – to rzeczywistość Akademii, która kontynuuje i rozwija kształcenie wysoko wykwalifikowanych inżynierów.

Przemyslaw Olszewski