Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

O książce Górnicza lampa się pali…

Prof. Artur Bęben, były dziekan i prorektor AGH, znany jest ze znakomitego poczucia humoru i wielkiej troski o przekazywanie bogatych górniczych i hutniczych tradycji kolejnym pokoleniom.

Jego nowa książka Górnicza lampa się pali… jest piękną, osobistą opowieścią o starych zwyczajach i hołdem złożonym swojej uczelni, górnikom i hutnikom. Imponuje w niej bogata dokumentacja, dobór starych rycin, zdjęć i rozmach w prezentowaniu tematu. Autor dowartościowuje oba ciężkie zawody, przypomina o ich prastarym rodowodzie i bogactwie obrzędów, które od wieków im towarzyszyły. Nie zapomina o ludziach, którzy zostawili swój ślad w historii uczelni i górnictwa. Całość przeplata licznymi cytatami z literatury i anegdotami.
„Książka mile mnie zaskoczyła i zachwyciła swoją formą” – napisał we wstępie rektor AGH, prof. dr hab. Antoni Tajduś.

Część książki poświęcona jest barbórkowym spotkaniom gwarków w górniczej karczmie piwnej, które prof. Bęben organizuje i prowadzi już od ponad 40 lat zarówno na AGH, jak i w kopalniach. Amatorzy piwa znajdą w niej smaczne opowieści o tym napoju, dziesiątki ciekawostek z różnych epok, piwne pojedynki, górnicze żarty i dowcipy. I pieśni górnicze, które najlepiej brzmią przy pełnym kuflu.

Pięknie wydana książka waży aż 1,3 kg, ale jej waga dla popularyzacji AGH i górnictwa jest znacznie większa.

Leszek Rafalski
Stylowy Magazyn Studencki „SMS”

Artur Bęben, Górnicza lampa się pali… O tradycjach górniczych i hutniczych w Akademii Górniczo-Hutniczej – i nie tylko – bogato ilustrowany przewodnik subiektywny, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. (N)