Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2023