Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
21 kwiecień 2024

Projekt DICTAT na Salonie Poezji w Wiedniu

Wrześniowy wyjazd przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH w tym pięcioosobowej grupy Koła Trybunalskiego do Wiednia, miejsca gdzie sto lat temu zapadła pierwotna decyzja o powołaniu Akademii Górniczej w Krakowie stworzyła szansę rozpropagowania Projektu DICTAT. Po całodziennym zwiedzaniu w dniu 20 września 2013 roku historycznego centrum, w czasie kolacji grupa zapoznała się z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu mgr Janem Walkiewiczem, który omówił najważniejsze problemy obecnej współpracy Polsko-Austryjackiej. Bardziej zainteresowanym rozdał informator dla polskich przedsiębiorców. Po kolacji spokojnym spacerkiem cała grupa udała się na spotkanie do siedziby Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Wiedniu.

W piątkowy wieczór 20 września o godzinie19:30 rozpoczął się „Salon Poezji – Współcześni Poeci Krakowscy”. To wydarzenie kulturalne zrealizowano w ramach „XXII Dni Kultury Polskiej w Austrii” przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Gspodarzami spotkania byli: mgr inż. Józef Buczak – Prezes SPIiT i jego żona Maria Buczak – Przewodnicząca Polsko-Austriackiego Towarzystwa Kultury „Takt”. Konferansjerem był redaktor Jan Potrawa. Swoje utwory recytowali poeci: Józef Baran, Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Kazimierz Swiegocki, Magdalena Węgrzynowicz-Pichta, a wielkie ożywienie i urok wniosła swoim wdziękiem i pięknie brzmiącym głosem, śpiewając swoje utwory, sopranistka Agnieszka Kuk.

Wypełniona sala wsłuchana w słowa poezji współczesnych poetów z Krakowa - fot. arch. autora

Wypełniona sala wsłuchana w słowa poezji współczesnych poetów z Krakowa

Po otwarciu spotkania i wygłoszonych przemówieniach okolicznościowych zostaliśmy powitani i przedstawieni jako grupa absolwentów AGH, która uczestniczy w uroczystym wyjeździe do Wiednia z okazji 100-lecia wydania zgody przez cesarza Franciszka Józefa na utworzenie Akademii Górniczej w Krakowie. Z upoważnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH podziękowaliśmy za zaproszenie na to spotkanie i wręczyliśmy upominki gospodarzom oraz rozdaliśmy materiały informacyjno-promujące regiony i zakłady z których przyjechaliśmy.

Prezentacja tryptyku fotograficznego współczesnego Bełchatowa - fot. arch. autora

Prezentacja tryptyku fotograficznego współczesnego Bełchatowa

Prezentacja poszczególnych grup uczestników spotkały się z uznaniem wszystkich uczestników uroczystości wyrażanych rzęsistymi brawami. Znakomite wprowadzenie nawiązujące do faktu powołania akademii, który poprzedził długoletni ciąg starań o możliwość kształcenia w polskiej uczelni inżynierów górników i hutników wygłosił kol. Henryk Kopeć.

Następnie poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Koła Trybunalskiego Bolesława Herudzińskiego, który wraz z Andrzejem Kacperskim zaprezentował symbole charakteryzujące byłe województwo piotrkowskie i znaczenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, kolebki pierwszych trybunałów koronnych Rzeczypospolitej Polskiej i Bełchatowa gdzie znajduje się największa i najnowocześniejsza w Europie elektrownia produkująca energię z węgla brunatnego. W krótkich słowach jako członek Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskim Centrum Kultury przedstawił projekt „Europejskie dyktatury. Wspólny język sztuk wizualnych w budzeniu świadomości historycznej obywateli Europy”. Program rozpoczęty 1 lipca 2012 roku realizowany przez MCK w Bełchtowie wspólnie z partnerami z Włoch, Rumunii i Hiszpanii. Jest tu miejsce na włączenie się przedstawicieli narodów środkowoeuropejskich niemiecko – i francusko-języcznych. Projekt DICTAT ma na celu stworzenie międzynarodowej międzypokoleniowej sieci europejskich organizacji zaangażowanych w podnoszeniu świadomości w zakresie pamięci historycznej o dyktaturach doświadczonych przez Europejczyków w przeszłości.

fot. arch. autora

Dzisiaj, kiedy likwidujemy granice państwowe, a konflikty udaje się rozwiązywać na drodze porozumień, dyplomacji i w różnego rodzaju gremiach dyskusyjnych, to integracja musi być wypracowana w drodze partnerstwa poszczególnych państw. Żeby w Europie był dobrobyt, to musimy zadbać o prawidłowy rozwój całej Europy. To już wymaga innego podejścia do kształtowania patriotyzmu. Wczoraj patriotyzm oznaczał wojny. Dzisiaj jest niezbędna pokojowa współpraca i integracja międzynarodowa poprzez poszanowanie różnorodności i rozwój bazy inwestycyjnej, ekonomicznej i kulturalnej. Jako przedstawiciel pokolenia wywodzącego się z mroków dyktatury XX wieku i współtwórca patronatu organizacji młodzieżowych budowy Bełchatowskiego Zespołu Górniczo-Energetycznego wniósł potrzebę rozbudzania w środowiskach młodzieżowych krajów UE świadomości współczesnego patriotyzmu w myśl przesłania: Z mroków dyktatur wieku XX energią patriotyzmu do europejskiej kultury wieku XXI.

Bolesław Herudziński