Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
21 kwiecień 2024

65 lat Stowarzyszenia Wychowanków

Zudziałem prawie 400 uczestników odbyły się 22 października 2010 uroczystości jubileuszowe 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków naszej Alma Mater. Nie dla wszystkich starczyło miejsc wauli ibardzo wielu przebieg uroczystości obserwowało na telebimie ustawionym w holu.

Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków prof.Stanisław Mitkowski serdecznie powitał wszystkich uczestników, awszczególności gości: prorektora prof.Tadeusza Słomkę, dziekanów, członków honorowych stowarzyszenia, przedstawicieli stowarzyszeń absolwentów innych uczelni oraz przedstawicieli sponsorów jubileuszu. Powitał również dwóch wychowanków AGH – ks. Leszka Matyję oraz – później – prof.Arqile Tetę, rzecznika koła stowarzyszenia wTiranie.

Po powitaniach, poproszony przez przewodniczącego, wystąpił prorektor T. Słomka. Ichoć na wstępie oznajmił, że czuje tremę przed tak licznym izacnym audytorium, to prawie natychmiast oniej zapomniał, wspaniale przedstawiając zebranym historię, stan obecny iperspektywy rozwijające się przed AGH. Wciągu 90 lat uczelnię opuściło około 150 tys. inżynierów. Wielu znich utrzymywało iutrzymuje więź zuczelnią – również dzięki Stowarzyszeniu Wychowanków. Jesteśmy wielką rodziną, więc serdecznie witam Was siostry ibracia! Liczne plansze pomogły Rektorowi sprawić aby słuchacze-wychowankowie stali się dumni ze swej Alma Mater. Wystąpienie nagrodzone zostało oklaskami. Wtedy rozpoczęła się praca dla prorektora iprzewodniczącego: wręczanie odznaczeń.

fot. Zbigniew Sulima

• VI Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków AGH na wniosek kapituły podjął 11 października br. uchwałę onadaniu godności Członka Honorowego Stowarzyszenia koleżance Barbarze Kwiecińskiej oraz kolegom Józefowi Dańko, Tadeuszowi Dudzicowi iStanisławowi Piechocie.

• Na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rektor przyznał medale 90-lecia AGH, otrzymali je: Bronisław Barchański, Artur Bęben, Zdzisław Bryg, Anna Chadaj, Ewa Cichy, Kazimierz Czopek, Józef Dańko, Tadeusz Dudzic, Stanisław Dyguda, Zofia Gierat, Franciszek Grzesiek, Tadeusz Karwan, Ryszard Klempka, Stanisław Knothe, Henryk Konieczko, ks. Leszek Matyja, Konrad Kuczyński, Zygmunt Kulig, Barbara Kwiecińska, Władysław Longa, Dariusz Lubera, Kazimierz Matl, Andrzej Miga, Eugenia Miga, Mieczysław Milewski, Stanisław Mitkowski, Henryk Muzyka, Krystyna Norwicz, Teresa Nosal, Jerzy Nowakowski, Czesław Ochab, Helena Pitera, Ewa Postawa, Stanisław Pytko, Czesława Ropa, Jerzy Sędzimir, Jerzy Strzempek iRenata Wacławik-Wróbel.

• Zarząd Główny nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”. Otrzymali ją: Henryk Białożyt, Wojciech Chmielowiec, Władysław R. Dąbrowski, Aleksandra Duda, Wiktor Grabowski, Patrycja Grzelak, Augustyn Holeksa, Adam Karpała, Wojciech Kądziołka, Michał Kraiński, Mieczysław Lubryka, Maciej Łaganowski, Marek Majka, Krzysztof Ogiegło, Jan Osika, Bogdan Pastuszko, Anna Piotrowska, Roman Popiela, Czesława Ropa, Ryszard Ryba, Stanisław Rzemiński, Jakub Sikora, Jerzy Sitek, Tadeusz Słomka, Wojciech Sobieszek, Jarosław Stopa, Stanisław Stosur, Zbigniew Sulima, Paweł Suliński, Maria Suślik-Idczak, Janusz Tomica, Piotr Ubowski i Tadeusz Uherek.

fot. Zbigniew Sulima

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu Jerzy Nowakowski odczytał dwa listy gratulacyjne od wychowanków AGH, piastujących wysokie funkcje publiczne. Przesłali je: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik iMarszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, którzy ze względu na ważne obowiązki nie mogli wziąć udziału wnaszych uroczystościach.

