Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

10-lecie Terenowego Koła Grodzkiego "Czeczott" w Tychach 2004–2014

Koło powstało w lutym 2004 roku, jako konsekwencja połączenia kopalń „Piast” w Bieruniu Nowym i „Czeczott” w Woli , w jeden organizm gospodarczy pod nazwą KWK „Piast” w Bieruniu Nowym. Czynni zawodowo wychowankowie AGH z KWK „Czeczott” zostali członkami Koła przy KWK „Piast”.

W takiej sytuacji pojawił się na posiedzeniu ZG Stowarzyszenia Wychowanków AGH wniosek o skreślenie z listy kół terenowych Koła KWK „Czeczott”. Obecny na tym posiedzeniu członek ZG SW AGH kolega Jerzy Strzempek zaproponował zawieszenie wniosku o skreślenie i podjął się rozwiązania powstałego problemu.

Jako byłemu dyrektorowi KWK „Czeczott” bliski był mu niemały dorobek Koła „Czeczott” oraz losy wychowanków AGH, którzy przyszli z ponad 40. zakładów wydobywczych Przemysłu Węglowego, do budowanej od 1978 roku i oddanej do eksploatacji w lipcu 1985 roku nowej kopalni.

Zdobyte przez nich doświadczenia w kopalniach, przede wszystkim Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia PW, ale również Zjednoczeń: Katowickiego, Dąbrowskiego, Zabrzańskiego, Bytomskiego, Rybnickiego, a nawet Dolnośląsko-Wałbrzyskiego, sprzyjały stałemu podnoszeniu jakości pracy zawodowej, jak i działalności stowarzyszeniowej.

Dużą rolę w tamtym okresie w integracji wychowanków AGH pracujących w kopalni „Czeczott”, odegrał kolega Henryk Konieczko – wówczas Główny Inżynier Górniczy, który umiejętnie zogniskował wysiłki kadry inżynieryjno-technicznej m.in. wokół budowy w Woli, przy kopalni, Klubu Technika i Inżyniera. Powstał funkcjonalny obiekt, stanowiący bazę rozwijania życia stowarzyszeniowego, z salą konferencyjno-szkoleniową, pomieszczeniem rozrywkowym i gastronomicznym, uzupełniony stosownym zapleczem, również hotelowym.

Z chwilą przyłączenia kopalni „Czeczott” do kopalni „Piast”, podobnie jak ludzie, również cały dorobek materialny przeszedł pod zarząd KWK „Piast”.

Pozostał jednak problem wychowanków AGH, którzy w międzyczasie przeszli na emeryturę i utracili kontakt z macierzystym kołem terenowym kopalni.

Ten właśnie społeczny aspekt miał na uwadze kolega Jerzy Strzempek, wstrzymując wniosek o skreślenie Koła „Czeczott” i podejmując się rozwiązania powstałego problemu.

2

Wspólnie z kolegą Henrykiem Konieczko zaproponowali ZG SW AGH powołanie Koła Grodzkiego „Czeczott” w Tychach w zamian za Koło Zakładowe kopalni „Czeczott”.

Wniosek założycielski kolegi Jerzego Strzempka i kolegi Henryka Konieczko, przy pełnej akceptacji rzeczników kół zakładowych kopalń: „Piast” – kolegi Ryszarda Beczały i byłej kopalni „Czeczott” – kolegi J. Pituły, został przyjęty 10 lutego 2004 roku przez ZG SW AGH w Krakowie. Od tego dnia Koło Grodzkie „Czeczott” w Tychach stało się faktem. Rzecznikiem Koła został kolega Jerzy Strzempek.

3

Koło przyjęło status otwartego dla wszystkich wychowanków AGH chcących do niego należeć. Czynni nadal zawodowo członkowie Koła Terenowego „Czeczott” mogli przejść do Koła Grodzkiego „Czeczott” w Tychach, albo działać w Kole Zakładowym „Piast” (forma rekomendowana).

4.

Działalność koła rozciąga się terytorialnie na powiaty: Tychy, Bieruń-Lędziny, Pszczyna, Oświęcim, Mysłowice, Katowice i Mikołów. Poza dwiema koleżankami wszyscy pozostali są emerytami z branży górniczej.

W czasie regularnych spotkań odbywanych w każdą pierwszą środę miesiąca rozpoczynającego kwartał, o godzinie 11:00, w gościnnym tyskim lokalu o nazwie „Kurna Chata” (wcześniej, przez parę lat lokalem klubowym była kawiarnia „Zodiaki”) poruszane są różne tematy, przede wszystkim, co oczywiste, z branży górniczej i z życia uczelni.

Bardzo pomocne są materiały wydawnicze ZG Stowarzyszenia i AGH (Biuletyn, Vivat Akademia, monografie autorskie i okolicznościowe albumy). Do bardzo interesujących należą prelekcje kolegów z odbytych podróży czy dzielenie się np. uwagami o profilaktyce zdrowotnej; nie ma polityki, tej pełno przecież w mediach…

O potrzebie istnienia Koła świadczy frekwencja na tych spotkaniach, zawsze w granicach 70 proc., co przy aktualnej liczbie członków wynoszącej 52 osoby (w 2004 roku było 42) daje średnio 35 uczestników.

Szybko mijały około 2-godzinne spotkania przy kawie i herbacie, gdzie nigdy nie zabraknie humoru, refleksyjnej anegdoty i wspomnienia o wychowankach i kolegach, którzy odeszli już na wieczną wachtę…

5

Do corocznych tradycji w spotkaniach członków koła i ich małżonek wpisały się noworoczne biesiady o posmaku tradycji górniczych, które mają charakter dwudniowych wyjazdów w góry. Kilka ostatnich, również to jubileuszowe 10., odbyło się w Hotelu „Ziemowit” w Ustroniu.

Tradycją też stało się organizowane na koniec lata grillowanie, nad którym pieczę ma kolega Zygmunt Skimina – były dyrektor KWK „Czerwone Zagłębie”, z degustacją pszczelarskich delicji w Ośrodku Pszczelarskim „Trutowisko” w lasach murckowskich.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć, że to właśnie w tych lasach zapoczątkowane zostało w 1657 roku na Górnym Śląsku wydobycie węgla…

W opisanych spotkaniach każdorazowo uczestniczą zaproszeni z Krakowa członkowie Prezydium ZG SW AGH; szczególnie prof. Artur Bęben, który swoją erudycją i poczuciem humoru wzbogaca nasze uroczystości.

Prawie zawsze jest także, aktywnie zaznaczając obecność wspomnieniami o swojej niezwykłej karierze zawodowej, ostatni z żyjących wiceministrów gabinetu MGiE Jana Mitręgi, absolwent AGH, kolega Franciszek Wszołek (90 lat).

Jego pamięć, energia, znakomita pod każdym względem forma, muszą budzić nie tylko podziw i szacunek, ale także swego rodzaju respekt.

6

Nasze Koło utrzymuje aktywne przyjacielskie kontakty z Kołami: KWK „Piast”, KWK „Ziemowit”, KWK „Brzeszcze”, KWK „Murcki-Staszic”, KWK „Wieczorek”, KWK „Mysłowice-Wesoła” oraz z Kołem „Południowy Koncern Węglowy” i zaprzyjaźnionym Albańskim Kołem SW AGH z Tirany. Dzięki tej współpracy uzyskujemy pomoc materialną zabezpieczającą w części nasze wydatki na noworoczne, wspomniane już dwudniowe spotkania w Beskidach, jak również pojedyncze zaproszenia, na organizowane przez kopalnie tradycyjne imprezy z okazji Dnia Górnika.

Nasi członkowie dostarczają materiały wspomnieniowe do periodyku „Vivat Akademia”; uczestniczą także w wakacyjnych wycieczkach zagranicznych organizowanych przez ZG SW AGH; ostatnio były to podróże do Albanii, Macedonii, Krymu, Gruzji i Armenii.

Członkowie naszego koła, corocznie od 2004 roku, przekazują 1 proc. rocznego podatku na rzecz Instytucji Pożytku Publicznego. Z tych pieniędzy organizuje pomoc w Stowarzyszeniu Fundusz Akcji Zapomóg, którego wieloletnim przewodniczącym, bardzo wysoko ocenianym za zaangażowanie i wyniki, jest kolega Henryk Konieczko.

7

W przeprowadzonych wyborach Rzecznika Koła na lata 2012–2016 powołano kol. Jerzego Strzempka i jemu też przez aklamację zebrani powierzyli utworzenie nowego zarządu, którego skład przedstawia się następująco:

Rzecznik – Jerzy Strzempek,

Zastępca Rzecznika – Henryk Konieczko,

Sekretarz – Edward Dłużewski,

Skarbnik – Kazimierz Trzaska.

Członkowie Koła „Czeczott” wybierani są od lat do władz SW AGH, i tak w kadencji 2012–2016 kolega Henryk Konieczko jest jednym z wiceprzewodniczących Prezydium ZG, pełniąc równocześnie funkcję, jak już wspomniano, przewodniczącego Komisji ds. Zapomóg.

Rzecznik Koła Jerzy Strzempek wchodzi w skład ZG, a Kazimierz Trzaska i Henryk Pawełczyk są członkami Głównej Komisji Rewizyjnej.

„Jeśli działalność wszystkich kół SW AGH poddać klasyfikacji sportowej, to Koło Grodzkie «Czeczott» w Tychach zajęłoby na pewno, i nie najniższe, miejsce na podium…”

Tak o działalności Koła wypowiedział się kolega Sekretarz ZG SW Andrzej Miga.

Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko potwierdzić podczas następnych 10 lat te słowa…

Henryk Pawełczyk