Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Wydarzenia w AGH

Delegacja Senatu Politechniki Lwowskiej na inauguracji roku akademickiego w AGH

4 października 2014 roku na uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji inauguracji roku akademickiego 2014/2015 przybyła delegacja Senatu Politechniki Lwowskiej z Rektorem Yurijem Bobalo, który wręczył Odznaczenia Honorowe „Poczesna Gramota” za szczególne zasługi dla Politechniki Lwowskiej prof. Tadeuszowi Słomce, Rektorowi AGH, prof. Antoniemu Tajdusiowi oraz dr. hab. Tadeuszowi Kamisińskiemu. Odznaczenie to zostało przyznane wymienionym osobom przez Senat Politechniki Lwowskiej decyzją z 22 kwietnia 2014 roku – za rozwój współpracy naukowodydaktycznej pomiędzy naszymi uczelniami. Rektor Politechniki Lwowskiej został uhonorowany przez rektora prof. T. Słomkę Medalem AGH. Ważnym punktem uroczystości stało się odnowienie umowy podpisanej po raz pierwszy w 2001 roku, a dotyczącej zakresu współdziałania na płaszczyźnie nauki.

fot. Stanisław Malik

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 wraz z jubileuszem 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego WGiG AGH

W dniach 18–19 września 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się III edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Głównym organizatorem tej konferencji była Katedra Górnictwa Odkrywkowego, która w 2014 roku świętowała jubileusz 50-lecia istnienia, jak również jubileusz 70-lecia dwóch zasłużonych profesorów katedry: prof. Wiesława Kozioła oraz prof. Marka Stryszewskiego.

Z uwagi na wyjątkowy charakter konferencji wzięła w niej udział rekordowa liczba uczestników – około 270 osób. Wśród obecnych gości należy wymienić Eugeniusza Grzeszczaka, Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Piotra Wojtachę, Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Konsula Honorowego AGH, Jacka Henryka Jezierskiego, byłego Głównego Geologa Kraju oraz Herberta Gabrysia, Przewodniczącego Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej.

Z okazji jubileuszu 50-lecia Katedry wręczono wybranym osobom, które wspierają działalność branży górnictwa odkrywkowego, honorowy tytuł „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego”.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 pokazała, jak wiele zmian i jak wiele nowych rozwiązań technicznych co roku wprowadzanych jest do branży górnictwa odkrywkowego. Aby móc zachować konkurencyjność, konieczne jest innowacyjne podejście do biznesu górniczego, śledzenie nowości pojawiających się w branży oraz optymalizacja prowadzonych procesów technologicznych.

fot. Zbigniew Sulima

Wizyta Gubernatora Generalnego Kanady prof. Davida Johnstona w AGH

W sobotę 25 października 2014 roku oficjalną wizytę w Akademii Górniczo-Hutniczej złożył Gubernator Generalny Kanady prof. David Johnston. Podczas trzydniowego pobytu w Polsce namiestnik Monarchy Kanady – Królowej Elżbiety II spotkał się m.in. z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, ministrami oraz przedstawicielami przemysłu i biznesu.

W trakcie wizyty w AGH Gubernator Generalny Kanady spotkał się z władzami AGH i wziął udział w debacie zatytułowanej „Energy + Innovation. Key for a sustainable future”.

David Lloyd Johnston urodził się 28 czerwca 1941 roku w Greater Sudbury. W 1963 roku uzyskał stopień Bachelor of Arts na Harvard University w Stanach Zjednoczonych. Dwa lata później uzyskał stopień Bachelor’s of Laws (LL.B) na University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, a w 1966 stopień LL.B na Queen’s University w Kanadzie. Jego specjalizacją jest prawo korporacyjne i komunikacyjne oraz przepisy bezpieczeństwa.

Po studiach rozpoczął pracę akademicką. W 1966 roku został wykładowcą prawa na Queen’s University, a w 1968 roku na University of Toronto. W latach 1974–1979 był dziekanem Wydziału Prawa na University of Western Ontario. W okresie 1979–1994 zajmował stanowisko dyrektora i wicekanclerza McGill University. Po ustąpieniu z funkcji w lipcu 1994 roku pozostał profesorem prawa tej uczelni. 1 czerwca 1999 roku objął stanowisko dyrektora University of Waterloo i zajmował je do 30 września 2010 roku. 1 października 2010 roku objął stanowisko gubernatora generalnego Kanady. Jest autorem ponad 20 książek.

Posiada tytuł doktora honoris causa 12 uniwersytetów. Został odznaczony Orderem Kanady.

fot. Zbigniew Sulima

Tablica pamięci prof. Piotra Tomczyka

5 maja 2014 roku zmarł prof. Piotr Tomczyk, były Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw, współtwórca tego wydziału (wspomnienie o profesorze ukazało się w Biuletynie AGH nr 78/79 str. 31–33). Profesor był postacią niezwykle lubianą i szanowaną. Społeczność Wydziału EiP postanowiła uczcić tak zasłużonego uczonego tablicą pamiątkową, którą odsłonięto podczas Jubileuszu 40-lecia Wydziału EiP 25 września 2014 roku. Tablicę odsłonili wdowa po profesorze Maria Tomczyk i Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Tablicę zaprojektował artysta rzeźbiarz Michał Wiśnios, a odlew wykonano w odlewni Dominika Rachwała.

fot. Zbigniew Sulima

Budynek D-1 ma patrona

20 października 2014 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Profesora Zbigniewa Engela budynkowi D-1. Odsłonięcia tablicy dokonali Rektor AGH wraz z Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim. W holu budynku tablicę z popiersiem profesora odsłoniła Jego małżonka pani Maria Engel wraz z Dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Uroczyste odsłonięcie tablic poświęconych Profesorowi poprzedziło seminarium: „Wibroakustyka w technice, medycynie i kulturze”. Tematem przewodnim seminarium były inspiracje naukowo-badawcze prof. Zbigniewa Engela. Obrady prowadzili: prof. Andrzej Gołaś oraz prof. Jerzy Wiciak. Wśród wielu znamienitych gości głos zabrali: prof. Tadeusz Słomka, prof. Antoni Kalukiewicz, prof. Eugeniusz Kozaczka, Przewodniczący Komitetu Akustyki PAN, przyjaciele i wychowankowie profesora Engela: prof. Wojciech Batko i prof. Janusz Kowal z AGH, prof. Czesław Cempel z Politechniki Poznańskiej, prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB, prof. Józef Nizioł z Politechniki Krakowskiej, Prof. Czesław Kundera, Prorektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Zbigniew Dąbrowski z Politechniki Warszawskiej, a także prof. Adam Lipowczan z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz prof. Andrzej Dobrucki z Politechniki Wrocławskiej.

fot. Zbigniew Sulima

Jubileusz 65-lecia „Krakusa”

W listopadzie 2014 roku najstarszy studencki zespół folklorystyczny w Polsce Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” obchodził jubileusz 65-lecia działalności artystycznej. Uroczyste koncerty jubileuszowe, które podziwiało blisko 4000 widzów, odbyły się w dniach 25–28 listopada 2014 roku, a honorowy patronat nad nimi objął Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Przedstawiane widowisko pod tytułem „Od świtu do świtu” stało się doskonałą okazją do podróży w czasie i przestrzeni. Widzowie zgromadzeni w Nowohuckim Centrum Kultury, pochłonięci teraźniejszością i sprawami życia codziennego, mogli przenieść się na polską wieś, gdzie rytm dnia wybija zegar natury.

Podczas listopadowych koncertów dostojny jubilat zaprezentował się w wielopokoleniowym składzie. Publiczność – w tym delegacje 27 zespołów z całej Polski oraz goście zagraniczni – mogła podziwiać aktualnych członków, wychowanków oraz młodzież i dzieci. Różnica wieku między najstarszym i najmłodszym artystą to dokładnie 78 lat. Na scenie pojawiło się łącznie 249 wykonawców – tancerzy, śpiewaków i muzyków. To kolejny już rekord w historii zespołu. Zgodnie z obietnicami w programie pojawiły się utwory i choreografie prezentowane od lat przez „Krakusa”, ale przygotowane w zupełnie nowym wydaniu, wpisującym się w konwencję widowiska.

