Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 luty 2024

Profesor Leszek Stoch Profesorem Honorowym AGH – 4 lipca 2011

Na wniosek Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Senat AGH uchwałą nr 87/2011, podjętą w dniu 20 kwietnia 2011, nadał tytuł Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej profesorowi Leszkowi Stochowi – za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze interdyscyplinarnym w dziedzinie mineralogii, chemii ciała stałego, technologii szkła i nauki o materiałach, rozwój kadry naukowej, pracę w organizacjach naukowych polskich i zagranicznych, które stanowią istotny wkład w rozwój macierzystej uczelni.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 4 lipca 2011, Rektor AGH prof. Antoni Tajduś wręczył insygnia godności Profesora Honorowego AGH prof. Leszkowi Stochowi.

Promotorem nadania godności profesora honorowego AGH była prof. Irena Wacławska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Recenzentami byli: prof. Michał Żelechower, Katedra Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej oraz prof. Krzysztof Bahranowski, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=232

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima