Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
18 lipiec 2024

Profesor Ryszard Tadeusiewicz Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

6 marca 2015 roku w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi .

Decyzję o przyznaniu prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi najwyższej godności akademickiej podjął Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, uchwałą z dnia 7 listopada 2014 r., na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Honorowy Tytuł wręczył Profesorowi Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. Włodzimierz Sady. Laudację na cześć Profesora wygłosił Promotor prof. Sławomir Kurpaska, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki. W swoim wystąpieniu przybliżył życiorys, zasługi i imponujące osiągnięcia naukowe prof. Tadeusiewicza, wskazując na wielką wartość współpracy pomiędzy społecznością akademicką Uniwersytetu Rolniczego a Profesorem, która trwa nieprzerwanie od ponad 30 lat. W tym czasie pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Rolniczego mogli wielokrotnie liczyć na Jego życzliwość i cenne uwagi. Zaznaczył również, że prof. Tadeusiewicz współpracował naukowo ze wszystkimi krakowskimi uczelniami, zyskując wielkie uznanie i szacunek dla wiedzy oraz pięknego i ciekawego sposobu jej prezentowania.

(red.)

fot. Stanisław Malik
fot. Stanisław Malik