Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 luty 2024

Z cyklu - sylwetki absolwentów AGH

Tomasz Jażdżyński

Prezes Zarządu GG Network SA

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunku Informatyka (1995) oraz Wydziału Zarządzania, kierunku zarządzanie i marketing (1998) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kierował największymi polskimi portalami internetowymi: Wirtualna Polska, Interia.pl i Bankier.pl. Obecnie szefuje najpopularniejszemu komunikatorowi internetowemu w Polsce – Gadu-Gadu (GG).

Motto osobiste i zawodowe

Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe.

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu osobistym

Trójka wspaniałych dzieci: 14-letnia Ola i 2,5-letni bliźniacy Jerzy i Wiktor.

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu zawodowym

Już na studiach został jednym z założycieli, powstałej w 1994 roku, spółki Abakus Systemy Komputerowe – producenta oprogramowania wspomagającego inwestycje kapitałowe. Tworzony przez nią program do analizy technicznej „Giełda” był jednym z najpopularniejszych w Polsce. Począwszy od 1995 roku przez 5 kolejnych lat pracował w krakowskich domach maklerskich KDM (obecnie IDM SA) i Penetrator. Był między innymi analitykiem rynku kapitałowego i szefem działu IT. W tym okresie regularnie komentował wydarzenia na polskiej giełdzie między innymi na łamach „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Zachodniego” i „Prawo i Gospodarka”.

We wrześniu 1999 roku związał się z portalem Interia.pl, w którym w kwietniu 2000 roku objął stanowisko prezesa zarządu spółki. W lutym 2001 roku – przed ukończeniem 30. roku życia, jako najmłodszy w historii polskiego rynku kapitałowego prezes zarządu, wprowadził Interia.pl SA na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W kolejnych latach umocnił prowadzoną spółkę na pozycji trzeciego w tamtym okresie gracza na polskim rynku internetowym.

Po zablokowaniu przez jednego z właścicieli planowanego przez portal przejęcia komunikatora Gadu-Gadu, rozstał się w październiku 2004 roku z Interia.pl i związał z Wirtualną Polską. Tam pełnił funkcję dyrektora finansowego i był odpowiedzialny za restrukturyzację finansową i operacyjną, znajdującej się wówczas w stanie upadłości spółki.

Po zakończeniu procesu sanacji WP i przywróceniu jej znaczącej pozycji rynkowej odszedł do portalu finansowego Bankier.pl, w którym od listopada 2005 roku pełnił funkcję prezesa zarządu. Z nową spółką zadebiutował w 2006 roku na GPW w Warszawie. Był pierwszym w historii GPW prezesem zarządu, który wprowadził na warszawską giełdę dwie spółki.

Po przejęciu kontroli nad Interia.pl przez grupę Bauer Media wrócił do Krakowa i ponownie, od maja 2008 roku do grudnia 2010 roku pełnił funkcję prezesa zarządu portalu.

Od stycznia 2011 roku jest prezesem zarządu GG Network SA, operatora między innymi najpopularniejszego w Polsce komunikatora internetowego Gadu-Gadu.

Redakcja InternetStandard.pl przyznała mu tytuł Człowieka Roku 2004 polskiego Internetu.

Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce uhonorowało go tytułem Menedżer Roku 2007.

W 2009 roku otrzymał przyznawaną przez Interactive Advertising Bureau (IAB) Polska prestiżową nagrodę Mixx-awards za dokonania życiowe w polskiej branży internetowej.

Prywatnie

Większość wolnych chwil poświęca na wychowanie trójki dzieci. Jako wieloletni kibic krakowskiej Wisły stara się mimo wszystko wygospodarować czas na wizyty na stadionie. Na stałe mieszka w Krakowie, ostatnio w rozjazdach między starą stolicą Polski, a Warszawą.


Herbert Wirth

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczelnię ukończył z wyróżnieniem w 1980 roku. Swoją pracę magisterską poświęcił sedymentacji białego spągowca na terenie ZG „Rudna”.

W 1999 roku obronił rozprawę doktorską, którą poświęcił metodzie oceny projektów geologiczno-górniczych w branży metali nieżelaznych na świecie. Obecnie zaś pracuje nad pracą habilitacyjną, która również dotyka tematyki związanej z geologią i górnictwem rud miedzi: „Wycena złóż metodą wartości dodanej na przykładzie rud miedzi”.

Dr inż. Herbert Wirth jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i współautorem kilku książek o tematyce związanej z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, wykorzystaniem surowców i ekonomiką w górnictwie.

Motto osobiste

Iść przez życie nie robiąc szkody innym.

Motto zawodowym

Przewidywalność i konsekwencja.

Najważniejsze osiągnięcia w życiu zawodowym

Za dotychczasowe najważniejsze osiągnięcie zawodowe dr inż. Herbert Wirth uważa funkcję, którą obecnie pełni – prezesa zarządu KGHM Polska Miedź SA. W trakcie swojej pracy zawodowej przeszedł przez wszystkie szczeble kariery – od geologa terenowego, poprzez dokumentatora, kierownika działu, do managera zarządzającego jedną z największych spółek w Polsce.

Na początku lat dziewięćdziesiątych pracował m.in. w niemieckim przedsiębiorstwie prywatnym zajmującym się, jak na ówczesne czasy, zupełnie nową dziedziną – szacowaniem szkód środowiskowych. „Wtedy to było takie trendy dla ochrony środowiska. Szacowanie szkód jest bardzo zbliżone do procedury szacowania zasobów” – tłumaczy dr inż. Wirth. Pracował także jako wykładowca na Politechnice Koszalińskiej, gdzie wykładał systemy zarządzania.

„Ja zawsze miałem zacięcie naukowe. Skończyłem studia z wyróżnieniem i dostałem propozycję pracy naukowej na AGH. Właściwie to jestem bardzo ciekaw, jak potoczyłoby się moje życie, gdybym podjął wtedy decyzję o pozostaniu na uczelni?” – zastanawia się dzisiaj dr inż. Wirth. – „Wspólnie z żoną podjęliśmy jednak wtedy decyzję o powrocie do Wrocławia”.

„Miałem także okazję pracować w Centrum Badawczo-Rozwojowym KGHM Cuprum, gdzie byłem szefem departamentu, który zajmował się pozyskiwaniem zasobów dla potrzeb KGHM. To był jeden z ciekawszych etapów w moim życiu, bo miałem wtedy bezpośrednią styczność ze światem. To był czas, kiedy najwięcej pracowałem w terenie. Uczestniczyłem w projektach badawczych m.in. w Burkina Faso, Maroko, Arabii Saudyjskiej, Kongo czy Zambii”.

Od kilkunastu lat posiada uprawnienia audytora systemów zarządczych ISO w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. W tej materii współpracuje z jednostką kwalifikującą DQS.

W życiu zawodowym za cel stawia sobie wykorzystanie swojej wiedzy i umiejętności do kreowania KGHM jako globalnego gracza. „To jest dla mnie największe wyzwanie. Chcę, aby KGHM stał się nie tylko coraz bardziej liczącym się w świecie producentem, ale również nowoczesną i innowacyjną firmą. Byłbym usatysfakcjonowany, gdyby udało się wdrożyć ideę inteligentnej kopalni, czyli kopalni praktycznie bez ludzi pracujących na dole, wykorzystującej sieci neuronowe. Wierzę, że uda się to osiągnąć przy wykorzystaniu kombajnu nowej generacji. To byłaby taka samoucząca się maszyna, która w zależności od sytuacji w przodku sama dobierałaby nacisk skrawający, obroty i odpowiednie chłodzenie w warunkach zbyt wysokiej temperatury” – mówi dr inż. Wirth.

Interesuje się systemami zarządzania. Uważa, że porządkowanie procesów produkcyjnych powinno być ustrukturyzowane, ułożone według pewnego systemu. Zgłębia także teorie ekonomiczne, bo jak twierdzi, żeby zrozumieć świat, a zwłaszcza zachodzące procesy, należy odwoływać się do teorii ekonomicznych. Ponadto w kręgu zainteresowań dr. inż. Wirtha leży fotowoltaika i energia. Z jednej strony interesuje go możliwość stworzenia takiego panelu, który zamieniałby światło na energię elektryczną w oparciu o najnowszą inżynierię materiałów. Druga interesująca go gałąź fotowoltaiki dotyczy metali dla potrzeb nowoczesnych baterii, akumulatorów.

W dalszym ciągu związany jest i ściśle współpracuje z AGH. Jako członek Konwentu AGH aktywnie uczestniczy w ważnych dla uczelni wydarzeniach, jest także członkiem Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Ponadto współpracuje ze swoją macierzystą uczelnią w ramach kilku projektów, w tym m.in. projektu podziemnego zgazowania węgla, czy najnowszego projektu utworzenia Centrum metali krytycznych.

Prywatnie

Prywatnie pełni teraz równie ważną funkcję jak ta, którą pełni obecnie w życiu zawodowym – od niedawna jest dziadkiem. Jak twierdzi: – Czuję się spełniony. Mam wnuka, który niebawem skończy cztery miesiące. Udało mi się w życiu wypełnić odwieczną rolę mężczyzny – zasadzić drzewo, wybudować dom i mieć syna.


Alicja Kulka

Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy,
Radca Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości

Jest absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie geodezji w gospodarce nieruchomościami, uzyskując tytuł inżyniera oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w zakresie geodezji rolnej i wyceny nieruchomości uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości w Wyższej Szkole Biznesu w Pile oraz studia podyplomowe w zakresie Systemów informacji geograficznej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Motto osobiste

To, co możesz uczynić, jest tylko
maleńką kroplą

w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu
życiu.

Albert Schweitzer

Motto zawodowe

Cel ma sens wówczas, gdy pomaga
ci rosnąć,

wzrastasz przez zdobywanie go,

nie przez samo osiągnięcie.

Antoine de Saint-Exupery

Największe osiągnięcia w życiu osobistym

Mam wspaniałą rodzinę męża Krzysztofa oraz córkę Monikę studentkę II roku prawa i syna Marcina studenta VI roku medycyny. Jestem z nich dumna, są wspaniali, mobilizują mnie do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Oprócz pracy zawodowej działam społecznie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, w 2010 roku zostałam Wiceprezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie.

Największe osiągnięcia w życiu zawodowym

Myślę, że te największe są ciągle przede mną.

Swoją drogę zawodową rozpoczęłam w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Katowicach na stanowisku geodeta. Zatrudniona byłam w bezpośredniej produkcji wykonując pomiary geodezyjne, dokumentację do celów prawnych, aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków, biorąc czynny udział w pracach katastralnych między innymi przy budowie portu na Wiśle w Tychach-Bieruniu Nowym przygotowując dokumentację geodezyjno-prawną. W latach 1994–2003 prowadziłam Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych, w ramach którego wykonywałam wszelkie pomiary geodezyjne oraz dokumentację geodezyjno-prawną.

Następnie w 2003 roku zostałam Geodetą Miasta Tychy oraz Naczelnikiem Wydziału Geodezji. Realizując bieżące zadania z zakresu geodezji i kartografii zaangażowałam się w informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wdrażając nowoczesne rozwiązania mające na celu ułatwienie i skrócenie czasu dostępu do informacji pracownikom urzędu miasta, geodetom oraz obywatelom. Swoimi doświadczeniami dzieliłam się na konferencjach w kraju oraz publikując w czasopismach naukowo-technicznych i wydawnictwach konferencyjnych. W chwili przystąpienia Polski do UE oraz koniecznością wdrożenia dyrektywy INSPIRE mającej na celu ułatwienie społeczeństwu dostępu do pełnej zintegrowanej informacji o mieście, powiecie, kraju oraz rozwój społeczeństwa informatycznego wdrożyłam kolejne rozwiązania, budując infrastrukturę informacji przestrzennej w mieście Tychy, która stanie się elementem infrastruktury informacji przestrzennej w kraju. Poprzez budowę infrastruktury informacji przestrzennej zintegrowałam rozproszone bazy danych geodezyjnych, kluczowych wydziałów urzędu miasta oraz zewnętrznych w mieście oddając doskonałe narzędzie do zarządzania miastem. Uruchomiłam dwa portale SDI o charakterze lokalnym: w postaci interaktywnego planu miasta, na którym w zobrazowaniu przestrzennym prezentuje się istotne dla mieszkańców informacje oraz portal geodezyjny, którego zadaniem jest między innymi szybka obsługa wszystkich klientów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej drogą elektroniczną oraz ułatwienie dostępu do przeglądania przetworzonego do postaci elektronicznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Za swoją pracę zostałam odznaczona przez Prezydenta RP „Brązowym Krzyżem Zasługi”. Uczestniczyłam w budowie Centrum Zarządzania Kryzysowego w mieście. Wdrażając narzędzia i przetwarzając informacje do postaci zobrazowań przestrzennych mając na względzie uzyskanie szybkiej, kompleksowej informacji koniecznej w czasie ewentualnego zagrożenia kryzysowego zostałam wyróżniona brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

W 2009 roku objęłam funkcję Radcy Prezesa, a następnie Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie, zajmując się między innymi sprawami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), oceną stanu, nadzorem procesu jej modernizacji w kraju, prowadzeniem Państwowego Rejestru Granic, opracowując projekty aktów prawnych. Zostałam powołana na członka międzynarodowych komisji granicznych, tj.: na członka delegacji RP: Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej oraz Polsko-Słowackiej Komisji Granicznej. Jestem również członkiem delegacji RP: Polsko-Czeskiej, Polsko-Litewskiej oraz Polsko-Ukraińskiej Komisji Granicznej.

Od lutego 2011 roku objęłam stanowisko Radcy Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmuję się między innymi sprawami związanymi z katastrem nieruchomości i księgami wieczystymi.

Prywatnie

Lubię, to co robię. Lubię ludzi, najważniejsze dla mnie jest to by w czasie drogi przez życie zawsze być Człowiekiem. Lubię poznawać piękne zakątki naszego kraju i nie tylko. Mam wspaniałych przyjaciół, którzy mobilizują mnie wspólnie z moją rodziną do dalszych działań. A w trudnych chwilach są ze mną i dodają mi sił. Bardzo lubię spacery po lesie, nad jeziorem ze swoją sunią Juką, labradorką. Kiedy nie mam czasu wówczas krótki spacer po parku wśród zieleni, pozwala mi zregenerować siły. Jeżdżę na nartach, lubię żeglować oraz spacerować brzegiem morza, poezję ks. Twardowskiego. Wspólnie z moimi kolegami z GUGiK zdobyłam w 2009 roku I miejsce i puchar Głównego Geodety Kraju w Ogólnopolskich Regatach Żeglarskich Geodetów w Wilkasach. Sprawia mi olbrzymią radość uchwycenie chwili w kadrze aparatu fotograficznego. I na tym skończę, ponieważ okazuje się, że wszystko lubię, cieszę się każdym dniem i każdym spotkaniem.


Grzegorz Kubacki

Prezes Zarządu Centrum Badań Jakości KGHM Polska Miedź SA

Ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ze specjalnością energetyka przemysłowa w 1975 roku. Pracę magisterską obronił przed Komisją, której przewodniczył prof. Jan Anioła, jedna z legend naszej ukochanej AGH.

Motto osobiste

Bez Przyjaciół życie byłoby smutne… Żona jest najbliższym Przyjacielem.

Motto zawodowe

Cele, które jeszcze przed nami, są najważniejsze. Myślenie o nowych osiągnięciach kreuje prawdziwych menedżerów – liderów. Umiejętność doboru zespołów ludzi pracowitych, inteligentnych i mądrych decyduje o sukcesach, bo zbiorowa mądrość jest najważniejsza.

Doświadczenie i to, co za nami, jest ogromnie ważne dla budowania lepszej przyszłości.

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu osobistym

Szczęśliwe małżeństwo… ta sama żona Hania, która przyjeżdżała do DS nr 13 „Straszny Dwór” na Juwenalia i nie tylko. Dwoje fantastycznych dzieci – córka Maria i syn Krzysztof. Udało nam się wychować ich na prawych, mądrych, pracowitych i zwyczajnie dobrych ludzi. Są inteligentni i świetnie sobie radzą w dorosłym życiu. Mam też troje wnucząt, choć trudno sobie przypisywać w tym zakresie zasługi… Miło jednak patrzeć, jak Antosia, Tymek i Staś rozwijają się.

Poza Rodziną – grono Przyjaciół… prawdziwych Przyjaciół. Od lat wspólne z nimi wakacje, spotkania, wychowywanie dzieci, narty, żagle, rowery, spacery, no i wspólne biesiadowanie. To nasze grono jest fantastyczne. Od kilkunastu lat zakochani jesteśmy w Kaszubach – spędzamy tam wiele wolnych chwil.

Wśród Przyjaciół – również Przyjaciele ze studiów. Spotykamy się w gronie kilkunastu kolegów z żonami już 35 lat. Co dwa lata inny z nas jest organizatorem kolejnego „zjazdu”. W tym roku w maju Paweł (góral z Żywca) organizuje spotkanie w Bieszczadach z jednodniowym wypadem do Lwowa. Już się cieszymy na te chwile.

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu zawodowym

Moim największym osiągnięciem w życiu zawodowym był wybór Zagłębia Miedziowego na miejsce realizacji marzeń związanych z pracą. To w KGHM w Lubinie po dwóch latach pracy po studiach zostałem kierownikiem wydziału. Kiedy miałem 29 lat byłem już dyrektorem technicznym dużego Zakładu (2,5 tysiąca pracowników), a w wieku 32 lat zostałem pierwszym w historii KGHM dyrektorem Zakładu wyłonionym w procedurze konkursowej. W pokonanym polu było 12 innych kandydatów. To tutaj, pracując w Polskiej Miedzi, ukończyłem studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Organizację i Zarządzanie, a następnie Handel Zagraniczny. Tutaj też byłem prezesem Zarządu spółki z o.o., spółki akcyjnej, a także wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź SA. Obecnie jestem prezesem Zarządu Centrum Badań Jakości sp. z o.o. – jednej z najważniejszych, strategicznych spółek w grupie kapitałowej Polskiej Miedzi.

