Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

Akademia Hutnicza w Krakowie - Jubileusz 90-lat

Wędrującą z trudnej drogi - powitały godne schody -
które wieki zatrzymały - chłód rozkoszny - cisza - nastrój
wprost nabożny - z góry Święta w dół spojrzała - patrz
Barbaro znów tu jestem - nie wiem - może raz ostatni -

Pozdrawiam Cię Wielka Pani - Święta Dobra Opiekunko -
wierna Braci patronujesz - z Tobą razem w trudne czasy -
lata biegną jak szalone - Jubileusz nowe karty - wielu przez
te bramy przeszło - by budować przyszłość godną dla Tych
wszystkich którzy w trudzie chcą w ojczystym trwać frasunku -
by nikt nie czuł się samotny w wielkim dziele budowania -
przecież wolność - chociaż trudna - tyle ofiar przygarnęła
Matka ziemia - nowe czasy - nowe hasła możni mnożą
dla Górników łut nadziei - wciąż przygasa -

Proś za nimi o Patronko - bezpieczeństwo /m wybłagaj
w pracy godność i znaczenie - zdobywali - tak potrzebne
w naszym kraju - uzdrów chore i krzywdzące miej w opiece -
by odnalazł pracę twórczą każdy człowiek -

90 Lat już mija Akademia nadal ważna - pokolenia ciągle
nowe - tu szacunek zdobywają dla tej ziemi dla tradycji -
serca ciepłem napełniają - wiedzą godną Polsce służą -

Profesorów liczne grono w spełnień trudzie i szacunku -
niech swą misję nadal pełnią - ważna jest treścią - nauką -

Vivat - Vivat - Akademia - młodych prowadź - ucz szacunku
niech te mury „Alma Mater” służą nadal Tym co pragną
ważność Polski i bogactwo równać z światem - bo na
prawdzie kraj rozkwita - budowane jest opoką - prawo -
godność - sprawiedliwość - to najświętsze ludzkie prawo.

„Vivat - Vivat Akademia” 100 lat życzę - to co ważne
niech króluje i w Ojczyźnie szczytne miejsce obejmuje -

O Barbaro Święta Pani niech przez Twoje wstawiennictwo
kraj ojczysty znów rozkwitnie zgodnym czynem i dostatkiem.

Bronisława Betlej, 2009

Bronisława Betlej