Podczas koncertu galowego pożegnano zasłużonych członków zespołu, których rektor prof. T. Słomka uhonorował okolicznościowymi dyplomami. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski odznaczył zaś kierownika zespołu Macieja Jędrzejka oraz choreografa i reżysera gali Jerzego Kwaśniewskiego odznaką Honoris Gratia.

Więcej informacji na temat obchodów jubileuszowych i zespołu można znaleźć na stronie www.krakus.net

fot. arch. ZPiT „KKrakus”

Tablica pamięci prof. Czesława Podrzuckiego

28 listopada 2014 roku społeczność Wydziału Odlewnictwa, liczne grono przyjaciół, współpracowników z krajowych uczelni i zakładów przemysłowych oraz Stowarzyszeń STOP, OIG w obecności prof. Mirosława Karbowniczka, Prorektora ds. Ogólnych i prof. Józefa S. Suchego, Dziekana Wydziału Odlewnictwa uczciło zasłużonego profesora Czesława Podrzuckiego, Profesora Honorowego AGH (w obecności rodziny) tablicą pamiątkową, którą odsłonięto podczas obchodów Dnia Odlewnika 2014 w budynku wydziału.

Profesor Czesław Podrzucki odszedł od nas na zawsze 8 lipca 2011 roku (w wieku 87 lat), ale pozostał w naszej pamięci jako człowiek prawy i skromny, nie odmawiający pomocy, szczególnie swym młodszym kolegom, wybitny uczony oraz wspaniały nauczyciel, a także życzliwy przyjaciel. Swoje osiągnięcia naukowe zawdzięczał dużej pracowitości, a niewątpliwie miała na nie wpływ również Jego dobra znajomość wielu języków obcych.

fot. Zbigniew Sulima

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

24 listopada 2014 roku podpisano porozumienie o współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla.

IChPW jest instytutem badawczym, w którym prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.

Strony ustaliły, że współpraca pomiędzy nimi realizowana będzie m.in. poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i IChPW, uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz konsultacje naukowe pomiędzy pracownikami AGH i IChPW.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez dr. inż. Aleksandra Sobolewskiego – Dyrektora IChPW oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH – prof. Wojciech Nowak; ze strony IChPW – dr hab. inż. Jarosław Zuwała, prof. nadzw.


Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

28 listopada 2014 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach a AGH.

GIG jest instytutem, który w okresie ponad 65-letniej działalności osiągnął czołową pozycję w kraju i za granicą, kształtując postęp nauki w zakresie takich dyscyplin jak górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska, a także innych specjalności związanych bezpośrednio lub pośrednio z tymi dyscyplinami, w szczególności nowych kierunków pozyskania i wykorzystania paliwa węglowego.

Współpraca pomiędzy stronami realizowana będzie m.in. poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i GIG oraz uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Józefa Dubińskiego – Naczelnego Dyrektora GIG i prof. Krystynę Czaplicką-Kolarz – Zastępcę Naczelnego Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH – prof. Wojciech Nowak; ze strony GIG – prof. Krystyna Czaplicka-Kolarz.


Tubądzin Management Group sp. z o.o., Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

17 grudnia 2014 roku AGH podpisała porozumienie o współpracy z Tubądzin Management Group sp. z o.o. i Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest publiczną uczelnią kształcącą elity artystyczne, upowszechniającą sztukę, projektowanie oraz wiedzę i doświadczenia z nimi związane.

Grupa Tubądzin posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w produkcji płytek i dekoracji ceramicznych.