Wszystko, co osiągnąłem w życiu zawodowym zawdzięczam moim rodzicom, którzy wychowali mnie w duchu poszanowania ludzi i pracy oraz Polskiej Miedzi, w której mogłem „rozwinąć skrzydła”. Mój ojciec był rzemieślnikiem, u którego uczyłem się podstawowych zasad dobrego kierowania i szanowania pracowników podczas corocznej wakacyjnej pracy już od szkoły podstawowej.

Od zawsze działałem społecznie. Już w liceum w Lesznie byłem przewodniczącym samorządu szkolnego. Podczas studiów – przewodniczącym Rady Mieszkańców w akademiku „Straszny Dwór”. Działałem również w Komisji Socjalnej naszej Rady Wydziałowej. W dorosłym życiu byłem prezesem Klubu MKS Zagłębie Lubin, prezesem Związku Pracodawców Polska Miedź. Jestem członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz członkiem Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki naszej Alma Mater. Jestem także w Kapitule Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf w bardzo zacnym towarzystwie.

Prywatnie

Od zawsze lubimy z żoną podróżować. Naszą pasją jest poznawanie nowych miejsc, kultur, ludzi, regionów. Byłem na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Najmilej wspominam Chile i Argentynę, a w Europie Portugalię z przepiękną Lizboną. Portugalia to poza Polską nasz ulubiony kraj, zjeżdżony wzdłuż i wszerz od Algarve na południu po Peneda-Geres na północy.

Rekreacyjnie gram w tenisa ziemnego, jeżdżę na rowerze, w zimie na nartach, jestem sternikiem jachtowym, a od pewnego czasu uprawiamy z żoną nordic-walking, bo to bardzo fajny sport dla ludzi w każdym wieku. W tenisa grywam z 30-latkami i nieźle mi idzie.

Sprawność fizyczna jest bardzo ważna, ale równie ważne jest ćwiczenie umysłu. Do dziś uczymy się języka angielskiego. Nie myślę o emeryturze, ale o tym, ile jeszcze mam do zrobienia, choćby w zakresie rozwoju spółki, którą obecnie kieruję.

Szczycimy się z żoną oboje faktem, że jesteśmy Dolnoślązakami, choć pochodzimy z Wielkopolski. Dolny Śląsk nauczył nas tolerancji, poszanowania innych narodowości i kultur… W pewien sposób kształtowali w nas te cechy nasi Rodzice, ale nasze dorosłe życie przyniosło możliwości zastosowania teorii w praktyce.

Na koniec jeszcze jedno moje credo, być może najważniejsze… – zwyczajnie lubię ludzi.


Józef Neterowicz

Prezes firmy Radscan Intervex Polska, ekspert ds. energii odnawialnej
Związku Powiatów Polskich, doradca w Komisji Energetyki w Sejmie

Jest absolwentem Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych, kierunku maszyn hutniczych, specjalność – obróbka plastyczna stali Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1975). Nostryfikował studia w Szwecji (1978–1979). Wiedza zdobyta w AGH pozwoliła mu na szybki awans zawodowy w Szwecji, która w połowie lat 70-tych przechodziła transformację energetyczno-ekologiczną, przed którą obecnie stoi Polska.

Motto osobiste

Wykorzystaj szansę, bo jest jakiś powód, że to właśnie Ty ją otrzymałeś.

Motto zawodowe

Zadowolony klient jest lepszy niż najlepszy PR-owiec.

Najważniejsze osiągnięcia w życiu osobistym

Po moim wyjeździe do Szwecji ożeniłem się ze Szwedką o polskich korzeniach. Mam czworo wspaniałych i zdolnych dzieci. Najstarszy syn Philip – lat 28 – ukończył Królewską Akademię Muzyczną w Sztokholmie w klasie fortepianu i jest jednym z najbardziej obiecujących, młodych szwedzkich jazzmanów. Córka Nathalie – lat 26 – ukończyła dwa fakultety na uniwersytecie w Uppsali (historyczny i pedagogiczny). Druga córka Madeleine – lat 21 – jest studentką drugiego roku nauk społecznych w Örebro. Syn Martin – lat 17 – jedyny, który poszedł w moje ślady, jest jednym z najlepszych uczniów technicznego gimnazjum ABB w Västerås. Znalazł się w grupie reprezentantów Szwecji w mistrzostwach Europy w budowie robotów z klocków LEGO, ponadto jest bardzo zdolnym gitarzystą, DJ-em i fotografikiem.

