Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
23 luty 2024

A jednak wyraźnie drgnęło…

W nawiązaniu do tytułu chcieliśmy podkreślić znamienny fakt coraz szerszego uczestnictwa wychowanków i absolwentów naszej ukochanej uczelni w redagowaniu wydawanego periodyku „Vivat Akademia”. Członkowie redakcji są ogromnie radzi z faktu, że nasi czytelnicy, absolwenci, wychowankowie włączyli się aktywnie do redagowania tego pisma. Redakcja nie komentuje zapisanych przez naszych absolwentów faktów, zdarzeń, ciekawszych osiągnięć, nie korzysta z prawa skracania i adiustacji przysyłanych tekstów, bowiem niektóre z nich zapisane wyrywkowo, wycinkowo, mogą w przyszłości stanowić fragment zapisywanej całości. Znamienne jednak jest to, że utrwalają one w pamięci bardzo ciekawe epizody z życia studenckiego i z pracy zawodowej. Każdy z czytelników odbierze opisane wspomnienia wedle swoich przemyśleń, refleksji, a być może także pamięci, i może staną się one zaczynem napisania własnych, na co szczerze mówiąc liczymy.

Szanowni absolwenci!

W wydawanym 7. numerze naszego periodyku wspominamy profesora Feliksa Zalewskiego, pierwszego Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Profesor Zalewski, postać dzisiaj w znacznym stopniu zapomniana, był nie tylko wybitnym naukowcem-praktykiem w dziedzinie górnictwa, ale i człowiekiem o wyróżniających się walorach humanistycznych i społecznych, był przyjacielem współpracowników i studentów. Piszemy o odnowieniu immatrykulacji po 60. latach rocznika 1951/52 absolwentów Wydziału Górniczego. Uczestnikom Jubileuszowego spotkania serdecznie gratulujemy. Zamieszczamy także obszerne wspomnienia Stefana Bajera z czasów studiów (1955–1960) na Wydziale Geodezji Górniczej, piszemy o góralce, co w AGH matematyki i mechaniki uczyła, zamieszczamy wspomnienia Stanisława Listwana o jego drodze do AGH i dyplomu inżyniera mechanizacji hutnictwa, a także i inne bardzo ciekawe opracowania naszych absolwentów i materiały z życia uczelni.

Drodzy Czytelnicy, Koledzy, Przyjaciele, Absolwenci! Czytajcie niniejsze opracowanie, wyraźcie z czytania swoje opinie pisząc do nas. Jeśli dotrą do nas słowa Waszego zadowolenia z czytania wydawanego periodyku „Vivat Akademia”, to będą one dla redakcji szczególnie cennym, zapisanym, wyróżnieniem.

Artur Bęben – Redaktor Naczelny