Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Marek Sokołowski (1956–2013) – wspomnienie

Urodził się 14 grudnia 1956 roku w Pile. W latach 1971–1976 uczęszczał do Technikum Melioracji Wodnych w Poznaniu .

Studnia wyższe rozpoczął w 1976 roku na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, uzyskując w 1981 roku dyplom magistra inżyniera geologa górniczego z wynikiem bardzo dobrym. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Makoszowy” w Zabrzu jako geolog „pod ziemią”, zdobywając krok po kroku wszelkie niezbędne uprawnienia i stosowne zatwierdzenia (CUGu, OUGu i WUGu), dochodząc do stanowiska głównego geologa kopalni w 1988 roku.

Marek Sokołowski podczas Zjazdu SW AGH w 2012 roku

Marek Sokołowski podczas Zjazdu SW AGH w 2012 roku - fot. Zbigniew Sulima

W tym czasie brał udział w licznych opracowaniach dokumentacyjnych o charakterze wewnętrznym i szerszym, min. w Dokumentacjach Geologicznych, Projektach Zagospodarowania Złoża, Planach Ruchu, Analizach Techniczno-Ekonomicznych, Biznes Planach, Projektach Restrukturyzacyjnych, w Opracowaniach Hydrogeologicznych i zakresu Geologii Inżynierskiej. Za udział w ww. pracach otrzymał Wyróżnienie Komisji Zasobów Kopalin przy MOŚZNiL w 1986 roku.

Marek Sokołowski podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku

Marek Sokołowski wraz z żoną podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku - fot. Zbigniew Sulima

Po śmierci żony w 1995 roku wraz z dwoma córkami przenosi się w rodzinne strony do miejscowości Kaczory koło Piły. Pracę w Kopalni „Makoszowy” zakończył w listopadzie 1999 roku.

Od 2000 roku zaczął pracować w branży kopalin pospolitych, opracowując szereg dokumentacji złożowych dla iłów i kruszyw naturalnych. Opracowywał również zagadnienia z zakresu ochrony środowiska jak np. „Raport oddziaływania na środowisko zamierzonych prac geologicznych złoża iłów Wyrzysk-Osiek”.

Marek Sokołowski wraz z żoną
podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku

Marek Sokołowski wraz z żoną
podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku - fot. Zbigniew Sulima

W 2000 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

W latach 2000–2001 pracował jako Specjalista Geolog Górniczy w Zarządzie Bydgoskich Kopalin Surowców Naturalnych oraz na niepełnym etacie jako Specjalista Geolog w Starostwie Powiatowym w Chodzieży w Wydziale Ochrony Środowiska. Od 31 grudnia 2001 roku pracował na stanowisku Starszego Inspektora ds. Geologii, a od grudnia 2004 roku Nadinspektora ds. Geologii w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu. Pracę w Urzędzie Górniczym zakończył w kwietniu 2007 roku w związku z przejściem na emeryturę.

Marek Sokołowski wraz z żoną
podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku

Marek Sokołowski wraz z żoną
podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku - fot. Zbigniew Sulima

Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu pracował intensywnie w drodze umów na zlecenie w opracowaniach i wydawanych opiniach w zakresie projektów geologicznych oraz zasobów kruszyw naturalnych.

W 2008 roku ożenił się ponownie tworząc z wybranką swojego serca szczęśliwą rodzinę.

Był długoletnim członkiem SITG oraz Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i honorowymi.

Mgr inż. Marek Sokołowski zmarł 18 września 2013 roku w ulubionym przez siebie Krakowie w wieku 57 lat.

Został pochowany na cmentarzu w Kaczorach koło Piły.

Cześć jego pamięci!