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu zawodowym

Swoją karierę zawodową rozpocząłem jako projektant, a potem manager projektów w firmach konsultingowych. Pracowałem m.in. w ABB, SEMCON, SWECO, Neste, Norsk Hydro. Po zmianie systemu politycznego w Polsce, czując przywiązanie do Polski zacząłem pracować z ramienia Banku Światowego wraz z firmą konsultingową SWECO w projektach opracowywania master planów uciepłownienia największych polskich miast, m.in. nad opracowaniem strategicznych planów zabezpieczenia energii cieplnej dla Krakowa do 2030 roku. Zostałem prezesem firmy Cetetherm Polska – firmy z koncernu Tetra Pak, a następnie prezesem Birka Energi Polska, trzeciego największego skandynawskiego koncernu energetycznego, znanego obecnie pod nazwą Fortum Heat Polska. Obecnie jestem prezesem i współwłaścicielem firmy Radscan Intervex Polska, światowego lidera w technologiach oczyszczania i odzysku energii ze spalin. Jestem ekspertem ds. energii odnawialnej Związku Powiatów Polskich oraz doradcą w Komisji Energetyki w Sejmie. Ponadto wykładam na studiach podyplomowych na Politechnice Łódzkiej ze strategicznego planowania energetycznego.

Prywatnie

Interesuję się historią powszechną, piłką ręczną, polityką i fotografią.


Jacek Kaczorowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PGE Elektrownia Bełchatów

Urodził się 7 listopada 1957 roku w Rawie Mazowieckiej. Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Górniczym rozpoczął w 1976 roku. W 1981 roku ukończył je na kierunku technika odkrywkowej eksploatacji złóż ze specjalnością inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego. Na uczelnię wrócił także w latach 1996–1998, gdy podyplomowo studiował menedżerstwo w górnictwie.

Po ukończeniu studiów w 1981 roku, w dniu imienin swojej matki, związał się z jedną z największych w Europie firm górniczych – Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów. Tam pokonywał kolejne szczeble zawodowej kariery – był m.in. głównym inżynierem, dyrektorem zakładu robót inżynieryjno-budowlanych. W latach 1999–2003 będąc członkiem zarządu piastował w KWB Bełchatów funkcję dyrektora ds. inwestycji, a w latach 2006–2010 prezesa zarządu i dyrektora generalnego. Od lipca 2009 roku równolegle zarządzał również PGE Elektrownią Bełchatów SA i doprowadził do jej konsolidacji z kilkunastoma spółkami energetycznymi i wydobywczymi z całej Polski. Od 1 września 2010 roku jest prezesem skonsolidowanego podmiotu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA jednej z pięciu najważniejszych spółek Polskiej Grupy Energetycznej.

Motto osobiste

Cygan przez wieś przechodzi raz…

Motto zawodowe

Konsekwentna realizacja celów

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu osobistym

Do swoich osobistych sukcesów zalicza szczęśliwą rodzinę. Od 25 lat tworzy ją z żoną Lidią. Mają dwójkę dzieci: Annę i Bartosza. Ania jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i obecnie pracuje w firmie audytorskiej. Bartosz częściowo kultywuje rodzinną tradycję – studiuje w AGH zarządzanie.

Zawsze podkreśla, że jego wielkim osobistym szczęściem było napotykanie na swojej drodze życiowej wyjątkowych, życzliwych ludzi, którzy wywierali ogromny wpływ na jego osobisty rozwój i wspierali w podejmowaniu istotnych życiowo decyzji. Byli to przede wszystkim szkolni nauczyciele i wychowawcy – ze szczególnym sentymentem wspomina swojego licealnego nauczyciela matematyki Bogdana Spychałę – jak również wykładowców AGH. Szczególnie wiele zawdzięcza trzem profesorom: Kazimierzowi Czopkowi, Antoniemu Tajdusiowi i Wiesławowi Koziołowi.

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu zawodowym

Z sukcesem zarządzał największą polską kopalnią odkrywkową KWB Bełchatów oraz największą polską elektrownią – Bełchatów. W 2010 roku doprowadził do konsolidacji kilkunastu elektrowni (Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra), kopalni (Bełchatów i Turów), elektrociepłowni (Bydgoszcz, Gorzów, Rzeszów, Lublin, Kielce i Zgierz) oraz przedsiębiorstw energetyki cieplnej (Gorzów i Gryfino). Jest prezesem skonsolidowanej spółki – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – krajowego lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej.

Przez otoczenie jest postrzegany jako sprawny menedżer z wieloletnim doświadczeniem. W 2008 roku w rankingu dziennika Polska Dziennik Łódzki znalazł się w gronie najbardziej wpływowych osób w regionie łódzkim, które pozytywnie wpływają na życie regionu i zamieszkującej go społeczności. Rok później otrzymał tytuł Menedżera Roku Regionu Łódzkiego przyznany w ramach prestiżowego konkursu organizowanego przez redakcję „Polska Dziennik Łódzki” wraz z Business Centre Club – Lożą Łódzką. Wzorcowe relacje z pracownikami zaważyły, że Jacek Kaczorowski został niekwestionowanym liderem konkursu w kategorii „Duże Firmy”. W 2010 roku uznany został za najbardziej wpływową osobę regionu bełchatowskiego. Jak mówi – wszystko to jest możliwe za sprawą osób, z którymi współpracuję na co dzień. W tym roku został laureatem branżowego konkursu Biały Węgiel.

