Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 luty 2024

Noworoczne spotkanie opłatkowe Wychowanków

Organizowane od kilkunastu lat spotkania opłatkowe są dla Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej imprezą ważną i cieszącą się powodzeniem. Około 160 osób spotkało się w południe 14 stycznia 2011 roku w reprezentacyjnej auli naszej uczelni, by podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia noworoczne i przy lampce wina porozmawiać o sprawach ważnych i mniej ważnych.

Przyjechali rzecznicy kół Stowarzyszenia Wychowanków, od Jarosławia po Wrocław i od Krosna po Piotrków Trybunalski, przyszli miejscowi oraz delegacja Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była bardzo serdeczna atmosfera.

Najpierw Przewodniczący Stowarzyszenia prof. Stanisław Mitkowski powitał uczestników, a wśród nich Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia, który poproszony o zabranie głosu przedstawił bardzo optymistyczną wizję rozwoju uczelni: w budowie są nowe obiekty, pracownicy biorą udział w ważnych projektach badawczych, wielu maturzystów zgłasza się do nas na studia. Dobra kondycja uczelni jest zasługą również wielu wychowanków, rzetelnie działających w życiu gospodarczym i społecznym naszego kraju.

Następnie dwaj – związani z akademią – duchowni: ks. Andrzej Szczotka i ks. Andrzej Waksmański, przygotowali wszystkich duchowo do łamania się opłatkiem i składania życzeń. Zabrzmiała kolęda „A wczora z wieczora” i jak rokrocznie można było usłyszeć zdrowia, zdrowia… Oby te życzenia się spełniły! Bo przecież każdy absolwent AGH powinien być zdrowy, a jeśli do tego jest członkiem Stowarzyszenia Wychowanków – mieć wiele sukcesów i żyć długo.

Wychowankowie spotkali się ze swoimi profesorami i kolegami ze studiów, wspominali dawne czasy, dzielili się wiadomościami o innych znajomych. Tylko jeden uczestnik nie spotkał żadnego swojego nauczyciela ani kompana ze studiów. To senior Stowarzyszenia Wychowanków, 98-letni Stefan Radziszewski! Chętnie jednak wdawał się w rozmowy z „młodzieżą” i rześki wytrwał do końca półtoragodzinnego spotkania.

Spotkanie przygotowała – jak zwykle – koleżanka Helena Pitera, a prezentację fotograficzną wydarzeń stowarzyszeniowych w roku 2010 – kolega Zygmunt Kulig.

Andrzej Miga

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima