Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
26 maj 2024

Immatrykulacja po 50. latach

Wszelkie jubileusze i spotkania po latach są wielkim przeżyciem, a zetknięcie się z ludźmi nie widzianymi niemal pół wieku to wydarzenie wprost niezwykłe . Absolwentom Akademii Górniczo-Hutniczej emocji, wzruszenia i radości dostarcza organizowane dwa razy do roku Odnowienie Immatrykulacji po 50. latach. W Vivat Akademia chcemy rozpocząć relacjonowanie tej blisko już 50-letniej tradycji przypominając dwie ostatnie powtórne immatrykulacje. 40. Odnowienie Immatrykulacji dla rocznika 1963/64 odbyło się 20 listopada 2013, natomiast 41. (pierwsze w tej wdycji) dla rocznika 1964/65 było 11 czerwca 2014.

Mottem uroczystości są słowa „Pamięć i tradycja to zachowanie tożsamości naszej Almae Mater”. Motorem i głównym organizatorem tych wzruszających uroczystości jest od samego początku ich trwania dr inż. Krystyna Norwicz.

Uroczystość ta po raz pierwszy odbyła się podczas jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 roku. Inicjatorem i współorganizatorem tej uroczystości jest Stowarzyszenie Wychowanków AGH, najstarsza uczelniana organizacja tego typu w kraju. Dostępują tego zaszczytu tylko ci, którzy ukończyli studia wyższe, a byli immatrykulowani po raz pierwszy przed 50 laty. Powtórna immatrykulacja jest to święto „studentów jubilatów”.

Immatrykulacji dokonują Rektor AGH z dziekanami, wręczając jubilatom specjalne okolicznościowe indeksy w czerwcu i listopadzie każdego roku. W listopadzie 2013 roku odbyło się odnowienie immatrykulacji dla rocznika 1963/64 dla wydziałów: Odlewnictwa, Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Ceramicznego i Metali Nieżelaznych, natomiast czerwcowe (w 2014 r.) było dla studentów z rocznika 1964/65 z wydziałów: Górniczego, Metalurgicznego, Geologiczno-Poszukiwawczego i Geodezji Górniczej.

Jak zwykle uroczystości immatrykulacyjne rozpoczynają się o godz. 9:00 mszą świętą dziękczynną w Akademickiej Kolegiacie św. Anny.

Około godziny 10:00 Jubilaci przybywają przed aulę AGH, gdzie załatwiają formalności zgłoszeniowe przy stolikach swoich wydziałów, odbierają identyfikatory osobiste, wpisują się do Księgi Pamiątkowej, goszczą przy bufecie i witają się entuzjastycznie. Wszyscy przed godz. 12:00 zajmują swoje miejsca w auli. W samo południe przy dźwiękach marsza przybywa Rektor AGH prof. T. Słomka, bądź w Jego zastępstwie prorektor wraz z dziekanami wydziałów, które kończyli immatrykulowani oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Wychowanków.

Uroczystość rozpoczyna się pieśnią „Gaude Mater Polonia”, po czym głos zabiera rektor witając wszystkich zebranych. Rektor przypomina stan uczelni z lat studiów jubilatów, rektorów, dziekanów, liczbę ówczesnych wydziałów i studentów oraz przedstawia rozwój i sukcesy uczelni, nowe kierunki kształcenia i perspektywy jej rozwoju.

Kolejnym punktem uroczystości jest złożenie ślubowania, którego tekst znajduje się w specjalnych indeksach odnowienia immatrykulacji. Po ślubowaniu następuje akt immatrykulacji – dziekan danego wydziału wyczytuje nazwiska immatrykulowanych, którzy ustawiają się przed stalą, a następnie rektor immatrykuluje dotykając lewego ramienia berłem rektorskim, a specjalne indeksy wręcza dziekan danego wydziału. Każdej grupie wykonywana jest pamiątkowa fotografia z rektorem i dziekanem.

Po zakończeniu immatrykulacji rektor tradycyjnie prosi o uczczenie chwilą ciszy tych wszystkich, którzy od nas odeszli.

Po wystąpieniu przedstawiciela immatrykulowanych centralną część uroczystości kończy „Gaudeamus igitur”. Rektor zaprasza wszystkich do wspólnej i wydziałowych fotografii pod statuą Stanisława Staszica – patrona AGH oraz do zwiedzenia uczelni.

Zakończeniem uroczystości jest tradycyjne koleżeńskie spotkanie jubilatów w „Krakusie”. Biesiada odbywa się w atmosferze pełnej wspomnień, przyjaźni, radości z uroczystości. Nie obywa się bez planów przyszłych spotkań koleżeńskich.

40. odnowienie immatrykulacji

Dziekanami, którzy brali udział w 40. immatrykulacji byli: z Wydziału Odlewnictwa prof. Józef Szczepan Suchy, z Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, z Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych prof. Antoni Kalukiewicz, z Wydziału Ceramicznego dr hab. inż. Paweł Pasierb i z Wydziału Metali Nieżelaznych dr inż. Wiesław Muzykiewicz.

Organizatorami tego odnowienia immatrykulacji byli dr inż. K. Norwicz z ramienia SW AGH i przedstawiciele poszczególnych wydziałów. 20 listopada 2013 roku, z rocznika 1963/64, byli to z Wydziału Odlewnictwa: prof. Aleksander Fedoryszyn, prof. Stanisław Rzadkosz oraz dr inż. Jan Wertz, z Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej: mgr inż. Irena Bardel, dr inż. Anna Bułat, mgr inż. Joanna Czuj oraz prof. Witold Rams, z Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych: mgr inż. Anastazja Gronowska oraz mgr inż. Lesław Lech, z Wydziału Ceramicznego: mgr inż. Urszula Cholewicz, mgr inż. Jerzy Kapturski oraz dr inż. Aleksander Karwiński, z Wydziału Metali Nieżelaznych mgr inż. Małgorzata Dominiak, mgr inż. Wiesław Mróz, dr inż. Małgorzata Styczyńska oraz mgr inż. Ewa Świerczewska.

Podsumowując 40. uroczystość dla rocznika 1963/64 w dniu 20 listopada 2013 roku, immatrykulację odnowiło: 25 odlewników, 51 elektryków, 20 mechaników, 60 ceramików, 42 metalurgów metali nieżelaznych, łącznie 198 studentów jubilatów.

40. Odnowienie immatrykulacji dla rocznika 1963/1964 - fot. Zbigniew Sulima

40. Odnowienie immatrykulacji dla rocznika 1963/1964

41. odnowienie immatrykulacji

Dziekanami, którzy brali udział w tej uroczystości byli: z Wydziału Górniczego dr hab. inż. Zbigniew Burtan, z Wydziału Metalurgicznego prof. Tadeusz Telejko, z Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego dr hab. inż. Michał Stefaniuk, z Wydziału Geodezji Górniczej prof. Stanisław Gruszczyński.

Organizatorami 41. odnowienia immatrykulacji 11 czerwca 2014 roku wraz z dr inż. K. Norwicz byli z Wydziału Górniczego: mgr inż. Adam Kłys, mgr inż. Piotr Kwinta, dr inż. Ryszard Morawa oraz prof. Stanisław Stryczek, z Wydziału Metalurgicznego: dr inż. Bogumił Kołaczkowski, mgr inż. Michał Kołodziejczyk, mgr inż. Eleonora Kumorek, mgr inż. Kazimierz Ochab oraz prof. Jan Sinczak, z Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego: dr inż. Alicja Frysztak-Wołkowska, dr inż. Jerzy Górecki, mgr inż. Janina Mandecka oraz dr inż. Jacek Traple, z Wydziału Geodezji Górniczej: mgr inż. Krzysztof Chutkiewicz, mgr inż. Barbara Chutkiewicz, mgr inż. Wojciech Kiełb oraz mgr inż. Zofia Kiełb.

Podsumowując 41. uroczystości dla rocznika 1964/65 z 11 czerwca 2014 roku, immatrykulację odnowiło: 84 osoby z Wydziału Górniczego, 75 osób z Wydziału Metalurgicznego, 46 osób z Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego i 45 osób z Wydziału Geodezji Górniczej; łącznie 250 studentów jubilatów.

41. Odnowienie immatrykulacji dla rocznika 1964/1965 - fot. Zbigniew Sulima

41. Odnowienie immatrykulacji dla rocznika 1964/1965

Następne odnowienie immatrykulacji dla rocznika 1964/65 dla wydziałów: Odlewnictwa, Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Ceramicznego i Metali Nieżelaznych odbędzie się 19 listopada 2014 roku.

dr inż. Krystyna Norwicz