Jacek Kaczorowski jest członkiem sekcji Ekonomiki Górnictwa w Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Rady Naukowej Poltegor – Instytut. Przewodniczy również Radzie Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego i jest członkiem Zespołów Trójstronnych ds. branży węgla brunatnego i energetyki. Aktywnie działa na rzecz rozwoju energetyki opartej na wykorzystaniu bogatych krajowych złóż węgla brunatnego, widząc w tym szansę dla polskiej samowystarczalności i niezależności energetycznej. Zasiada w prezydium Komitetu Sterującego dla Przygotowania Zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego. Jest także członkiem Komitetu Sterującego Zadania Badawczego „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

Prywatnie

W dzieciństwie marzył o piłkarskiej karierze, takiej jaką zrobił brazylijski gwiazdor Pele. Dziś jest zapalonym kibicem sportowym. Chętnie uczestniczy w meczach bełchatowskich drużyn: GKS-u Bełchatów oraz bełchatowskiej SKRY dzieląc z bełchatowianami radość zwycięstw, a niekiedy gorycz sportowych porażek. Wśród swoich najważniejszych cech wymienia upór i konsekwencję. Nie lubi lenistwa i głupoty. Jest zodiakalnym skorpionem. Nie ukrywa, że najwięcej czasu poświęca na pracę, na wypoczynek znajduje czas tylko w weekendy. Najchętniej zaszywa się wtedy w leśnej głuszy, nad wodą i oddaje swym pasjom. Wędkuje, zbiera grzyby albo spaceruje ze swym pupilem – Kimem, wyżłem niemieckim. Nie znosi przesiadywać w jednym miejscu, bez ruchu. Nawet w wędkarstwie preferuje aktywną metodę spinningową. Marzy o łososiowej wyprawie wędkarskiej do Norwegii lub Kanady. W telewizji najczęściej ogląda TVN 24. Potop Henryka Sienkiewicza to jego ulubiona książka. Wieczorami, zwłaszcza późną jesienią i zimą, lubi zasiąść przy kominku z rodziną, posłuchać tradycyjnego rocka (Pink Floyd, Queen) albo rozegrać mecz tenisa stołowego z synem.


Andrzej Miernik

niezależny konsultant w zakresie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw

Urodził się 25 listopada 1956 roku w Gdańsku. W 1971 roku podjął naukę w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W 1980 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki, kierunek: elektronika, specjalizacja: automatyka.

Motto osobiste

Trzeba ufać ludziom!

Motto zawodowe

Programowa zasada to: Najważniejszy jest porządek!

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu osobistym

Jest szczęśliwym mężem i ojcem. Już jako dziecko interesował się techniką – m.in. konstruowaniem robotów i maszyn; rozwiązywał zagadki matematyczne. Tego samego uczył swoje dzieci. Dwóch synów – Andrzej i Eugeniusz – poszło w jego ślady – obecnie studiują w Akademii Górniczo-Hutniczej, córka Katarzyna ukończyła studia humanistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Najważniejsze osiągnięcia
w życiu zawodowym

W tym samym roku podjął pracę w Krakowskim Przedsiębiorstwie Informatyki Przemysłu Budowlanego „ETOB” w Krakowie, a następnie w Przedsiębiorstwie Polonijnym SABBA i ponownie w przedsiębiorstwie „ETOB”, gdzie obsługiwał pierwsze systemy mini i mikrokomputerowe.

W 1989 roku rozpoczął pracę w spółce informatycznej QUMAK International SA (wcześniej QUMAK Sp. z o.o.), gdzie następnie objął stanowisko wiceprezesa i Dyrektora Działu Bezpośredniej Sprzedaży, współtworząc oraz realizując koncepcję sprzedaży komputerów osobistych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W ramach swych obowiązków służbowych przez kilka miesięcy przebywał w Singapurze, gdzie nadzorował przygotowywanie i wysyłkę sprzętu komputerowego do Polski.

W 1992 roku rozpoczął wieloletnią karierę zawodową w spółce akcyjnej ComputerLand. W Krakowie stworzył i poprowadził jeden z oddziałów tej spółki. Do 1998 roku był jego dyrektorem, gdzie zarządzał stuosobowym zespołem pracowników. Odpowiadał za jedno z największych wdrożeń oprogramowania produkcji ComputerLand przeprowadzone w ramach projektu finansowanego przez Bank Światowy – ALSO TOR #3 i #4, znanego pod nazwą wdrożenia systemu POMOST (dla Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej). Następnie w latach 1998–2004 pracował jako dyrektor generalny, odpowiadając kolejno za następujące obszary działania spółki:

Zarządzanie Zasobami Grupy ComputerLand w Warszawie; został także członkiem Komitetu Strategicznego Grupy ComputerLand. Był odpowiedzialny za przeprowadzenie fuzji ComputerLand z dużymi spółkami informatycznymi: Elba oraz CSBI. Zaprojektował i wdrożył system rozliczeń wewnętrznych obowiązujących w ramach projektów realizowanych dla klientów spółki.

Dział Usług ComputerLand. Brał aktywny udział w projekcie realizowanym z firmą doradczą McKinsey mającym na celu wytyczenie nowych strategicznych kierunków rozwoju ComputerLand. Znacząco zwiększył wolumen sprzedaży usług świadczonych przez podległy mu pion, między innymi dzięki rozwijaniu trwałych relacji partnerskich i zdobywaniu nowych kompetencji (Cisco, IBM) oraz wybudowaniu i wdrożeniu centralnego Service-Desk (specjalizowanej struktury organizacyjnej do zarządzania działalnością firmy w zakresie serwisu sprzętu i infrastruktury).

IT Outsourcing ComputerLand. Był odpowiedzialny za stworzenie całościowej oferty usług w zakresie Outsourcingu IT, kreowanie świadomości potrzeb w zakresie Outsourcingu IT wśród klientów Sektorów Bankowo-Finansowego, Administracji Publicznej, Przemysłu, Energetyki i Ciepłownictwa, pozyskiwanie klientów oraz prowadzenie procesów sprzedaży usług w zakresie Outsourcingu IT wraz z negocjowaniem kontraktów ( z których wiele realizowanych jest do tej pory).

Sektor General Business, gdzie odpowiadał za sprzedaż produktów i usług spółki do klientów z takich branż jak: przemysł, operatorzy GSM, instytucje ubezpieczeniowe oraz sektor administracji samorządowej.

Produkcja i Wdrożenia ComputerLand SA. W tym obszarze Andrzej Miernik odpowiadał za zarządzanie produkcją, rozwojem i utrzymaniem rozwiązań informatycznych oferowanych klientom Grupy ComputerLand. Zwiększył efektywność i wykorzystanie kompetencji eksperckich poprzez wdrożenie kultury pracy opartej o model „mistrz i uczeń” (projekt „Absolwent”) oraz przeprowadził wdrożenie specjalizowanego systemu zarządzania projektami.

W 2001 roku został wybrany przez Kadrę Menedżerską i Zarząd ComputerLand jako Najlepszy Pracownik Dekady ComputerLand 1991–2001.

We wrześniu 2004 roku powołany został do Zarządu ComputerLand SA, zaś w marcu 2007 roku został wiceprezesem Zarządu Sygnity SA (dawniej ComputerLand SA). W latach następnych piastował funkcje w zarządach wielu spółek, m.in. Web Inn SA (Grupa Sygnity) w Krakowie, Sygnity Research SA (Grupa Sygnity) w Warszawie. Pełnił również funkcje w radach nadzorczych spółek: ComputerLand Serwis Sp. z o.o., ZEC Infoservice Sp. z o.o., Elpoinformatyka Sp. z o. o., Web Inn SA.

Obecnie jest niezależnym konsultantem w zakresie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W 2009 roku został wiceprezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Wykładał na wielu konferencjach organizowanych m.in. przez Institute for International Research, Help Desk Institute, Giełdę Papierów Wartościowych, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Prywatnie

Swoje życie od wielu już lat dzieli między Warszawę, gdzie pracuje, Kraków, z którym związany jest rodzinnie i Wysową – niewielkie uzdrowisko w Beskidzie Niskim, zwane przez miłośników „Zagubioną Perłą Beskidu”. Tam też jego żona Barbara i córka prowadzą Stary Dom Zdrojowy. Jesienią rodzinnie organizują doroczne wydarzenie – „Święto Rydza w Wysowej Zdroju”, promujące walory zdrowotne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe tego uzdrowiska oraz regionu.

Razem z rodziną jeździ na nartach (dzieci są instruktorami narciarstwa alpejskiego), uprawia turystkę górską, zwiedza zabytkowe cerkwie oraz jeździ konno po beskidzkich lasach i połoninach. Interesuje się także historią Polski, geografią i etnografią Beskidu Niskiego.

Kolumnę redaguje
Małgorzata Krokoszyńska