Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

O Absolwencie AGH z roku 1949

Biorąc do ręki książkę Małgorzaty Szejnert Czarny Ogród, nie spodziewałem się, że w jej treści doczytam się bardzo ciekawych fragmentów z życia pierwszego dyrektora kopalni Staszic, Bogusława Roskosza, absolwenta AGH z roku 1949 i członka Stowarzyszenia Wychowanków AGH”.

Jak pisze w posłowiu Kazimierz Kutz, „Czarny Ogród to historia spółki Giesche, historia Niemiec, Śląska i Polski, historia powstawania Giszowca i Nikiszowca, a co najważniejsze – historie kilku wybranych rodów z Giszowca które przewijają się i krzyżują przez paskudny wiek XX”.

Nagroda SITMN dla Najlepszego Absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych

XV edycja Konkursu – w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii

Krótka historia Konkursu

Od piętnastu lat, każdego roku, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej najlepszym absolwentom studiów stacjonarnych (magisterskich) przyznawane są nagrody i wyróżnienia naszego branżowego stowarzyszenia inżynierskiego. Wcześniej, do roku 2004, były to nagrody Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego). Obecnie, odkąd oddział działa jako samodzielne stowarzyszenie, jest to nagroda SITMN (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych).

AGH Lokomotywą Postępu

Z dumą i satysfakcją mogę powiedzieć, że nasza lokomotywa po prawie dwuletniej przygodzie dotarła na AGH. Spotykając studentów z Kół Naukowych odbyła przemianę z wraku przeznaczonego do złomowania w lśniącą i wprawiającą w zachwyt przechodniów maskotkę jednej z największych uczelni technicznych w Polsce. Z tego miejsca pragnę szczególnie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, dzięki których przychylności ten na pozór szaleńczy pomysł doczekał się realizacji. W szczególności chcę podziękować Władzom AGH, bez których pomocy, zaufania i przychylności nie moglibyśmy nie tylko zakończyć projektu, ale nawet ruszyć z miejsca.

Jubileuszowy turniej brydżowy

Oxford i Cambridge rywalizują w regatach wioślarskich
a Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński w brydżu sportowym

Jubilat – Akademia Górniczo-Hutnicza, która w tym roku obchodziła okrągłą rocznicę 90-lecia istnienia, zorganizowała w ramach obchodów swojego jubileuszu bardzo ciekawą imprezę sportową, która być może zapoczątkuje historyczny cykl prestiżowych spotkań, podobny do słynnych regat wioślarskich, które tradycyjnie od wielu lat rozgrywają uniwersytety Oxford i Cambridge.

Baza fotografii AGH

Zapraszam do odwiedzania bazy fotografii AGH. Strona została uruchomiona podczas jubileuszu 90-lecia uczelni, można tam znaleźć wszystkie fotografie jubileuszowe jak i wiele innych.