Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 luty 2024

Ali Bin Ibrahim Al-Naimi Doktorem Honoris Causa AGH – 2 czerwca 2011

Na wniosek Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu, Senat AGH uchwałą nr 128/2010 podjętą 27 października 2010 nadał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Panu Ministrowi Alemu Bin Ibrahimowi Al-Naimi – za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki oraz w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Królestwem Arabii Saudyjskiej i Rzeczpospolitą Polską.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH 2 czerwca 2011 Rektor AGH prof. Antoni Tajduś wręczył insygnia godności Doktora Honoris Causa AGH Panu Ministrowi Alemu Bin Ibrahimowi Al-Naimi.

Promotorem nadania godności Doktora Honoris Causa AGH był prof. Andrzej Gonet, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu.

Recenzentami byli: prof. Jerzy Walendziewski z Politechniki Wrocławskiej – Wydział Chemiczny – Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Organizacji oraz prof. Marian Dolipski z Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii.

fotografie z uroczystości: foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=227

Ali Bin Ibrahim Al-Naimi Doktorem Honoris Causa AGH – 2 czerwca 2011

Na wniosek Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu, Senat AGH uchwałą nr 128/2010 podjętą 27 października 2010 nadał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Panu Ministrowi Alemu Bin Ibrahimowi Al-Naimi – za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki oraz w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Królestwem Arabii Saudyjskiej i Rzeczpospolitą Polską.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH 2 czerwca 2011 Rektor AGH prof. Antoni Tajduś wręczył insygnia godności Doktora Honoris Causa AGH Panu Ministrowi Alemu Bin Ibrahimowi Al-Naimi.

Promotorem nadania godności Doktora Honoris Causa AGH był prof. Andrzej Gonet, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu.

Recenzentami byli: prof. Jerzy Walendziewski z Politechniki Wrocławskiej – Wydział Chemiczny – Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Organizacji oraz prof. Marian Dolipski z Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii.

fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=227

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima