Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

Akcja Zapomóg - list z Bułgarii

Do Redakcji Vivat Akademia dotarł list Bułgarki, absolwentki AGH pani Penki Iwanowej Matewy , osoby obdarowanej przez Akcję Zapomóg. List jest niezwykle ciepły i emocjonalny, dlatego zdecydowaliśmy się go opublikować.

red.

Szanowne Kierownictwo SW AGH

Wielką niespodzianką stało się to, że otrzymałam pieniądze z SW AGH. Trudno opisać uczucia, które mnie ogarnęły, gdy dostałam zawiadomienie o otrzymaniu wsparcia od Państwa, że SW AGH jak troskliwa matka chce pomóc, wysyłając mi pieniądze.

Jednocześnie z tym wybuchły myśli, czy ja bardziej niż inni moi koledzy potrzebuję takiej pomocy? Czy w stosunku do nich nie jestem pasożytem? Proszę wybaczyć, że tak szczerze opisuję stan moich uczuć.

Niezwykle wysoko oceniam gest dobroci Stowarzyszenia! Brak mi słów, by wyrazić wdzięczność, że po 60 latach Akademia Górniczo-Hutnicza, poprzez Stowarzyszanie Wychowanków, pamięta o swoich absolwentach, wśród których jestem i ja.

W liście, który wysłałam do Szanownej Pani prof. Hanny Frydrych, koleżanki ze studiów, napisałam: „Los związał mnie szczęśliwie z AGH. To, że jestem wychowanką AGH – to duma, to paszport do pracy i możliwości poznania wspaniałych ludzi. Czy to nie starczy?” Nie tradycyjnie i nie przypadkowo sama siebie nieskromnie cytuję. Proszę mi wybaczyć! Mogę powtórzyć te słowa do Hani i w liście do Szanownego Stowarzyszenia i wszystkim innym znanym i nieznanym… Bo… mnie to wystarczy!

Głębokie wyrazy uszanowania i wdzięczności dla samej AGH i SW AGH.

Wychowanka AGH
Penka Iwanowa Matewa
Sofia (Bułgaria)