Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2023

Prof. Alan Lindsay Greer Doktorem Honoris Causa AGH

26 września 2014 r. w Auli Głównej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa AGH prof. Alanowi Lindsayowi Greerowi .

fot. Zbigniew Sulima

Alan Lindsay Greer jest profesorem materiałoznawstwa, przez 13 lat pełnił funkcję zastępcy kierownika, a później kierownika Wydziału Materiałoznawstwa i Metalurgii (Department of Materials Science & Metallurgy) Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii. Tytuły magistra i doktora uzyskał na Uniwersytecie Cambridge, później podjął pracę podoktorską i był adiunktem fizyki stosowanej na Uniwersytecie Harvarda, by wrócić do Cambridge na stanowisko wykładowcy.

fot. Zbigniew Sulima

Jego zainteresowania naukowe to kinetyka mikrostruktur i stan szklisty, a obecne badania dotyczą zarodkowania w systemach skondensowanych, chalkogenidkowych materiałów zmienno-fazowych (ang. phase-change material) wykorzystywanych w pamięciach komputerowych, wytwarzania i mechanicznych właściwości masywnych szkieł metalicznych (ang. bulk metallic glasses) czy modelowania rozdrabniania ziaren w stopach aluminium. Prowadził także badania nad efektem elektrodyfuzji w stopach, dyfuzji wzajemnej w układach wielowarstwowych, przemianami fazowymi w stanie stałym i nad szeroką gamą zjawisk zachodzących w czasie krzepnięcia stopów. Studenci i członkowie jego zespołu badawczego z tytułami doktorów porozjeżdżali się, by objąć stanowiska wykładowców na całym świecie. (red.)


fotografie z uroczystości znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=363