Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
19 czerwiec 2024

Czesław Ochab (1940–2013) – wspomnienie

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SW AGH

Urodził się 31 października 1940 roku w Łączkach Kucharskich w powiecie ropczyckim w rodzinie Józefa i Wiktorii z domu Raś. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, zaś do liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Ropczycach. Po maturze w 1958 roku zdał pomyślnie egzamin wstępny i został przyjęty w poczet studentów Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Czesława interesowało górnictwo podziemne, na czwartym roku studiów wybrał specjalizację „Projektowanie i Budowa Kopalń”. Sekcja ta była kuźnią kadr dla przedsiębiorstw wykonawstwa górniczego (PRG, PBKR PBSz) i biur projektowych oraz kopalń. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku projektowane i budowane były: ROW, kopalnie Zagłębia Miedziowego w Lubinie, kopalnia Zn/Pb Pomorzany, trwała rozbudowa i modernizacja wielu kopalń węgla kamiennego, a Kopex rozpoczynał budowę kopalń poza granicami kraju. Kolega Czesław Ochab prace dyplomową na temat „Udostępnienie pokładów siodłowych na poziomie 800 m kopalni Walenty-Wawel” obronił 6 lipca 1964 roku promotorem jego pracy był prof. Roman Bromowicz, recenzentami byli: prof. Adam Trembecki i dr inż. Zbigniew Wanat natomiast przewodniczącym komisji egzaminacyjnej ówczesny Dziekan Wydziału Górniczego prof. Mieczysław Lasoń. Praca dyplomowa została oceniona na bardzo dobrze oraz egzamin dyplomowy również na bardzo dobrze. Niezwłocznie po obronie pracy dyplomowej Czesław podjął pracę jako stypendysta na stażu w kopalni „Walenty-Wawel” w Rudzie Śląskiej. Pracował w oddziałach wydobywczych gdzie wydobywano węgiel w pokładach grupy 500 systemem filarowo-zabierkowym z podsadzką hydrauliczną, przez okres czterech lat szybko awansując od stażysty do sztygara objazdowego. W 1968 roku przeszedł do pracy w swojej specjalności – budownictwa górniczego do Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Rud w Bytomiu, gdzie rozpoczął prace na stanowisku inspektora w dziale górniczym. W roku 1970 roku wstąpił w związek małżeński z Grażyną Grzesik i w 1972 roku urodziła się im córka Małgorzata. Pracował przy budowie kopalni „Pomorzany” – głębieniu szybów, drążeniu przekopów i wyrobisk komorowych. Podległe mu oddziały powierzchniowe realizowały obiekty budownictwa powierzchniowego, przemysłowe i inne. Pracował także przy robotach szybowych, drążeniu przekopów i wyrobisk komorowych w kopalniach węgla kamiennego, głównie w rejonie Rudy Śląskiej i Bytomia. W całym przebiegu swojej pracy zawodowej w PBKR Bytom awansował przez poszczególne stanowiska do stanowiska –Kierownika Ruchu Zakładu ZBK-7. Po przejściu na emeryturę w niedługim czasie zorganizował i uruchomił wraz ze wspólnikami firmę prywatną „Gros” o podobnym profilu jak działalność w PBKR, której był prezesem zarządu do 2006 roku. Firma ta wykonywała prace górnicze głównie w kopalniach w Rudzkiej Spółce Węglowej. Za swoją działalność zawodową został wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony dla Górnictwa, był także Generalnym Dyrektorem Górniczym stopnia III. W codziennym życiu był przykładnym mężem, ojcem i dziadkiem, miał szerokie grono znajomych, kolegów i przyjaciół. Kochał aktywne życie, lubił teatr, operę i operetkę, jego hobby to pływanie, a zimą od wielu lat narty. Życie osobiste – zawodowe i rodzinne – uzupełniał pracą społeczną w Stowarzyszeniu Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego czterdziestoletnie członkostwo cechowało się nadzwyczaj aktywną działalnością „w terenie” i w Zarządzie Głównym, w którym od 1995 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Za swoją działalność w 1987 roku został wyróżniony przez Zarząd Główny SW odznaką honorową (nr 157), a w 2005 roku na Zjeździe Jubileuszowym 60-lecia stowarzyszenia otrzymał godność Członka Honorowego.

Kolega Czesław odszedł tak niespodziewanie w dniu 19 września 2013 roku pogrążył w smutku i żałobie najbliższą rodzinę oraz znajomych i członków oraz Zarząd SW AGH. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym na Józefówce w Piekarach Śląskich.

Waldemar Mandecki i Henryk Kopeć

Czesław Ochab podczas Zjazdu SW AGH w 2012 roku

Czesław Ochab podczas Zjazdu SW AGH w 2012 roku - fot. Zbigniew Sulima

Czesław Ochab podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku

Czesław Ochab podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku - fot. Zbigniew Sulima

Czesław Ochab podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku

Czesław Ochab podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku - fot. Zbigniew Sulima

Czesław Ochab podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku

Czesław Ochab podczas wyjazdu SW AGH do Albanii w 2006 roku - fot. Zbigniew Sulima