Celem porozumienia jest nawiązanie długoterminowego współdziałania pomiędzy stronami w zakresie badań nad metodami zdobienia ceramiki, rozwoju badań w nad nowymi technologiami materiałowymi oraz projektowania nowoczesnego wzornictwa w szeroko pojętej ceramice.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Jolantę Rudzką-Habisiak – Rektor ASP w Łodzi, Andrzeja Wodzyńskiego – właściciela Ceramiki Tubądzin i Mirosława Jędrzejczyka – Prezesa Zarządu Ceramiki Tubądzin oraz prof. Tadeusza Słomkę – Rektora AGH i prof. Jerzego Lisa – Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH – prof. dr hab. inż. Jerzy Lis; ze strony ASP – dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. ASP; ze strony Ceramiki Tubądzin – Krzysztof Urban.


Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

15 grudnia 2014 roku podpisano porozumienie pomiędzy AGH a Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

Strony zadeklarowały współpracę w opracowywaniu i rozpowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych mających zastosowania w technologiach zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, energetyczną i komunikacyjną inteligentnych miast i społeczności (Smart cities).

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Stefana Kamińskiego – Prezesa Zarządu KIGEiT i dr. inż. Jarosława Tworóga – Wiceprezesa Zarządu KIGEiT oraz prof. Tadeusza Słomkę – Rektora i prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH – dr Sławomir Kopeć; ze strony KIGEiT – dr inż. Jarosław Tworóg.


Wietnamska Grupa Przemysłu Węglowego i Surowców Mineralnych

15 grudnia 2014 roku podpisano porozumienie o współpracy z Wietnamską Grupą Przemysłu Węglowego i Surowców Mineralnych.

Strony zadeklarowały zamiar i wolę współdziałania w zakresie współpracy naukowo-badawczej dotyczącej zagadnień górnictwa oraz zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi, kształcenia kadr górniczych oraz działalności publikacyjnej w czasopismach górniczych wydawanych w Polsce i w Wietnamie.

Porozumienie o współpracy podpisał dr. inż. Nguyen Anh Tuan – Zastępca Dyrektora Generalnego oraz prof. Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Współpracy.


Reoil sp. z o.o.

15 grudnia 2014 roku podpisano „List Intencyjny” pomiędzy Reoil sp. z o.o. a AGH.

Strony wyraziły wolę wykorzystania posiadanego potencjału naukowego, organizacyjnego i technicznego w celu prowadzenia współpracy na rzecz rozwoju obu stron, w szczególności w zakresie prowadzenia wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych nad wykorzystaniem wysokoenergetycznych odpadów produkcyjnych i realizacji projektów dotyczących wprowadzenia na rynek nowych technologii i produktów branży paliwowej.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Pawła Mikuśkiewicza – Prezesa Zarządu Reoil sp. z o.o. oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony Reoil sp. z o.o. – Michał Mikuśkiewicz; ze strony AGH – dr inż. Wiesław Andrzej Żmuda.


Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA

1 grudnia 2014 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” SA.

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA są, od przeszło 60 lat, liczącym się producentem uzbrojenia przeznaczonego na rynek krajowy (dla Sił Zbrojnych RP), jak również na rynek zagraniczny oraz kluczowym dostawcą systemów broni przeciwlotniczej, karabinów maszynowych, karabinów wyborowych.

Zawarcie porozumienia ma na celu nawiązanie długoterminowego współdziałania pomiędzy stronami, które zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie przeprowadzania badań i analiz, rozwoju kompetencji personalnych, realizacji wspólnych projektów rozwojowych oraz promowania wspólnie podejmowanych działań.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Krzysztofa Jagiełło – Prezesa Zarządu ZMT oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH – prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik; ze strony ZMT – Tomasz Kieć.

fot. Zbigniew Sulima

Media studenckie pod jednym dachem

AGH od lat znajduje się w czołówce najlepszych polskich uczelni. Ale Akademia może poszczycić się nie tylko znakomitymi osiągnięciami naukowymi. Na największym uniwersytecie technicznym w Polsce powstał unikatowy projekt medialny – Centrum Mediów.

29 stycznia 2015 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Centrum Mediów AGH oraz zmodernizowanego Studia Muzycznego Kotłownia. Unikatowa struktura Centrum powstała z połączenia czterech organizacji – Studenckiego Radia17, Biuletynu Informacyjnego Studentów AGH, telewizji i studia produkcyjnego MINE TV AGH oraz Krakowskiej Studenckiej Agencji Fotograficznej AGH.

Nowoczesna siedziba Centrum Mediów, mieszcząca się na parterze DS-5 Strumyk, jest dostępna dla członków CM przez całą dobę. Znajduje się tam profesjonalne realizacyjne studio nagraniowe zaprojektowane do produkcji radiowej, montażownia filmowa wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do postprodukcji wideo, w pełni wyposażone studio fotograficzne wraz z ciemnią, sala konferencyjna, pokoje redakcyjne, zaplecze socjalne. To doskonałe warunki do pracy dla członków każdej z redakcji.

Członkiem CM może zostać każdy student AGH, który zna cele organizacji i chciałby je realizować. Do Centrum Mediów mogą dołączyć osoby posiadające różnorodne zainteresowania oraz umiejętności. Organizacja ma do obsadzenia całą gamę stanowisk – od realizatorów dźwięku, redaktorów, specjalistów od marketingu, po operatorów filmowych. Centrum Mediów to koniec z nudą między zajęciami.

fot. Zbigniew Sulima

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach

5 lutego 2015 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Instytutem Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach.

Strony zadeklarowały zamiar i wolę współpracy w zakresie: wspólnych działań w celu implementacji w górnictwie rozwiązań opracowanych przez strony, utylizacji i zatężania metanu z powietrza wentylacyjnego, wykorzystania IICH PAN w zakresie inżynierii chemicznej.

IICH PAN jest instytucją, która prowadzi badania w dziedzinie inżynierii chemicznej. Celem badań jest stworzenie, w oparciu o dane empiryczne i analizę teoretyczną, ilościowego opisu procesów zachodzących w aparatach i instalacjach przemysłowych, wymagających wiedzy z zakresu inżynierii i aparatury chemicznej. Opis ilościowy jest podstawą projektowania, automatycznego sterowania i optymalizacji aparatów oraz instalacji przemysłowych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Krzysztofa Warmuzińskiego – Dyrektora Instytutu IICH PAN i dr. Manfreda Jaschika – Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych IICH PAN oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorami porozumienia zostali: ze strony IICH PAN – dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski, ze strony AGH: dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. nadzw.


Metso Automation Polska sp. z o.o.

14 stycznia 2015 roku podpisano list intencyjny pomiędzy AGH a Metso Automation Polska sp. z o.o.

Polski Oddział Metso Automation oferuje realizację systemów automatyzacji dla obiektów energetycznych, w tym: kompleksową automatyzację zakładu, kotłów energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, bloków parowo-gazowych, instalacji utylizacji odpadów oraz innych instalacji energetycznych.

List został podpisany przez Mariusza Słomę – Prokurenta firmy i prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorami porozumienia zostali: ze strony firmy: dr Mariusz Słoma – Dyrektor Zarządzający, ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak.


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA

29 stycznia 2015 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.

Poprzez zawarcie porozumienia strony wyraziły zamiar i wolę współpracy, która będzie realizowana m.in. poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i ARR, uruchamianie oraz realizowanie wspólnych projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizację wspólnych imprez i warsztatów.

ARR jest instytucją, której jednym z celów strategicznych jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm działających w branżach innowacyjnych. Powyższy cel realizowany jest dzięki zarządzaniu Centrum Transferu Technologii w Częstochowie (CTT) i Częstochowskim Parkiem Przemysłowo-Technicznym (CzPP-T).

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez dr. Marcina Kozaka – Prezesa Zarządu ARR oraz prof. dr. hab. inż. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorami porozumienia zostali: ze strony firmy: dr inż. Marcin Kozak, ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak.


Bilfinger ELWO SA

2 lutego 2015 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Bilfinger ELWO SA.

Bilfinger ELWO jest przedsiębiorstwem, które dostarcza rozwiązań i urządzeń ochrony środowiska w zakresie odpylania spalin pochodzących z procesu spalania w energetyce zawodowej oraz przemysłowej. Firma posiada własną technologię oraz własne zaplecze projektowe, pomagające dopasować rozwiązania technologiczne w zależności od potrzeb i warunków technicznych odbiorców.

