Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2024

Noworoczne spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków

Spotkania noworoczne organizowane przez Stowarzyszenia Wychowanków AGH cieszą się coraz większą frekwencją. W Auli A-0, w piątek 18 stycznia 2013 roku spotkało się ponad 200 osób i po powitaniu przez Przewodniczącego prof. Stanisława Mitkowskiego, przemówieniu gospodarza uczelni Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki oraz wystąpieniu przewodniczącej Stowarzyszenia Absolwentów UJ prof. Marty Doleżał, zaczęto łamać się opłatkiem i składać życzenia zdrowia i powodzenia! Rektorowi – wspaniałego rozwoju uczelni, dziekanom – dobrego zarządzania i pracowitych studentów…, każdemu o czym marzy.

fot. Krystyna Prync

Nie sposób wymienić wszystkich uczestników spotkania, ale na pewno każdy zauważył, że nasz senior Stefan Radziszewski (za dwa miesiące skończy 100 lat) żywo poruszał się po auli i z każdym był gotów wymienić życzenia. Było wielu starszych wychowanków, którzy podczas odnowienia immatrykulacji po 50. latach zapowiedzieli swój udział w spotkaniu. Z młodszych – w galowym mundurze górniczym przybył z Gdańska wiceprzewodniczący Solidarności Bogdan Biś. W licznym gronie pracowników AGH byli profesorowie-seniorzy i młodsi naukowcy. Dużą grupę stanowili też działacze Stowarzyszenia AGH z całej Polski. Myślę, że spotkanie było bardzo udane.

fot. Krystyna Prync

Jak zwykle każdy mógł skorzystać z dobrodziejstw pięknie zastawionego stołu, porozmawiać z kolegami, wspomnieć dawne czasy, z uznaniem wyrazić się o obecnym stanie uczelni i pomyśleć o następnym spotkaniu.

Trud organizacji tegorocznego spotkania wzięła na siebie dr inż. Helena Pitera. Serdecznie dziękujemy.

Andrzej Miga

fot. Krystyna Prync
fot. Krystyna Prync
fot. Krystyna Prync
fot. Krystyna Prync