Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej Oddział w Krakowie

W obecnym roku akademickim Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej rozpocznie 37-lecie swojej działalności. Miejscem spotkań członków Stowarzyszenia jest Akademia Górniczo-Hutnicza, na co wyraziły zgodę władze Rektorskie. Wielu członków Stowarzyszenia, to pracownicy Uczelni. W ramach regularnych spotkań członków Stowarzyszenia, gościnnie w spotkaniach autorskich bierze udział poetka rodem z Ziemi Krośnieńskiej Pani Bronisława Betlej, która wiele strof poezji poświęciła spotkaniom, stowarzyszenia, górnikom i ich patronce św. Barbarze. Przybliżamy postać poetki, z podziękowaniem za Jej wspaniałe spotkania z poezją.

Bronisława Betlej

Urodzona 26.VIII.1928, pisze wiersze, prozę i bajki dla dzieci. Posiada duży dorobek literacki w znacznej mierze nie opublikowany (ponad 18 000 wierszy oczekujących na druk).

Jest Członkiem Związku Literatów Polskich OL Rzeszów i „Warszawskiego Klubu Pisarzy”.

Pierwsze utwory ukazały się na początku lat 60-tych na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej, a także na antenie radiowej i telewizyjnej. Uzyskały wysoką ocenę krytyków i odbiorców również zagranicznych.

Za działalność pisarską wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Posiada wiele odznaczeń, świadectw uznania, tytułów, honorów i certyfikatów środowisk naukowo-twórczych.

• 1993/94 – tytuł „Kobiety Roku w Literaturze na świecie”

• 1995 – „Złote Pióro” – prestiżowa nagroda literacka,

• 1995 – honorowy tytuł „Indywidualności Województwa Krośnieńskiego”

• 1997 – tytuł „Człowieka Roku na Podkarpaciu” nadany przez Wojewodę Krośnieńskiego i Redakcję „Podkarpacie”

• 1997 – złoty krzyż Zasługi za działalność literacką z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

• 1999 – tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Jedlicze” przyznany w 50-lecie działalności literackiej

• 2001 – certyfikat „Międzynarodowa Osobowość Roku” nadany przez Centrum Biograficzne w Cambridge w uznaniu za osiągnięcia w dziedzinie Poezji i Literatury

• 2001 – certyfikat „Nagroda XXI Wieku za Wybitne Osiągnięcia” nadany przez Centrum

• Biograficzne w Cambridge – odznaka Zasłużonego Działacza Kultury” nadana przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polski

• „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

• Tytuł Międzynarodowego Pisarza roku nadany przez Centrum Biograficzne w Cambridge

• 2005 – Międzynarodowa Nagroda Pokojowa „International Peace Prize” za wybitne osiągnięcia dla społeczeństwa przyznana przez American Biographical Institute North Caro lina USA

• 2005 – nagroda Starosty Krośnieńskiego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

• 2005 – Nagroda Zarządu Podkarpackiego – przyznana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego

• Od wielu lat figuruje w Międzynarodowych Encyklopediach wydawanych przez Cambridge:

„Dictionary of International Biography”

„The World Who’s Who Woman”
„International Who is Who Intellectuals”
„Biographical Association Directory”
„International Who’s Who in Poetry and Poets” 1999/2000

„International Who’s Who in Poetry and Poets” 2001/2002

• 2005 – The Cambridge Blue Book Woman of The Year”.

Za działalność literacką znajduje się w „Międzynarodowym Słowniku dwóch tysięcy wybitnych osobowości na świecie.

Posiada prestiżową legitymację „FIBA” zgodną z tytułem nadanym przez International Association Cambridge.

Wielokrotnie zapraszana na Kongresy Intelektualistów Świata do Edynburga, San Francisco, Oxfordu, Nowego Orleanu, Lizbony, Washingtonu i Vancouver.

Podkreślić należy fakt, iż wiele nagród oraz uznanie jakie osiągnęła Autorka zawdzięcza wieloletniej, mozolnej pracy.

Ponadto otrzymała wiele odznaczeń za udział w wojnie obronnej 1939-1945 jako łączniczka w szeregach AK, m.in.; „Złoty Krzyż Zasługi”, „Krzyż Partyzancki”, „Krzyż Armii Krajowej” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2004 r. stopień Porucznika nadany przez Ministra Obrony Narodowej.

Jest Członkiem wielu Klubów Artystyczno-Literackich, Stowarzyszeń Miłośników Ziemi, Kombatantów i innych, a także w Światowym Związku Żołnierzy AK i Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Odbyła ponad 1000 spotkań autorskich dla odbiorców w wielu zróżnicowanych kategoriach wiekowych. Systematycznie bierze czynny udział w sesjach popularno – naukowych oraz prestiżowych i okolicznościowych uroczystościach.

Corocznie odbywają się dla młodzieży Konkursy Recytatorskie poezji Autorki. Wiersze zyskały także oprawę muzyczną i wykonywane przez zespoły muzyczne i indywidualnych wykonawców uświetniają uroczystości.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż Bronisława Betlej wiele nagród oraz uznanie jakie osiągnęła zawdzięcza wieloletniej mozolnej pracy. Autorka wciąż jest niezwykle kreatywna. Mimo wielu przeciwności losu tworzy nadal z ogromną pasją zgłębiając tajniki ciągle zaskakującego, nieodgadnionego świata.

Artur Bęben

Modlitwa
do Patronki Górników

Święta Barbaro Patronko Górników
Z murów starej uczelni spoglądasz
Na królewskie miasto– Kraków
Tu serce ojczyzny bije najmocniej
Znaki Polskie są każdym zaułku –

Święta Barbaro naucz miłowania
Pędzących w pośpiechu za złotą
Ułudą – zatrzymaj – niech podniosą
Głowy – a zobaczą Barbarę –postać
Świętą zatroskaną losem rodaków –

Święta Barbaro zbliż serca niecierpliwe
Do skarbnicy ziemi – obdarowanie trwa
Od początku – bo kocha Górniczy stan
Od wieków opieką otacza–rozświetla
Mroczne korytarze nadzieją powrotów

Matką jest Górników w każdym czasie
Wśród wieków gdy skarby ziemi były
Chlebem wielu – w zdobywaniu trudnym
Mieszał się pot biednych z pyłem czarnym
Olej skalny– rozświetlał biedne i bogate

Ludzkie przystanie dobra i spoczynku –
Święta Barbaro – niech nadal szacunek
Dla Górniczej braci sprawcą dostatku –
Zasłużyli wiekami trudem– nie na biedę
Tej w Ojczyźnie Czas przemian nie
szczędzi…

Dostojność

Akademia – idę po schodach
W skupieniu – powoli –
Zbieram natchnienie –
Tu Staszic króluje – mądrością
Napełnia głodnych poznania
Historii ojczystej ziemi –
Tyle tajemnic nie zbadanych
Pokładów – ciekawość jest
Mostem – łączy stare i nowe –

Płomyczek kaganka miesza
Światło prawdy z górniczą
Lampą – przyjaciółką kopalni

Akademia znak czasu – nadal
Święta Barbara – błogosławi

(B.Betlej, 2008)