Podpisując porozumienie strony ustaliły, że współpraca będzie realizowana m.in. poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i Bilfinger ELWO, uruchamianie oraz realizowanie wspólnych projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizację wspólnych imprez i warsztatów.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Dariusza Kowzana – Prezesa Zarządu Bilfinger ELWO i Jacka Fydrycha – Członka Zarządu Bilfinger ELWO oraz prof. dr. hab. inż. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, ze strony Bilfinger ELWO: Dariusz Kowzan.


Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki” – Polska i Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o.

11 lutego 2015 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej podpisano porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem „Euroregion Karpacki” – Polska i Instytutem Turystyki w Krakowie sp. z o.o. Celem porozumienia jest strategiczna współpraca stron w ramach Konsorcjum Karpackiego w zakresie wsparcia integracji i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Karpat oraz promocji i wsparcia procesów współpracy terytorialnej w wymiarze transgranicznym, ponadnarodowym i międzyregionalnym obszaru Karpat z uwzględnieniem budowy jego międzynarodowych powiązań.

Porozumienie zostało podpisane przez Józefa Jodłowskiego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” i Dawida Laska – Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki”, dr. Tadeusza Burzyńskiego – Prezesa Zarządu Instytutu Turystyki w Krakowie sp. z o.o. oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorami porozumienia zostali: ze strony Euroregionu Karpackiego: Dawid Lasek, ze strony Instytutu: dr Tadeusz Burzyński, ze strony AGH: dr hab. inż. Marek Doktor.


Uniwersytet Rzeszowski

9 lutego 2015 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a AGH.

Strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie doskonalenia procesu dydaktycznego w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, badań naukowych i wdrożeniowych oraz rozszerzania współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

Uniwersytet Rzeszowski jest największą w południowo-wschodniej uczelnią, która w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija. Na 12 wydziałach i 42 kierunkach studiów UR oferuje możliwości kształcenia w wielu obszarach wiedzy, jak choćby w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, technicznych, przyrodniczych, medycznych i innych. W wybranych dziedzinach i dyscyplinach wszystkich tych obszarów UR prowadzi badania naukowe na światowym poziomie.

Porozumienie zostało podpisane przez prof. Aleksandra Bobko – Rektora UR oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy. Koordynatorami porozumienia zostali: ze strony AGH: dr hab. inż. Marcin Szpyrka, prof. AGH, ze strony UR: dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR.


Dwa nowe wydziały AGH w Jastrzębiu-Zdroju i w Mielcu

Wydział Geotechnologii w Jastrzębiu-Zdroju oraz Wydział Inżynierii Wytwarzania w Mielcu to dwa nowe wydziały Akademii Górniczo-Hutniczej, które rozpoczną swoją działalność 1 października 2015 roku.

Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka powołał pełnomocników, którym powierzył misję utworzenia nowych wydziałów. Funkcje te objęli prof. Stanisław Nawrat, odpowiedzialny za przekształcenie ZOD w Jastrzębiu-Zdroju oraz prof. Bolesław Karwat, kierujący pracami organizacyjnymi w Mielcu.

Wydział Geotechnologii w Jastrzębiu-Zdroju będzie prowadził studia stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów) I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Górnictwo i Geologia, absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie będzie się głównie koncentrowało na górnictwie surowców mineralnych.

Wydział Inżynierii Wytwarzania w Mielcu został utworzony po przekształceniu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, który realizował swoją misję dydaktyczną od 2009 roku. Wydział prowadzi studia stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów) I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera mechanika. Absolwenci wydziału będą mogli podejmować studia II stopnia na wszystkich wydziałach o profilu mechanicznym w Polsce i poza jej granicami.

Od powstania ZOD AGH w Mielcu proces edukacyjny był i jest realizowany przez Wydział IMiR na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W 2013 roku zostali wypromowani na tym kierunku pierwsi inżynierowie, a w 2014 roku kolejni na kierunkach Mechatronika oraz Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa.

Przegląd wydarzeń w AGH redaguje Zbigniew Sulima