Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 maj 2024

Akcja Zapomóg SW AGH

W 2014 roku zaopatrzonych w zapomogi zostało 18 osób na łączną kwotę 28 900 zł, co daje średnią około 1600 zł/osobę

Piękna jest tradycji mowa

10 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00 w Muzeum Okręgowym w Koninie-Gosławicach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy czasowej „Piękna jest tradycji mowa. Spotkania gwarków, czyli karczmy piwne”