Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
06 grudzień 2023

Jubileusze AGH w filatelistyce

Zbliżają się obchody 90-lecia Akademii Górniczej (obecnie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). Pragnę w tym miejscu przypomnieć pamiątki filatelistyczne, które upamiętniały obchody tych rocznic.

25-lecie AGH (AG)

Po raz pierwszy walorami filatelistycznymi upamiętniony został Jubileusz 25-lecia Akademii Górniczej. Rocznica te wypadała w 1944 roku, a więc podczas okupacji niemieckiej naszego Kraju, gdy w gmachu głównym naszej uczelni – po jej zamknięciu przez okupanta, siedzibę swoją miał rząd Generalnego Gubernatorstwa i Generalny Gubernator Hans Frank. To właśnie w tych mrocznych czasach, w obozie jenieckim II D w Gross-Born, w którym przebywała liczna grupa jeńców – absolwentów Akademii Górniczej, Poczta Obozowa 14 XII 1944 wydała znaczek upamiętniający 25-lecie Akademii. Na ilustracji prezentujemy czworobok tych znaczków ostemplowanych datownikiem Poczty Obozowej (rys. 1).

50-lecie AGH

Kolejnym, upamiętnionym przez Pocztę Polską jubileuszem, było uroczyście obchodzone w 1969 roku 50-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej. Z okazji jubileuszu zorganizowano w Auli AGH Wystawę Filatelistyczną pt. „Nauka i technika na znaczkach”, a Poczta stosowała datowniki okolicznościowe. Pierwszy upamiętniał wspomnianą wystawę filatelistyczną i był stosowany w dniach 22–24 maja 1969 w UPT. Kraków 1 (były to trzy datowniki różniące się datami) (rys. 2). Natomiast drugi datownik był także stosowany w dniach uroczystości jubileuszowych 22–24 maja 1969 w Upt. Kraków 1 (były to podobnie jak poprzednio trzy datowniki różniące się datami). Datownik ten miał napis w języku esperanto o treści: 50-JARA JUBILEO DE MINIST – FANDISTA AKADEMIO (rys. 3). Organizatorzy obchodów przygotowali także wydawnictwa okolicznościowe: kartkę w języku esperanto (rys. 3) oraz dwie koperty z odpowiednimi nadrukami (rys. 2).

Stanisław Mitkowski