Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
18 lipiec 2024

Szanowna Redakcja czasopisma Vivat Akademia

Bułgaria jest jedynym państwem w Europie, która nigdy nie zmieniła nazwy swej po utworzeniu państwa w 681 roku od n.e.

W Bułgarii zostało zachowane dużo pięknych tradycji. Jedna z tych tradycji to od początku do końca marca – darować wzajemnie marteniczki. Marteniczki mogą być różne co do kształtu i formy, ale zawsze zawierają białe i czerwone nitki.

Marteniczki „przynosi” Babcia Marta. Postać jest typowo bułgarska. Ta postać istnieje od wieków i można przytoczyć kilka legend co do powstania tej postaci, dobrej, uśmiechniętej Babci Marty, która przynosi marteniczki i każdemu życzy zdrowia, radości i szczęścia.

Właśnie to sens tradycji corocznej darowania marteniczek. Ta tradycja robi ludzi dobrymi.

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА – po bułgarsku można przetłumaczyć tak mniej więcej: „pozdrowienia z powodu przyjścia Babci Marty”. Marteniczki są symbolem wiosny. Biały i czerwony kolor – to wesołe połączenie, jest związane z dobrym zdrowiem z dobrym nastrojem. Dlatego Bułgarzy życzą: „Bądź biały i czerwony kiedy darują marteniczki”.

Nosi się marteniczki tylko do końca marca i później wiąże się na zielonym drzewie.

Chciałabym żeby bułgarskie marteniczki przeleciały do Krakowa, do mej kochanej AGH, do znajomych i jeszcze do tego czasu nieznanych mi osób i żeby przyniosły nastrój i dobroć szczerych życzeń: zdrowia, radości, szczęścia – tak potrzebnych wszystkim nam.

Bądźcie biali i czerwoni! Tak z całego serca życzy wszystkim których SW AGH łączy i robi dobrymi i wartościowymi osobami.

Wychowanka AGH, Penka Iwanowa Matewa – Sofia 1 marca 2013

PS Dziękuję za już istniejącą dobroć SW AGH!