Profesor Artur Bęben przekazał uczestnikom wiadomość, że na sali znajduje się najstarszy, 97-letni wychowanek AGH, Stefan Radziszewski. Zebrani przyjęli tę wiadomość owacją, zaintonowali „sto lat” szybko poprawiając na dwieście! Rektor wręczył Panu Radziszewskiemu medal 90-lecia AGH.

Zgratulacjami, kwiatami iprezentami do prezydium podeszły delegacje wychowanków AGH pracujących wHutach Miedzi wGłogowie iLegnicy oraz wKopalniach Polkowicach iSieroszowicach. Wiązankę kwiatów wręczyli również Seniorowi Stefanowi Radziszewskiemu. Wimieniu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej gratulacje złożył prezes Lech Dobrowolski. Zuznaniem odniósł się do osiągnięć naszego stowarzyszenia iprzypomniał, że to wAGH powołano w1945 roku Politechnikę Śląską itu rozpoczął studia jej pierwszy rocznik.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.Marta Urszula Doleżal nawiązała do słów prorektora T. Słomki istwierdziła, że wychowankowie wszystkich uczelni Krakowa tworzą jedną rodzinę! Serdecznie pogratulowała naszemu stowarzyszeniu.

„Stowarzyszenie Wychowanków AGH działa irozwija się” – tak kolega Bolek Herudziński zakończył swoją informację, że zgodnie ze złożoną przed dwoma laty deklaracją zorganizował nowe koło przy Elektrowni Bełchatów.

Za wystąpienia, gratulacje oraz kwiaty podziękował Jerzy Nowakowski izaprosił na Konferencję Naukową. Na Konferencję zatytułowaną „Rola Stowarzyszenia Wychowanków AGH wintegracji uczelni zWychowankami iPrzemysłem” przygotowano cztery referaty, które zostały zamieszczone wspecjalnym numerze periodyku Vivat Akademia rozdanym wcześniej uczestnikom jubileuszu. Przed słuchaczami wystąpili kolejno:

• Przewodniczący Stowarzyszenia prof.Stanisław Mitkowski zreferatem „Jubileusz Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica”.

• Przewodniczący Honorowy Stowarzyszenia doc.Kazimierz Matl zreferatem „Walery Goetel-Rektor AGH iwieloletni Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH”.

• prof.Artur Bęben, który omówił wydarzenia „Z pięknych kart historii dąbrowskiej Sztygarski”.

• Prezes Zarządu TAURON Polska Energia – Dariusz Lubera zreferatem „Od okręgów po grupy energetyczne”.

• dyr. Augustyn Holeksa, który omówił przygotowany przez Wiceprezesa JSW Andrzeja Tora referat „Stan aktualny iperspektywy rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA”.

Wszystkim autorom za przedstawione referaty, auczestnikom konferencji za udział, serdecznie podziękował Jerzy Nowakowski ipo wspólnym odśpiewaniu „Gaudeamus Igitur” zakończył uroczystości wauli.

Uczestnicy jubileuszu udali się na obiad do Krakusa, apotem „zwiedzali” uczelnię ispotykali się zzatrudnionymi wniej koleżankami ikolegami. Około 40 osób przyszło do Biblioteki Głównej, gdzie panie Ewa Postawa iAnna Chadaj przedstawiły genezę wydanej przez stowarzyszenie publikacji „Oni też studiowali wAGH”. Studiowali, zdobyli dyplomy inżynierów izostali… artystami, podróżnikami, dziennikarzami, duchownymi. Na spotkanie przyszło ich siedmiu. Rozmawiali iskładali autografy. Było to miłe spotkanie. Ogodzinie szesnastej rozpoczęła się biesiada wsali Krakusa. Była kapela, dobre piwo, wyśmienite jedzenie, weseli konferansjerzy, śpiewy itańce. Spotkanie przedłużyło się do dwudziestej pierwszej.

Całość uroczystości jubileuszowych została wysoko oceniona przez uczestników. Dobrze sprawił się Komitet Organizacyjny: Artur Bęben, Ewa Cichy, Zygmunt Kulig i Teresa Nosal, któremu przewodniczył zaprawiony wtych sprawach Jerzy Nowakowski.

Do następnego Jubileuszu.

Andrzej Miga

Przygotowania do uroczystości - fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
Wręczanie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Stowarzyszenia” – odznakę otrzymuje Patrycja Grzelak fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
Senior Stefan Radziszewski - fot. Zbigniew Sulima
Dr K. Norwicz odbiera Medal 90-lecia AGH od prorektora T. Słomki - fot. Zbigniew Sulima