Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
18 lipiec 2024

Podziękowanie

Wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej – organizacji pożytku publicznego zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000084696
składamy serdeczne podziękowania.

Otrzymane środki pozwalają na szersze realizowanie zadań statutowych Stowarzyszenia, wśród których szczególnie akcji zapomóg dla członków Stowarzyszenia znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej oraz dla wdów i sierot po członkach Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Wychowanków
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie